Utgiven i Forum nr 1982-04

Reklambyrå internationaliserar

av Håkan Nylund Forum 1982-04, sida 22-23, 03.03.1982

Taggar: Teman: reklambyrå

Reklambyrå internationaliserar

Reklambranschen följer det övriga näringslivet och internationaliserar. Branschen har visserligen haft internationella kontakter genom att flere multinationella reklambyråer är etablerade i Finland, men nu har Seitsenmainos gjort tvärtom och etablerat sig i USA.

Dotterbolaget Seven Ad Inc. siktar inte i första hand på att arbeta som reklambyrå utan satsar på att betjäna finländska exportörer med marknadsundersökningar.

€ —— Satsningen bygger på ett klart behov, säger Seitsenmainos <verkställande direktör Thor Forsskåhl. Seven Ad finns i West Palm Beach, Florida och ligger alltså i det sk Sunbelt-området i USA. Där finns för närvarande inga handelskontor eller konsulat som kan hjälpa finländska exportörer, utan tyngdpunkten i servicen ligger i New York. Ett konsulat skall visserligen grundas i Houston, Texas, men enligt myndigheternas egna uppgifter kommer det i första hand att inrikta sig på att stöda den tunga industrin med sikte på oljebranschen, påpekar Forsskåhl.

— Sunbelt-området, d vs de sexton sydliga delstaterna i USA, är egentligen det enda område i USA där det sker ekonomisk tillväxt, understryker Antti Pätiälä, som kommer att sköta Seven Ad:s verksamhet. Speciellt har konsumtionsvaruindustrin etablerat sig där. Men området är stort och omfattar allt från oljeindustrin med tyngdpunkt i Texas till elektronikindustrin i Kalifornien och skogsindustrin i de traditionella sydstaterna. Florida utvecklas allt mer och är mycket annat än det pensionärsparadis som är statens image här i Finland.

Miami är ett nytt finanscentru — Miami har utvecklats till USA:s andra finanscentrum efter New York med speciell inriktning på Latin-Amerika, säger Pätiälä. Flere storbolag har flyttat sina huvudkontor till Florida och allt fler europeiska bolag har fått upp ögonen för områdets betydelse. Marknaden är enorm och borde också ha utrymme för finländska företag.

Seitsenmainos satsning är dock försiktig. Seven Ad:s resurser inskränker si 22

Vi vinner erfarenhet av exportmarknadsföring och internationalisering på det effektivaste sättet genom att själva försöka exportera en tjänst och internationalisera, säger Seitsenmainos YD Thor Forsskåhl.

tills vidare till Antti Pätiälä, och dessutom kommer Seitsenmainos grundare och ägare via Interlink-kedjan Aapo Tulkki att finnas på plats. Idén till Seven Ad kommer just från Tulkki, som under resor till Florida konstaterat behovet av en service av den typ vi erbjuder, säger Thor Forsskåhl. Ekonomiskt har vi bara satsat lönekostnaderna plus inköpet av en fastighet. Men man får inte glömma att Seven Ad har Seitsenmainos att stöda sig på som ger tilläggsresurser och fungerar som kontakt här hemma.

Seven Ad inriktar sig alltså på att göra marknadsundersökningar för produkter och tjänster, undersöka försäljningskanaler och att planera och organisera provmarknadsföring.

— Konkret räknar vi med att kedjan skall se ut ungefär så här, berättar Forsskåhl. Exportör X kontaktar Seitsenmainos med sina behov och planer, Vi låter bollen gå vidare till Seven Ad, som gör ett förslag med offert. Om denna accepteras gör Seven Ad den nödvändiga marknadsundersökningen och ger rekommendationer till åtgärder. Det är alltså inte fråga om någon generell undersökning, utan en skräddarsydd rapport med rekommendationer som vi står för, understryker Forsskåhl.

— Om kunden sedan besluter sig för att gå in på marknaden assisterar vi genom att söka distributionsvägar och att organisera provmarknadsföring. I detta skede behövs det antagligen

FORUM 4/8 marknadsföringsmaterial, och här kan Seitsenmainos komma in i bilden, konstaterar Thor Forsskåhl. Materialet kan produceras här i Finland, vilket ger flere fördelar: kostnaderna är mycket lägre i Finland medan kvaliteten är god. Kunden kan övervaka produktionen bättre än om den sker utomlands, medan Seven Ad å sin sida kan kontrollera att försäljningsmaterialet är gångbart i USA. Seven Ad är vad som i USA motsvarar en auktoriserad reklambyrå och åtnjuter alltså reklambyrårabatter och liknande där.

