Utgiven i Forum nr 2011-11

Recession drabbar unga

av Patrik Lindfors Forum 2011-11, sida 07, 24.11.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2011

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum.

De unga som avslutar sin utbildning när en lågkonjunktur hotar behöver allt stöd de kan få för att hitta en plats på arbetsmarknaden.

Recession drabbar unga

Cheferna för de stora bolagen Finland förbereder sig på sämre ti der. Det visar resultaten från Forums egen gallup Prognos -Forum där vd:arna för de största bolagen ger sin syn på de ekonomiska utsikterna (resultaten presenteras på sidorna 18-19).

Nästan 80 procent av företagsledarna räknar med att situationen i den finska ekonomin försämras under den kommande halvårsperioden. För sysselsättningens del är situationen definitivt oroväckande. Drygt 30 procent av cheferna bedömer att antalet anställda i det egna bolaget kommer att minska under de följande sex månaderna.

När företagen skär ner i rekryteringarna är det ofta de unga och nyutexaminerade som drabbas. Den som saknar arbetserfarenhet har svårt att hävda sig i konkurrensen om de få lediga arbetsplatser so erbjuds under en lågkonjunktur. Den pågående skuldkrisen riskerar att leda till en långvarig ekonomisk svacka, med en ökande arbetslöshet som följd.

Möjligheterna att få en arbetsplats försämras vanligtvis efter en längre period av arbetslöshet, framför allt för den som saknar arbetserfarenhet. Följden kan vara att en stor del av de unga inte hittar en plats på arbetsmarknaden och därför förlorar sin tro på samhället så som det är uppbyggt i dag.

Inom näringslivet finns antagligen en vilja att ge unga en möjlighet till arbete. Det är skäl att utreda vilka möjligheter som finns för att göra det lättare att anställa unga personer, Att anställa är framför allt för mindre bolag en stor kostnad och därmed en risktagning.

Viktigt är att så få som möjligt trillar ur utbildningssystemet. Det är allra svårast att hitta ett jobb för den som saknar utbildning.

Välkommen till förnyade Forum!

Forum kommer här i ny tappning, Vi behåller och fördjupar substansen i tidningen samtidigt som vi breddar innehållet till ämnen som ger intressant information och diskussionsämnen ock så isammanhang som inte har direkt med jobbetatt göra.

För ett par nummer sedan introducerade vi spalten What’s Cooking, där Kenneth Nars skriver om trender irestaurangvärlden och ger tips för kulinaristiska upplevelser. Vi fortsätter med de populära boksidorna och presenterar intressanta prylar på sidan Nya produkter. Det handlar om en fortlöpande förnyelse och vi kommer att införa nya element också i fortsättningen.

Forums nya webbplats hittar du på www.forummag;fi. En del av materialet i den tryckta tidningen publiceras även på nätet och vi kommer efter hand att ta in nya element på webbplatsen. Ett nytt inslag på webbsidan är sektionen för bloggar, där Jonathan Björkskog och Rasmus Östman skriver om bland annat sökmotoroptime ring och varumärkeshantering på nätet. Björkskog och Östman jobbar på webbyrån Genero, som även ansvarar för det tekniska utförandet av Forums sajt. Forums nya webbplats är baserad på en Word Press-plattform som har utvecklats av magasinet Fokus i Sverige. Plattformen är byggd på öppen källkod och har anpassats för Forums behov.

Forums grupp på LinkedIn, Forum - det finlandssvenska affärsnätverket, fortsätter att växa och är nu en av de största Linked In-gruppernai Finland. Vi har närmare 2 950 medlemmar i gruppen och diskussionen är aktiv.

Forumgruppen på Linked In är en del av det nätverk som vi bygger för att förena människor som är aktiva inom näringslivet. Vi kommer även att ordna sammankomster i olika former där deltagarna får möjlighet att knyta kontakter och få ny information.

Vi tar gärna emot respons på epostadressen feedbackÖforum.fi www.forummag.fi feedback Q forum.f lorum

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forummag.fi Adress: Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 88 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik.lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Tänk själv)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: “4 PunaMusta Tammerfors 201

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk

B0g/m?

Utgiven i Forum nr 2011-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."