Utgiven i Forum nr 1983-09

Rolls-Royce önskar mera samarbete

Forum 1983-09, sida 22-23, 11.05.1983

Taggar: Bolag: Rolls-Royce Teman: bilindustrin

Av Jeffrey M Zollo Rolls-Royce-koncernen är inställd på att erbjuda den finländska industrin nya ‘offset’-överenskommelser kompensationsavtal liknande Hawk-kontraktet, nya R 0) LÅS R OY CE FRI ÅR utlandsmarknader och överföring av högteknologi. =" Hawk-affären, som av Rolls-Royce anses vara TI LL D E N Fi N SKA | N DU STRI N det mest framgångsrika ”offset’- eller kompensations projektet, gav den finländska industrin ett netto på uppskattningsvis 340 miljoner FIM enligt dagens

Trevor Salt är direktör fö i; ; : kurser. tillverkningen vid RollsRoyce. H I enlighet med avtalet lovade Rolls-Royce hitta nya marknader för Avancerade Rolls-Royce finländska produkter i Storbritannien VTT symposium och på annat håll. Marknader hittades också för produkter från möbler till halvflytande oljeplattformer. Polytypos-bolaget, ett dotterbolag till Turun Sanomat, kunde köra igång med exporten av datablanketter för affärsändamål. Omsättningen går i detta nu på ca 25 miljoner FIM och ett nytt dotterbolag har grundats i Storbritannien.

Valmet monterar Adour turbomotorer för Hawk-skolningsplan. RollsRoyce underleverantörer köpte i stället nickel-cobolt från Outokumpu. Som bäst uppgick Outokumpus leveranser till 42 miljoner FIM årligen och ligger nu på ungefär 17 miljoner FIM per år.

tillverkningsmetode Över hundra representanter för den finländska industrin, forskningsorganisationer och universitet deltog i ett symposium om avancerad konstruktion och tillverkning i Helsingfors nyligen. Konferensens målsättning var att informera finländska experter och att befrämja samarbetsoch konsulteringsavtal, av vikt för bägge länderna. Frånsett ett symposium som nyligen hölls i Holland var Helsingfors-symposiet det första i sitt slag.

Symposiet som arrangerades gemensamt av Rolls-Royce och Statens

Rolls-Royce kan också bistå Finland med avanderad tillverkningsteknik, material och motorkonstruktion.

  • Finländska produkter är avancerade, men produktionsmetoderna måste undersökas och värderas. De höga kostnaderna för råmaterial och arbete ger dyra produkter. En stor del av den finländska industrin sysslar med tillverkning i små serier och vi har utvecklat nya metoder som baserar sig på små serier och inte på volym. Här är ett område som är moget för exploatering, tillade dir Hague.

TAN Dir Gordon E Hague har lång erfarenhet av samarbete med finländsk industri.

Rolls-Royce tillverkar bla gaspumpstationer för extrema väderleksförhållanden.

“Offset’-avtalet som wundertecknades år 1978 gick ut i december 1982. Det ledde också till inköp av papper

Med ett flygplan av den här typen kom Rolls-Royce direktörerna över till

Finland. Planet tar tolv passagerare.

för British Telecom och av Valmet utrustning för stockhantering.

Nu söker Rolls-Royce nya vägar att fortsätta sitt långa samarbete med Finland som påbörjades redan år 19329 när de första Bristol Jupiterflygplanen såldes till Finland.

Gordon E Hague, direktören vid Rolls-Royce som delvis bar ansvaret för Hawk-affären, ser Finland som ett viktigt tillväxtområde - Vi vill sälja ett stort antal produkter. Möjligheten att sälja ytterligare Hawk-flygplan och helikoptrar existerar.

  • När gasledningen från Sovjetunionen eventuellt utvidgas, kommer vi att kunna leverera gaspumpstationer konstruerade för extrema väderleksförhållanden. Den station vi har installerat i Canada är en måttstock som alla andra gaspumpstationer i världen jämförs med. Den kan komma till Finland också.

