Utgiven i Forum nr 2010-06

Riskabel lönesubventionering

av Rita Asplund Forum 2010-06, sida 15, 22.06.2010

Taggar: Teman: lön

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2018

Rita Asplund är forskningsdirektör på Näringslivets forskningsinstitut Etla.

Riskabel lönesubventionering

Ungdomsarbetslösheten hotar att explodera. Regeringen har i sin första tilläggsbudget för i år anslagit 77 miljoner euro för att lindra en arbetslöshet som enligt arbetslöshetsstatistiken berör nästan 40 000 ungdomar under 25 år. Det mesta av pengarna används till något som kallas Sanssi-kortet och som rätt och slätt är en lönesubvention riktad till arbetsgivarna. Sanssi-kortet togs i bruk den 12 maj och har marknadsförts med en brett upplagd reklamkampanj. Grundidén är att aktivera ungdomen att sysselsätta sig själv med hjälp av kortet.

Det här låter ju alldeles utmärkt. Men vid närmare eftertanke dyker en massa frågetecken och dubier upp vid horisonten. Sanssi-kortet är förbehållet nyutexaminerade. Dessutom måste du vara under 25 år för att direkt kvalificera för kortet. Därtill bör du vara aktiv: registrera dig som arbetssökande, boka tid för en intervju på närmaste TEbyrå, gräva fram alla relevanta skol- och arbetsintyg för den stundande intervjuträffen på byrån samt slutligen också kontakta potentiella arbetsgivare. Och du måste framförallt vara snabb, eftersom Sanssi-kortet kan fås endast under en begränsad tid. Antalet kort som tryckts upp är likaså begränsat.

Obhjälpligt infinner sig misstanken att Sanssikortet kommer att utnyttjas huvudsakligen av nyutexaminerade arbetssökande ungdomar som med största sannolikhet hade fått jobb också utan kortet. Redan den aktivitet som krävs för att överhuvudtaget få kortet kan kännas främmande eller rent av avskräckande för många av de ungdomar som faktiskt skulle behöva det språngbräde in i arbetslivet som Sanssi-kortet mycket väl kan erbjuda. Om de här farhågorna besannas så är Sanssikortet enbart att betrakta som en ojust lönesubvention till ett begränsat antal

Om farhågorna arbetsgivare och därmed som besannas så ä kortet användas först efter att personen ifråga varit arbetslös i sex månader.

Sanssi-kortet skapar därmed en klar rankning av de arbetslösa arbetssökandena i allmänhet och bland dem under 30 år i synnerhet. Kortet kan ju inte överhuvudtaget utnyttjas av dem som inte klassas som nyutexaminerade, oberoende av ålder. Om du är nyutexaminerad men har hunnit bli 30 innan systemet togs i bruk, är Sanssi-kortet likaså utom räckhåll. Om du är mellan 25 och 29 år och nyutexaminerad men föredrar att jobba i ett privat företag faller du likaså utanför Sanssi-kortets målgrupp förutsatt att du varit arbetslös under en kortare period än sex månader. Å andra sidan är ”chansem’ stor att arbetslöshetsperioden snabbt utsträcks till ett halvt år och mer, om arbetsgivarna föredrar att anställa ungdomar med ett Sanssi-kort i bakfickan.

I sista hand är det fråga om hur arbetsgivarna förhåller sig till den form av lönesubvention som Sanssi-kortet erbjuder. Nyutexaminerade ungdomar kräver i allmänhet en inkörningsfas, då de lär sig de nya arbetsuppgifterna. Det här förutsätter satsningar från arbetsgivarens sida. Uppfattas en lönesubvention på högst 550 euro per månad för en heltidsanställd som tillräcklig? Är en utbetalningsperiod på högst tio månader tillräcklig? Vad händer när lönesubventionen upphör?

Med tanke på sysselsättningseffekten är följande frågor högst relevanta: Har arbetsgivare lockats att senarelägga anställningar för att kunna utnyttja lönesubventionen? Eller lyckas Sanssi-kortet inspirera arbetsgivare att göra nyanställningar som i annat fall inte hade förverkligats? I det förra fallet är det närmast fråga om att de med Sanssi-kort konkurrerar ut övriga arbetssökande. I det senare fallet är det däremot fråga om en genuin ökning av sysselsättningen, åtminstone på kort sikt. I praktiken kommer det dock att vara omöjligt att avgöra vilket beteendemönster som dominerat.

bortkastade skattepengar. S anssi-kort et enb art Tyvärr förefaller det som Sanssi-kortet kan ock- om regeringen än en gång misså utnyttjas av nyutexami- = Att betrakta som en sat ett ypperligt tillfälle att göra e nerade ungdomar mellan 25 och 29 år. Om den kommand den offentliga sektorn eller i en förening eller stiftelse, kan kortet utnyttjas omedelbart. Om anställningen däremot gäller ett företag, det vill säga den privata sektorn, ka bortkastade skattepengar.

ojust lönesubvention anställningen erbjuds inom till ett begränsat antal arbetsgivare och därmed so grundläggande utvärdering av totaleffekten av en brett upplagd arbetskraftspolitisk åtgärd.

Att i efterhand samla in den information som behövs för att på ett tillförlitligt sätt utvärdera effekterna av en så pass komplicerad åtgärd som en lönesubvention är helt enkelt en omöjlighet. m

Utgiven i Forum nr 2010-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."