Rundradion i mediafältet

av Erkki Olin Forum 1987-16, sida 16, 22.10.1987

Taggar: Personer: Sakari Kiuru Teman: radio

Sakari Kluru, Rundradions generaldirektör, säger att reSursanvändningen = effektiverats.

Rundradion har klarat blindskäre - Jag hade också läst min von Clausewitz, säger generaldirektör Sakari Kiuru om Rundradions snabba Kanal 3-manöver. Alla olycksprofetior till trots. ser kanalen ut at bli en framgång.

undradion strävar efter ett programutbud som når en avsedd publik.

Publikunderlagsstudier sker med de mest avancerade metoder som klarlägger tittarnas och lyssnarnas levnadsvanor med tillhjälp av bla korrelationsanalys. Sändningarna förväntas därigenom kunna planeras så att de bättre når de åsyftade publikkategorierna.

— På basen av utförda studier har vissa programpolitiska åtgärder redan kunnat vidtas, omtalar generaldirektör Sakari Kiuru. — Inom aktuelltprogrammen, dokumentärproduktionen och de inhemska underhållningsprogrammen har Rundradion gjort en del nysatsningar.

Hushållningen med resurserna har effektiverats bl a genom planmässigt samarbete i regionerna mellan lokala enheter och de enheter som opererar från Helsingfors och Tammerfors.

— Vi tillåter inte längre några budgetöverskridningar överhuvudtaget.

Tv 1 och 2 ihop?

Kiuru berör en tilltänkt omorganisering för televisionens del enligt networkprincipen — till åtskillnad från kanalprincipen enligt vilken Rundradion för närvarande arbetar. Reformen skulle innebära en sammanslagning av programenheterna Tv 1 och Tv 2 till en gemensam enhet med sändningar över bägge kanalerna. Rationaliseringssträvanden, som iblan 1 avkrävts Rundradion, berör särskilt personalen. Totalstyrkan är nu 4 866 enligt budgeten för år 1987/88, men kommer att minska genom naturlig avgång. Omdisponering av arbetsuppgifter sker kontinuerligt. Kiuru anser att Rundradion i synnerhet nu under satelliteran på det europeiska planet bör stöda ett nära samarbete mellan rundradioföretagen. De nuvarande satellitoperatörerna tycks genomgående ha lönsamhetsproblem, men framtiden kan te sig annorlunda då publikunderlaget ökar. Kiuru tycker att situationen särskilt i Förbundsrepubliken Tyskland är förvirrad I dagsläget Tele-X-satellitens kanalantal kunde h ökats till 4, som på den tyska motsvarigheten TV-SAT 1, men det alternativet verkar vara definitivt ur världen. Rundradion vill naturligtvis ge projektet all möjlig expertishjälp, men å andra sidan vill Kiuru med bestämdhet understryka att inga licensmedel kommer att satsas på det.

Utbudet av satellitkanaler har ökat såpass snabbt att det snart kommer att råda stor brist på högklassiga program, vilket är ägnat att skruva upp priserna. Det leder dessutom till en kraftig ökning av det relativt billiga angloamerikanska inslaget i Norden, och därför behövs en motvikt i form av inhemska underhållningsprogram.

Kanal 3 ska ge pengar

Här kommer Kiuru in på frågan om Kanal 3, som man kritiserat för inkräktande på publikunderlaget för inhemska program, Kanalen håller sig bara med ett 20 procentigt inhemskt programinslag, medan Rundradions egna kanaler till 55—60 procent kör med inhemsk repertoar.

Men Kanal 3 kommer tvivelsutan i ett strategiskt sett synnerligen lämpligt ögonblick, just som satellitkanalerna och kabeltelevisionen i jämbredd med dem är inne i en snabbt expanderande fas. Kanal 3 är ett enkelt grepp att kamma hem reklampengar förrän konkurrenterna hunnit konsolidera sin verksamhet. Med några nya sändare i de gamla stationsbyggnaderna når kanalen inom kort 70 procent av hushållen eller absolut taget ca 1,3 miljoner hushåll. Sändarna beräknas kosta 62 miljoner mark, och programverksamheten drar årligen 90 miljoner mark. Det är småpatatis vid jämförelse med vad tex den tyska DBS (Direct Broadcasting by Satellite)-satelliten TV-SAT 1 som till en början bara kan betjäna 2 miljoner tyska kabelanslutna hushåll, kommer att kosta. Enbart uppskjutningen väntas gå på 375 miljoner mark. Själva satellitdelen har kostat över 1 miljard mark.

Kanal 3 räknar med att kunna skära för sig 10 procent av den regionala reklamkakan, som beräknas uppgå till 1,6 miljarder mark per år. Det vore verkligen raskt marscherat vid jämförelse med HTV:s årliga reklamintäkter på anspråkslösa 10—15 miljoner mark. Erkki Olin 9

Uppskjutningen av den västtyska satelliten TV-SAT 1 har ideligen framskjutits. Nu har definitivt datum fastslagits till 17 november i år — ett historiskt ögonblick eftersom satelliten blir först i världen med reguljära direktsändningar. Den har 5 tv och 16 radiokanaler. Programoperatörer blir de tyska statliga rundradioföretagen ARD och ZDF, det tyska privatägda SAT 1 samt Luxemburgs privata RTL Plus. Den femte kanalen har reservfunktion, Satellitens tv-signal kan uppfångas i södra delarna av Finland med tillfredsställande bild- och ljudkvalitet via en O1,5—2 m parabolantenn. För uppskjutningen står den europeiska rymdorganisationen ESA:s bärraket Ariane 2.

16/1987 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1987-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."