  • Vi är beredda på att fortsätta söka nya utlandsmarknader för den finländska industrins högteknologiska produkter, sade direktör Hague.

Rolls-Royc typer av militära flygplan. Orpheus EH Rolls-Royce, som grundades år motorna finns bla i finska armén 1906, konstruerar, utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller gasturbinrmotorer för flygplan och helikoptrar, för marint och industriellt ändamål, inklusive produktion av elkraft och pumpning av olja och gas.

Över 45 000 människor sysselsätts av R-R i Storbritannien och över 3000 människor i utlandet, huvudsakligen i Nordamerika.

Trettiotvå olika typer civila flygplan är försedda med Rolls-Royce-motorer och 1755 exemplar är i bruk på 286 rutter. Ytterligare 1000 direktörsflygplan brukas av 51 operatörer.

Bolaget underhåller 111 beväpnade styrkor världen över med 68 olika

Gnat-stridsplan. Draken-flygplanen har

Avon-motorer. Hawk-skolningsplanen är försedda med Rolls-Royce’s Turboméca Adour-motorer.

Industriella och marina gasturbiner har sålts till femtiofyra länder inkluderande 25 av världens sjöstridskrafter. Flottapplikationerna omfattar allt från små luftkuddefartyg och fregatter till hangarfartyg.

Krigsfartyg av typ Turunmaa är försedda med Olympus marinturbiner. Den industriella Avon-motorn används också i Finland för elkraftsproduktion.

JMZ

Turbomeca Adour-moteoterna som ger kraft åt arméns Hawk-skolplan plockas ihop av Valmet. Rolls-Royce vill gärna sälja fler Hawk-plan till Finland.

2 tekniska forskningscentral (VTT) behandlade bla utvecklingen av bränslesnåla gasturbiner, användningen av datorstödd konstruktion och tillverkning (CAD/CAM), robotisering och mikroprocessorstyrda verktygsmaskiner, datorteknologi och svetsning med laser.

Användningen av datorstödd konstruktion vid tillverkning och av robotiserad tillverkning är typiska områden med avancerad teknologi som kunde vara till nytta för finländska tillverkare.

Produktionsdirektören vid RollsRoyce, Trevor Salt, medger dock att datorstödd konstruktion tillsvidare befinner sig på ett tidigt utvecklingsstadium.

  • Datorstödd konstruktion befinner sig i barnaskorna i viss bemärkelse, men vi har jobbat ganska mycket med den som en del av vårt teknologiprogram. Vi har använt datorer under de senaste tjugo åren men CAD/CAM har inte utnyttjats till fullo.

  • Men i framtiden kommer CAD/ CAM att vara av stor betydelse, tillade han.

Robotar innebär kostnadseffektiv kvalitet

En av världens mest avancerade robotenheter har varit i bruk under ett års tid vid Rolls-Royce i England. Sju robotar som betjänar 14 fräsmaskiner har förbättrat produktkvaliteten och gjort produktionen effektivare och billigare än vad som är fallet vid traditionell tillverkning.

  • Nuförtiden fäster kunden vikt vid den teknologiska standarden. För att kunna konkurrera måste man kunna övertyga potentiella kunder om att ens teknologiska standard är konkurrenskrattig, påpekade dir Salt.

Rolls-Royce’s direktörer kom till Finland i slutet av 1975 och de gjorde då en allmän rundtur till de finländska industrierna. Alt sedan 1978 har Gordon Hague, som tjänstgjort vid Rolls-Royce under 41 års tid, varit en ofta sedd gäst i landet. Han har träffat industrifolk och tillverkare.

—- När allt kommer omkring handlar det hela om ”offset’-avtal mellan Rolls-Royce och finländska tillverkare. Vi tror att den finländska industrin kan ha nytta av vår erfarenhet när det gäller avancerad tillverkningsteknik och vi kan bidra till att finna nya marknader för finländska produkter. Och naturligtvis vill vi sälja mer till Finland, sammanfattade dir Hague.

23

Utgiven i Forum nr 1983-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."