Utgiven i Forum nr 2008-10

Sålla inte bort det enkla

av Patrik Lindfors Forum 2008-10, sida 09, 30.10.2008

Taggar: Teman: innovationer

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2088

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

En uppfinning kan vara värdefull fast den är enkel. Många idéer förblir oförverkligade eftersom de inte uppfyller kraven som ställs fö finansiering och övrig uppbackning.

Sålla inte bort det enkla

Vi ska inte lita på att några tekniska snillen kommer att rädda de här landet, Det behövs mer än några briljanta innovationer inom bioteknik eller IT för att ett höglöneland som Finland ska hänga med i konkurrensen när arbetsplatserna fördelas på global nivå.

Som det ser ut i dag är innovationspolitiken inriktad på att sålla fram ett fåtal ytterst avancerade tillämpningar, Målsättningen är att Finland ska förbli ett ledande högteknologiland även i framtiden.

Ett stort antal uppfinningar hamnar i skräpkorgen eftersom de inte anses uppfylla de krav som ställs för att beviljas finansiering och det övriga stöd som behövs för att en idé ska bli till en produkt.

Topparna lyfts alltså fram, på bekostnad av bredden. Det är substansen i den kritik som innovationsprofessorn Kaj Mickos riktar mot den toppstyrda innovationspolitiken i både Finland och Sverige.

Kaj Mickos, med rötter i Finland, är professor i innovationsteknik vid Mälardalens Högskola i Sverige. Med mer än 30 patent har han själv de meriter som behövs för att ifrågasätta det kloka i att använda stora mängder skattepengar för att sålla fram ett fåtal innovationer.

Mest känd är Mickos för sina innovationsfabriker där deltagarna utvecklar en idé till en färdig produkt på några dagar.

De ekonomiska resurserna är små, men det centrala är att deltagarna har tillgång till det tekniska och juridiska stöd som behövs för att en idé via prototyper och patent ska bli en produkt som kan säljas på marknaden.

Att modellen fungerar bevisas av att innovationsfabrikerna har resulterat i tiotals patent och produkter som säljs på marknaden, I oktober genomförde han sin första ”72 Hour Race to Innovation” i Finland på Hanaholmens kulturcentrum.

Sållningen av innovationer sker i Finland främst via statliga organ som Tekes och i Sverige via bland annat Vinnova. Också det privata riskkapitalet har samma målsättning: att välja ut några få vinnare i det stora flödet av idéer och innovationer.

Det centrala i Mickos budskap är att vi borde ta tillvara en betydligt större del av de innovationer som trillar genom sållet och aldrig vidareutvecklas. Det som behövs är inte i första hand pengar, utan stöd i form av teknisk, ekonomisk och juridisk sakkunskap.

Finländarna hör till de mest välutbildade folken i hela världen. Dessutom har vi flera stora statligt finansierade organ med uppgift att stöda innovationer och entreprenörskap. Förutsättningarna för att Finland ska bli en innovationsekonomi är alltså på plats.

Ett första steg är att slopa det elitistiska synsättet att endast de mest avancerade innovationerna är värda stöd. En bra uppfinning kan vara hur enkel som helst. Det som avgör är om den går att sälja. I

Idetta summer » Logistik isin mest krävande form handlar det om när hjälpförsändelser ska transporteras fram till krisdrabbade områden. Är det fråga om naturkatastrofer är tiden knapp och terrängen svårframkomlig, En grupp forskare på Hanken har samlat en stor mängd kunskap om denna form av humanitär logistik (s. 32-33).

» Att små och medelstora företag har en avgörande roll för sysselsättningen är ett välkänt faktum. EU vill nu ge dessa företag en mer framträdande roll för att garantera unionens konkurrenskraft på lång sikt. Det ska ske genom ett ökat samarbete mellan företagen, mindre byråkrati och bättre tillgång till finansiering. För att få en konkret nytta av EU-satsningen är det nyttigt för mindre företag att ha en person som förstår sig på EU-byråkratin (s. 34-37).

www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Postgiro: 800013-390532

Bank: Norde (H:fors-Forum) 240438-4485 Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 84 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindforseforumfi Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi.backasforum.A Fredrik Wahlström, reporte (09)549 555 66, fredrik. wahlstromEforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Richard Brander (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 11 007 exemplar (januari-december 2007)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2008

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2 = ===

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf =

Utgiven i Forum nr 2008-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."