Utgiven i Forum nr 2014-01

Radikal omstart

av Kaj Arnö Forum 2014-01, sida 16, 30.01.2014

Taggar: Teman: startup

Kaj Arnö beskriver sitt nygrundade bolag Green Elks första existensår.

Radikal omstart

Nytt år, nya tag. För min del innebär 2014 inte bara ett nytt spalttema i Forum, utan också ett nytt företag, med en verksamhet som kombinerar erfarenheter från uppbyggnad av en massrörelse (likt MySQL) med något jag börjat vurma för under de senaste åren: att uppleva världen med egen muskelkraft.

Världen behöver nämligen en radikal omstart. Överkonsumtionen begår rovdrift på energi och andra ändliga råvaror, och för mycket föda i kombination med för lite rörelse gör övervikten till samhällets största hälsogissel. Det nya företaget tar sig an båda dessa aspekter av ohållbarhet i samhället. Bolaget Out-sports Adventures Ab symboliseras av en grön älg och bygger upp en gemenskap av personer som ser uthållighetsidrott som ett sätt att bli klok på världen och stilla nyfikenheten. Idén är att uppleva världen med egen muskelkraft, inte i första hand för att det är miljövänligt och hälsosamt, utan för att det är hiskeligt skojigt.

Fast miljövänligt och hållbart är det. Egen muskelkraft drar förvisso bränsle i form av en större portion morgongröt och kanske en gaspatron på trangian under pauserna. Men så länge man rör på sig runt hemknutarna är det endast tillverkningen av idrottsutrustningen (kajaken, torrdräkten, skidorna, cykeln) som gör ett miljöavtryck. Aptiten på att uppleva världen längre bort åsamkar tyvärr mer koldioxidutsläpp, då man med tåg, flyg, buss eller bil tar sig till resans startpunkt. Men att paddla från Kökar till Utö kan vara minst lika roligt som att vandra från Hetta till Pallas, cykla runt Provence eller bestiga Mont Blanc, och man behöver ju inte bl heltidsasket med en gång.

Hälsosamt är det också, att uppleva världen med egen muskelkraft. Över hälften av alla västerlänningar är överviktiga. Sockersjuka och hjärtsjukdomar kostar orimliga mängder, i euro, i lidande, i utebliven livskvalitet. Motion hjälper.

Men framför allt är det roligt att röra på sig ute och umgås med vänner i naturen. Endorfiner utsöndras när man får igång kroppen och andas frisk luft. Riktigt nära nirvana kommer man då man lär sig något nytt om hur världen fungerar - om det så gäller fysik (tidvatten, bergarter), biologi (mareld, tumlare), historia (Krimkriget, Stora ofreden) eller ekonomi (renbeteslag, bondeseglation). Tar man sig fram av egen kraft och blir åsyna vittne till hur det om natten gnistrar till kring paddeltagen, blir begreppet mareld konkret och intressant nog att läsa mer om hemmavid.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR12014

Den samhälleliga beställningen för en rörelse såsom Green Elk är därmed klar. I en idealisk värld, vore det inte fint om fritidsaktiviteter samtidigt både skonar miljön och befrämjar hälsan? Och ännu bättre om dessa aktiviteter tilltalar alla nivåer av Maslows behovshierarki, så att man rör på sig för att det är skoj, inte bara för att man borde?

Där kommer vi till pudelns, den gröna älgens, kärna. För Green Elk gäller det att visa varför det är skoj att uppleva världen med egen muskelkraft. Det gäller att förena likasinnade i en gemenskap som erbjuds ett antal hjälpmedel ochlösningar som gör upplevelserna enklare och bekvämare och ännu roligare, Sist men inte minst gäller det att slå pengar på detta. Och det är denna helhet årets Forum-spalter ska handla om.

Första biten gäller att begelstra. Att visa modell. Att kombinera förnuft och känsla. Här kommer de sociala medierna in: Titta hur skoj vi hade!

Du kan också. Inte behöver du börja med Mont Blanc eller med att paddla till Utö. Fen kilometer runt hemholmen duger bra. En timmes vandring nära arbetsplatsen ger nya upptäckter, nya samtalsämnen på kafferasten. Vet du vad jag såg från fågelskådningstornet i Otnäs? Kossor!

Andra biten gäller att erbjuda mervärde. Då hemholmen saknar vita fläckar och Otnäskossorna är upptäckta, vart sedan? Och med vem? På green-elk.com ska visamla små och stora äventyr som kan inspirera våra inre Leif Erikssöner till nya upptäcktsresor.

Äventyr bör kunna dokumenteras i ord och bild. Om man på min sajt ser att jag paddlat 100 km till ön Lovund på Helgelandskysten i Norge, kanske jag får följa med de stora pojkarna och tuffa flickorna på äventyr?

Tredje biten gäller det ekonomiska. Vad ska Green Elk erbjuda, som är värt att betala för? Betalaren kan vara du själv, din researrangör, din bergsguide, din paddlingslärare. Ekonomiskt intressant är det hela också för tillverkare av idrottsutrustning. Erbjudandet kan vara reklam, synlighet, bättre visualiserade äventyr. Här är jag mindre orolig; kan vi bygga upp en gemenskap av likasinnade glada upptäcktsresande, ja då har vi segmenterat en marknad av attraktiva storkonsumenter. Dessa kanske inte överkonsumerar på ett lika ohållbart sätt som samhället i stort, men tillräckligt nog för att smörja Green Elk-maskineriet.

Så, här har du visionen! Att lösa världsproblemen (överkonsumtion, övervikt) inte med piskor, utan med morötter. Att genomföra det nyttiga, hälsosamma och ädla via något vällustigt, hedonistiskt och självcentrerat. Hur det lyckas får resten av 2014 utvisa. m

Utgiven i Forum nr 2014-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."