Utgiven i Forum nr 1968-14

Reser vi rationellt?

Forum 1968-14, sida 25-26, 13.09.1968

Taggar: Teman: resande

Reser vi rationellt?

NYEXPORT är ett resande företag. Nyfunna utländska kontakter sköts föredömligt genom täta personliga besök av, låt oss säga, försäljare över medelmåttan. Alla har de resvana och med tiden har de fått sina »goda vänner» bland stadens resebyråer. Var och en köper sin resa där han vill En västtysk mässa kallar. 7 personer från firmaavdelning A, 8 från B och 5 från C ska resa ner. De tre grupperna vänder sig till tre resebyråer. Men väl uppe i luften skakas Finnairplanet av en gemensam suck: Tillsammans skulle ju NYEXPORT-männen ha bildat en grupp på 20 personer, som skulle ha beviljats en nätt liten rabatt!

Rationella företagsresor?

NYEXPORT-männens mässresa var företagsresa. Är det vanligt att n försäljningschef Karl-Gu — Nej, det var närmast man inte ska sköta en också hos oss i Finland m för en affärsman specialiserat oss: männens resor försäljning. Företagsresor nalisering i reseförmedling resor som sil

Forum 14/6 tagsresorna som ett omhuldat skötebarn. Å andra sidan säljer vi också massturismen = sällskapsresorna.

Företagsresa — individuell resa

Lönar det sig då att sälja individuella företagsresor i sällskapsresornas tidevarv? Visst lönar det sig, de två resetyperna kompletterar varandra. Tillsammans utnyttjar de till fullo de faciliteter, som en modern resebyrå måste ha, Skillnaden mellan resetyperna företagsresor-sällskapsresor ligger i försäljningssättet. Sällskapsresorna säljs över disken medan företagsresorna sköts bakom kulisserna. . modern Marco Polo far sällan med på en sällskapsresa er ut i tjänsteärenden. Han har många indiviär för att tillmötesgå dem som vi har avdelningar, som bemannas i prinbetar parvis så att en av dem ch, semester, sjukdom eller rter sitter helt ostörda av elt på företagsresorna. den andra kan när ang. är ett direkt och et är bara förep alltså skötas enten är allt samlat Så Aminoff.

2 10.00 22.00 23.30 15.30 4.30 6.30 17.00 6.00 8.00 19,00 8.00 9.45 j Stockholm 8.15 10.15 20.15

VIKING LINE

NU - VERKLIGEN FORMÅNLIGT!

Snabbleden till Sverige 8,— bil 16,— hytt fr. 11,— Till Mariehamn: 4,— bil 8,— Barn u. 12 år gratis.

Helsingfors 1) | 22.20 1.35 10.45 NÅDENDAL 19.00 2215 7,15 MARIEHAMN 13.30 16.00 1.30 KAPELLSKÄR | 10.00 12.00 22.0 6.20 18.20 20.1 !) Busot., plattf. 70 Alla tider är lokala. VIKINGLINJEN HELSINGFORS 10, Mikaelsg. 1

Tel. 90/141 22 (dygnet runt) NADENDAL, Tel. 921/53 96 15 0 0 0 typer oc storlekar dysor för industri samt 30-årig know-how erbjuder världsledaren Spraying Systems Company, USA.

Varje industriell sprayprocess kan och bör utföras med härför lämpligaste dysorna. Detta betyder förbättrad produkt till lägre kostnad.

. Börja denna lönsamma investering genom att rekvirera vår katalog 25 G — 64 sidor tekniska data över industridysor.

Importör:

SG. Nieminen Ab

Sju Sen

Folkskolegränd 3 Helsingfors 10 : X Tel. 11 591 (växel 26

Firmabokning — vad är det?

Hur utnyttjar företagen den service, som affärsreseavdelningen erbjuder — Serviceformen har öppnat vägen för ett rationellt företagsresande — nyckelordet är firmabokning. Visserligen finns det ännu många företag, där var och en själv planerar och beställer sin resa, det sättet stjäl onödigt mycket tid! Betydligt mera tidsbesparande är det då att företagets avdelningar har sin egen resebokning, den möjliggör en viss överblick av reseaktiviteten inom företaget. Men det utan tvivel bästa sättet är firmabokningen genom en enda person, en s.k. »travel-coordinator». Hon kallas också firmabokaren på ren svenengelska. Det här systemet går ut på följande — Företaget låter t.ex. en direktionssekreterare ta hand om direkt kontakt med resebyråns affärsreseavdelning. Hon känner till de individuella önskemålen (Dir. A vill inte ha hytten på babordsida, dir. B tycker inte om att byta plan i Frankfurt etc.) Hon »kan reselivet», vet mycket om rabatter och resealternativ.

Hon kan planera resan, planeringen är ju A och O för en lyckad resa. Hon vet var företagets rörliga män uppehåller sig, hon sitter nära VD, som därmed lätt får reda på var samtliga personer finns just i det ögonblicket. Själv är hon en viktig person för resebyrån såtillvida att hon skolas kontinuerligt på resebyråns försorg. Och hon lär sig snabbt sättet att för vissa viktiga resor få VIP-stämpeln på chefens biljetter.

Flyg snabbt — ta en ledig dag

Företagsresorna har vingar, flyget är ojämförligt det populäraste transportmedlet för den moderna företagsmannen. I utrikestrafiken är ungefär 50 procent av passagerarna ute i tjänsteärenden och på inrikesflyget är 70 procent på tjänsteresa. Utrikesflyget erbjuder bl.a. allt-i-ett-resorna, många företagsresor utsträcks från planerade fem dagar till sex, då rabatten börjar gälla. Den sjätte dagen kan anslås till välunnad vila. Och rekreationsmomentet kommer allt starkare med i företagsresandet. ”Business-and-recreation är ett slagord som har fått ett mycket gott mottagande.

Här konkurrerar båttrafiken hårt med flyget — »Tag båten och en ledig dag, det är Ni värd», dylika lockrop har lett till en resekompromiss.

Många affärsmän tar flyget ena vägen och båten den andra, rederier och flygbolag har insett nyttan av resesättet, resultatet är s.k. air-sea-agreements, som erbjuder tur-returrabatter, En annan klart skönjbar tendens i företagsresandet är: Familjen med i nattflyget. Det blir allt vanligare att kombinera affärsresa med semester, tack vare familjerabatten är det bara far i huset som betalar fullt pris, de övriga kan dra av 50 procent,

Resebyråernas maktspel

Dessa argument är bara ett axplock i högen, resebyråerna för en hård kamp om sina företagskunder. Hur klarar sig en privatägd resebyrå i en bransch som domineras av statsägda byråer — Vi står oss väl i konkurrensen, det stämmer visserligen att de statsägdas andel har ökat från 20 procent för fem år sedan till nu 60 procent av hela sektorn. Men det innebär inte att de privatägda har blivit efter i utvecklingen, tvärtom. Vår byrå som med sina 33 år är en av landets äldsta resebyråer, har starkt gått in för företagsresor. Som privatägd resebyrå (den största för närvarande) har vi helt inriktat oss på det privata näringslivets resor. Det är inom den privata företagssektorn vi har vår förankring.

Man hör ibland företagsledare säga att resorna — de spelar inte någon större roll för firmans totala omsättning, berättar försäljningschef Aminoff. Men jag har en annan uppfattning, företagens utgifter för resor ökar årligen med 10—20 procent. OO

Forum 14/68

Utgiven i Forum nr 1968-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."