Bastur och båta — Taxan för Seven Ad:s tjänster är idag ca 2 600 mk per dag plus eventuella flygbiljetter, berättar Antti Pätiälä. Vi räknar med att byrån skall bli lönsam och kunna stå på egna ben inom ett till ett och ett halvt år. Kapaciteten är rimligen 6— 10 projekt per år, vilket skall räcka för lönsam verksamhet. Byrån stöds också av att den kommer att sköta representationen av Jonmeris segelbåtar. Vi skall bygga upp ett återförsäljarnät för båtarna, som med sin höga kvalitet skall ha alla möjligheter på marknaden, anser Pätiälä.

Förutom segelbåtarna har Seven Ad också två andra projekt klara. Det ena är givetvis — bastu! — Det gäller en lätt

Salama-batteriet är finskt. Det är konstruerat för förhållandena i vårt land och testat i användning under årtionden. Dess plattkonstruktio garanterar en lång livslängd och e bra startförmåga. Ur det breda sorti mentet fås ett lämpligt batteri till varje användningsområde. När du skaffar ett nytt batteri kom då ihåg: Salama-startbatteriet är det POPULÄRASTE i Finland.

h POPULÄRAST monterbar inomhusbastu, 1 x 1,7 meter av plast med träpaneler inne, som genomsnittsamerikanen borde kunna sätta upp på mindre än en timme, säger Pätiälä. Om marknaden som vi tror är lovande kommer vi att provmarknadsföra den med hjälp av Finnish Import Service Center, som trots motsatta rykten lever och har hälsan.

Det andra projektet vill Pätiälä inte avslöja noggrannare, men säger att det rör guldsmedsbranschen. Dessutom har VVS-branschen redan visat intresse.

Seven Ad inriktar sig i första hand på finländska företag, men säger givetvis inte nej om tex något skandinaviskt företag vill anlita dess tjänster. — En av våra starkaste sidor är förstås att vi känner den finländska industrin och företagen och därför bättre än en utländsk byrå kan bedöma vilka möjligheter dess produkter har, anser Thor Forsskåhl.

Vi har fått ett positivt mottagand — Vår satsning har ockå fått ett mycket positivt mottagande av alla myndigheter och organisationer som arbetar för utrikeshandeln. Det visar att det finns ett behov av de tjänster vi erbjuder och att man litar på oss, säger Forsskåhl. En viktig faktor är att et etablerat företag står bakom Seven Ad och paranterar verksamheten. Den andra viktiga faktorn är att Antti Pätiälä är proffs på området och visat att han kan det.

Pätiälä är ekonom från London och har efter examen jobbat för ett konsultföretag i England, Metra Consulting, med industriell marknadsföring för skandinaviska kunder. Senare har han arbetat i USA med marknadsföringsoch undersökningsprojekt för bla segelbåtar, mopeder och stockhus.

— Bortsett från att affärsvanorna är annorlunda i USA är det stränga produktansvaret en sak som den potentielle exportören noga måste beakta, understryker Pätiälä. Lagarna är oerhört stränga och systemet med class-suit gör det möjligt för sådana som inte drabbats av någon skada att stämma tillverkaren. För tex mopedernas del visade det sig snabbt att produktansvarsförsäkringen skulle ha stigit till omkring 100 USD per enhet, vilket förstås omöjliggör export.

Förutom möjligheten att direkt få nya kunder med hjälp av Seven Ad räknar Seitsenmainos också med att dra immateriell nytta av Seven Ad. — Vi vinner erfarenhet av exportmarknadsföring och internationalisering på det effektivaste sättet, genom att själv försöka exportera en tjänst och internationalisera, säger Thor Forsskåhl.

Håkan Nylund akkuteollisuus OY Vävarsvägen 1 02630 Esbo 6 tel. (90) 52501

Utgiven i Forum nr 1982-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."