Utgiven i Forum nr 1991-07

Robot ersätter pizza bagaren!

av Leif Bergström Forum 1991-07, sida 21, 02.05.1991

Taggar: Teman: automation

Text: Leif Bergström/New York

Robot ersätter pizzabagaren ”En stor pizza med pepperoni, champinjoner, extra ost och oliver!” Ordern låter bekant och upprepas otaliga gånger i pizzabutiker världen över. Men hos Fox Pizza i Pittsburgh, USA, är den leend pizzabagaren en robot.

an kallas PizzaBot. Det tar ho nom 3,5 minunter att välja rät storlek av pizzadeg, plocka fram önskade ingredienser, fördela dem över pizzan och placera alltsammans i ugnen.

Roboten är resultatet av K.G. Engelhardts arbete vid Carnegie-Mellon University, Hon är chef för universitetets Center for Human Service Robotics.

Testkörningen av roboten har väckt internationellt intresse. I USA är pizzeriorna liksom andra snabbmatskedjor beroende av lågavlönad arbetskraft. Robotisering kunde vara ett sätt att komma runt den svårfunna kombinationen av arbetskraft som är på samma gång billig och kvalificerad.

Men PizzaBot kostar idag långt över 200 000 mk.

— Ekonomiskt är den inte lönande, säger Jim Fox som är VD vid Fox Pizza. Men de jobbar på att få ned kostnaden. Kan de komma ner till 100 000—120 000 mk kan roboten också ekonomiskt bli attraktiv.

Billig bagare?

Roger Edwards, VD vid Intervention Technologies Incorporated, som tillverkat roboten i samarbete med Engelhardt. anser att det är en realistisk prisnivå om roboten väl börjar serietillverkas. Timlönen för en mänsklig pizzabagare i centrala USA är runt 160 mk i timmen.

Men det är inte intresset för branschens ekonomi som driver projektet. Engelhardt har länge arbetat på servicerobotar för gamla och handikappade. PizzaBot är menad att göra det möjhegt för handikappade att äga sin illa pizzabutik och låta maskinen göra det manuella arbetet.

F RUN, 7/1991

Testkörningen av PizzaBot genomfördes i en av pizzakedjans vanliga restauranger. Men Engelhardt hoppas inviga en ny pizzabutik där roboten har sin egen u-formade arbetsplats.

Arbetet utförs av en elektriskt driven robotarm med specialdesignade gripklor som kan använda samma verktyg och bunkar som PizzaBots mänskliga kollega. Datorn är en fristående Macintosh, som förstår talade orders och kan skriva ut dem för döva.

Vänlig robot

Engelhardt betonar att hon lagt sig vinn om att skapa en ”vänlig” robot. Den har ett vänligt ansikte, och leende läppar.

— En vänlig ”robotlighet”, precis som vi väntar oss en trevlig personlighet från människor i servicesektorn. säger Engelhardt.

Det mesta av teknologin var redan tidigare tillgänglig. Men Edwards vid Intervention Technologies säger att man genom att integrera olika tekniker lyckats demonstrera att de är tilllämpliga också inom livsmedelindustrin.

Roboten är kapabel att ta emot kundens order, göra arbetet och returnera den färdiga pizzan över disken. Men projektdeltagarna tror inte att kunderna ännu är redo för en så mekaniserad butik. Så ännu får kunden lämna sin beställning till en anställd. som repeterar ordern till roboten. Pizzan levereras sedan till kunden av en anställd. som också kontrollerar kvaliteten.

Fox Pizza köper in degen färdigformad och bakad i fyra storlekar. Men Jim Fox säger att roboten bara kommer att arbeta med två storlekar. För andra framtida kunder är dock roboten också kapabel att blanda till degen. säger Engelhardt.

Handikapphjälp

De ansvariga har sökt minimera mängden teknik som är nödvändig. Den strategin har dubbla syften: den bidrar till att hålla nere kostnaderna och söker öka robotens tillförlitlighet.

Jim Fox blev intresserad av handikappfrågor när en av hans anställda förlorade benen i en olycka. Han säger att också om priset är 200 000 mk kan det visa sig vara billigt om det innebär skillnaden mellan en handikappads förmåga att göra en insats på arbetsmarknaden eller vara tvingad att sitta hemma. Bland planerna finns upprättande av en träningsanläggning i Pittsburgh där handikappade kan testa roboten och avgöra om de vill starta sin egen pizzabutik.

Men Engelhardt säger att först ska den första butiken öppnas och PizzaBot bevisa sin kapacitet.

— Jag vill ta ett steg i sänder. Robotmarknaden har alltför länge lidit av svulstiga löften och besvikelse om de inte uppfyllts till fullo.

Under 15 år som robotforskare har Engelhardt aldrig mött så stort intresse som nu. Handikapporganisationer och pizzarestauranger från hela världen har hört av sig. Hotell i spelstaden Las Vegas har velat ha sin robot som publikmagnet…

— Fast jag tror det indikerar allmänhetens intresse för pizza mer än intresset för robotar. säger Engelhardt. LJ

K-G: Engelhardt demönstrerar. sin hjärnbhalvg “> pixzarobote hös Fox Pi

Utgiven i Forum nr 1991-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."