Utgiven i Forum nr 1995-04

Ryska företag bra grogrund för finländska!

av Erkki Olin Forum 1995-04, sida 20, 23.03.1995

Taggar: Orter: Ryssland Teman: företag

Ryska företag bra grogrund för finländska!

Erkki Olin

Know-how från Finland —

Bor Glass har en årsproduktion på 40 miljoner kvadratmeter fönsterlas. Glaslådorna i uomen = ltä-Lasis lagerhall från fabriken i Bor väntar på vidaretransport till finska kunder.

glas från Rysslan nen på Suomen ltä-Lasi Oy ge rådet att röra sig i Ryssland med öppna ögon. Chanserna kan yppa sig oförhappandes, men man skall akta sig för att ge sig på sådant man inte behärskar, trots att ett anbud kan verka lockande. Det gäller att välja och vraka bland det som erbjuds och hålla i minnet att minst 90 procent av alla uppkomna affärsmöjligheter egentligen är till för andra.

Själv följde Saarinen den regeln för två år sedan, då han i egenskap av expert på fönsterglas och den tillverkningsmetod som kallas Pilkington efter sin engelska uppfinnare inledde sitt know-how samarbete med den ryska glasfabriken Bor Glass Ltd i staden Bor, som ligger nära Nizjnij Novgord.

Produktionsteknik från väst

Tillsvidare har det varit ganska tunnsått med finländska företag i dessa trakter, säger Saarinen. Fabriken i Bor privatiserades under den sk. första vågen. Fabriken är nu moderniserad och nästan genomgående utrustad med västerländsk produktionsteknik. Bland annat har apparatur för tillverkning av vindruteglas enligt Saarinen levererats från Finland.

Kontoret och lagret i St. Petersbur svarar för marknadsföringen i nordvästra Ryssland — ända upp till Murmansk-området.

IE direktören Kauko Saari 20

Samarbetet mellan Suomen ltä-Lasi Oy och Bor Glass inleddes genom grundandet av ett joint-venture-företag, i vilket Suomen ltä-Lasi Oy äger en andel på 20 procent. I själva glasfabriken i Bor, som är Rysslands största inom sin industrigren med bl.a. en marknadsandel på 90 procent av allt vindruteglas som används i ryska bilar, äger Bor Glas Ltd 5 procent av aktierna, medan 20 procent innehas av ett investmentbolag och resterande 75 procent av bolagets personal.

Fabriken når upp till en produktion på 40 miljoner kvadratmeter fönster las per år — vilket motsvarar det ubbla årliga behovet i Norden.

Glasfabriken i Bor exporterar omkring 10 procent av sin produktion till västerländska länder, bland annat jenom Suomen ltä-Lasi ca 400 000 kvaratmeter per år till Finland, säger Sooarinen. Export av kunnande är en av Svomen ltö-Lasis affärsgrenar, men främst ägnar sig bolaget åt import av ryskt glas.

Tyskland lockande

Den livliga byggnadsaktivitet som allt jämt fögår i Tysklands östra delar är naturligtvis föremål för byggmaterialindustrins intensiva upmärksamhet.

Bor Glass kan t.ex. tillverka färdiga fönster 30 procent billigare än de tyska fabrikerna. Produktuivecklingen är också intensiv. Bl.a. har man långt framskridna planer på att starta tillverkning av fönsterramar av plast i St. Petersburg med maskiner från det tyska bolaget Urban und Haffner. Tillverkning av fönsterbågar av plast planeras i samarbete med tyska maskinleverantören Kömmerling, omtalar Saarinen.

Under nästa byggnadsboom kan de svenska glasfabrikerna får sig en kall dusch — för att inte tala om de finländska — då Bor Glass-kontoret i St. Petersburg på allvar börjar rikta sina marknadsansträngningar mot väst. Som bäst är man ute efter en lämplig ort för ett försäliningskontor för den svenska marknaden. Saarinen har för sig att det kommer ligga en bra bit söder om Stockholm. €

Fazer-chokla i Markon-market arkon, som inom staden Moskvas inflvensområde samarbetar med Oy Karl Fazer

Ab, har gjort upp verkligt storstilad laner. Företaget, som nu regelbundet förser 350 av Moskvas livsmedelsbutiker med varor, har uppsatt som mål att under en period på mellan fem til sju år bygga 100 supermarkets i Ryssland. Dessutom ingår i planen grundandet av livsmecaelfabriker, förrå och ett stort antal mindre butiksenheter.

I fjol grundade bolaget investeringsfonden Markon-Invest för finansiering av sin långsiktsplan, som bolaget redan börjat realisera för Moskvas del.

“Det är gott, det är…”

Fazer levererar Markon bl.a. chokladkakor på 170 gram samt konfekt med likör- och vodkafyllning. Fazers kexleveranser omfattar bl.a. produkterna

Utgiven i Forum nr 1995-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."