Utgiven i Forum nr 1982-11

Rekordstor alkoholexport

av Rolf Ekman Forum 1982-11, sida 20-21, 16.06.1982

Taggar: Teman: export

Återigen får man tacka östhandeln . ..

Rekordstor alkoholexport

Finland exporterade i fjol alkoholhaltiga drycke för drygt 145 Mmk, medan importen samtidigt var 69 Mmk. Det betydde att 50-åriga Alko oc de privatföretag som har tillverkningstillstånd åstadkom ett rekordartat exportöverskott. Framgången beror inte minst på goda försäljningsresultat på den sovjetiska marknaden.

« Alkos andel av exporten blev efter 35 procents ökning 55,2 Mmk. De fem privata vin- och likörframställare som har exportavtal med Alko nådde tillsammans med ett bryggeri som framställer long drinkar upp till 90,2 Mumk. Avtalsfabrikerna presterade ifjol en exportökning på hela 62 procent.

Den fantastiska uppgången för avtalsfabrikernas del beror helt på att man fick tag i den röda tråden i exporten till Sovjetunionen olympiaåret, och sedan har man lyckats hålla takten. Här spelar naturligtvis in hela uppbyggnaden av vår export till Sovjetunienen, vilken som bekant de två tre senaste åren flerdubblats tack vare att oljeprisen gått upp.

Men det kan lätt hända att exportkvoterna för livsmedel — som innefattar även dryckerna — stryps för att minska överskottet i den bilaterala handeln. Då ryker naturligtvis också exportrekordet, och antagligen också exportöverskottet för alkoholdryckernas del.

Men håller vi oss enbart till den del av dryckexporten som Alko står för, är resultaten nog så vackra ändå.

Efter ett något sämre år ökade ex 2 porten i fjol från 7,2 miljoner liter till 8,4 miljoner liter, dvs. 17 procent. Detta trots att exporten till Sverige, som är Alkos huvudsakliga köparland, gick ned med 18 procent. Nedgången berod de främst på att Alkos priser på starka drycker gick upp.

Exporten till USA, som 1980 ökade med hela 150 procent, fortsatte att öka även i fjol. Nu var ökningen ”normal”,

Forum 11/8 14 procent. Även exporten till Sovjetunionen och Västeuropa ökade något.

Alko exporterar nästan bara vodka. Produkterna är Koskenkorva Vodka, Finlandia Vodka och Twenty Onedryckerna. De sistnämnda är vodkabaserade blandningar.

Räknat i litrar är Alkos export åren 1980 och 1981 (tusen liter) 1980 1981 Sverige 3267 2679 Sovjetunionen 320 1420 USA 990 1129 Norge 806 863 Tjeckoslovakien 17 264 Belgien 15 115 Tyska Förbundsrebubliken 64 113 Övriga länder 506 625 Försäljn. t. utlandstrafiken, flyget, fartygen 1220 1214 7205 8422

Alko började exportera så sent som år 1965, då man sålde Koskenkorva

Forum 11/82

Vodka till Sverige. Efterhand kom nya exportländer med i bilden, och i dag säljer Alko till ett fyrtiotal länder. I fjol lanserade Alko tre nya produkter på exportmarknaden. De var Finlandia 502 (100 US proof), Apple Twenty One och Julglögg.

På USA-marknaden är Finlandia Vodka näststörsta importerade vodkamärke. Twenty One-serien säljes mest till Sovjetunionen, i fjol 1,4 miljoner liter, vilket är 17 procent av Alkos:hela export. Exporten till Norge ökade 7 procent i fjol trots att totalkonsumtionen i Norge minskade.

Övrig export

Alko exporterar mer än drycker. Enzymexporten håller på att ta fart. Enzymerna hör till naturens egna jäsningsämnen som hos växter och djur förmedlar förändringar hos andra ämnen utan att själva delta i processen.

Alko använder sk amylolytiska enzymer i sin alkoholproduktion. Tillverkningen sker i fabriken i Koskenkorva, där man började 1977.

För en tid sedan blev efterbehandlingsverket färdigt, vilket möjligjorde en export av bakteriebaserade alfa amylas och mögelbaserade amyloglukosdias, som används till att förändra stärkelse till jäsbart socker.

Dessutom exporterar man teknisk knowhow till Spanien. Alko planerar en fabrik för tillverkning av spannmålssprit i Zaragoza i nordöstra Spanien.

Fabriken, som byggs av Alcoboles de Cereales S.A., skall tillverka ca 8 500 ton 96-procentig sprit årligen. Av denna sprit skall spanjorerna sedan tillverka bla gin och vodka.

Exportavtalet omfattar grundplaneringen, konsulthjälp vid anskaffningen av apparaturen, skolningen av arbetskraften — som delvis sker i Finland, delvis i Spanien — samt igångkörning en av fabriken. Fabriken skall vara färdig 1984.

Dessutom har Alko sålt konsulthjälp bla till Jästbolaget i Sverige, till Schweitz, Italien, Etiopien, Mauritius och Thailand. Som bäst förhandlar man med Ungern, Jugoslavien och Thailand om liknande konsultexport.

Några ord om importen

Det kan ha intresse att i det här sammanhanget också räkna upp vad vi importerar och varifrån. Siffrorna gäller år 1981.

Starka drycker importerar Finland mest från Storbritannien ca 1,5 miljoner liter. Sedan kommer Frankrike med drygt 1 miljon liter, därefter Brasilien, Italien, USA, Holland, Sovjetunionen, samtliga med mängder på ca 0,2 miljoner liter.

Viner importeras mest från Ungern, nära 2,2 miljoner liter, sedan kommer Frankrike med något under 2 miljoner liter, Spanien, Jugoslavien, Bulgarien, samtliga något över 1 miljon liter, Italien, något över 0,7 miljoner liter, Tyska Förbundsrepubliken 0,4 miljoner liter, Rumänien något under 04, Österrike 0,3 miljoner liter samt mindre mängder från Grekland, Portugal och Algeriet.

Öl importeras också, men bara Danmark säljer så pass mycket att kvoten ryms med i Alkos offentliga statistik.

Totalt importerade Alko i fjol 13,7 miljoner liter, vilket är 12.1 procent mindre än året innan. Räknar man med starka drycker, viner och long drinkdrycker konsumerade vi i fjol 76,4 miljoner liter.

Konsumtionen enligt 100 procentig alkohol ökade beträffande starka drycker 1,8 procent, viner 15,2 procent. Konsumtionen av long drinkdrycker minskade för fjärde året å rad.

Rolf Ekman O

GUSTAF ERIKSON

MARIEHAMN

Utgiven i Forum nr 1982-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."