Utgiven i Forum nr 1988-09

Saloras storaffär med Olivetti

av Erkki Olin Forum 1988-09, sida 29, 19.05.1988

Taggar: Teman: affärer

SALORAS STORAFFÄR

MED OLIVETTI

Text: Erkki Olin

Olivetti-ordern öppnar stora möjligheter för Saloras monitorer. Genom den italienska datorjättens amerikanska engagemang kan framgången leda till eft genombrott på den ofantliga amerikansk marknaden.

ed en personal som uppgår til 4 000 och en försäljning på 2,4 mil jarder mark har Salora, som nu gått in på sitt sextioförsta verksamhetsår, på ett övertygande sätt kunnat befästa sin position som ledande hemelektronikföretag i Norden. Dessutom är företaget marknadsledare i hela Europa då det gäller satellit-tvmottagare — en produkt som just nu tycks ha goda framtidsutsikter. Däremot är det kanske mindre känt att företaget också är euroledare vad avser monitorer för bl a persondatorer.

Saloras utomlands förlagda verksamhet är redan såpass stor som 80 procent räknat i omsättning. Företaget hör ju sedan år 1984 till Nokias grupp för konsumtionselekironik, som har en årlig omsättning på 7,5 miljarder mark. För Europa utgör andelen 14 procent.

Positionen som ledande monitortillverkare har Salora hunnit förskaffa sig under loppet av bara några få år, trots en knivskarp konkurrens från bla Japan, Sydkorea och Taiwan.

— Men så satsar företaget också på kvalitet i stället för kvantitet, framhåller direktör Hannu Suominen, som svarar för företagets monitorenhet med produktion | Salo.

Salora eurojätte

På några få år under 80+alet har produktionen nu nått siffran 400 000 enheter per år, och Salora är därmed den största tillverkaren i Europa. Inom koncernen produceras ytterligare 50 000 enheter av franska företaget Oceanic, som nyligen köptes upp av Nokia.

nom monitorenheten kommer nu — som kronan på verket, kunde man säga — den senaste framgången. Det är fråga om ett verkligt genombrott som kan få vittgående följder. Italienska Olivetti, den europeiska jätten inom persondatorer, skrivmaskiner och kontorsautomation, har helt nyligen placerat en jätteorder på färgmonitorer hos Salora, värd 150 miljoner mark, efter att leveranser av svartvita apparater hunnit pågå under ett års tid.

Nu skall Olivetti alltså under detta år av Salora köpa tiotusentals bildskärmsenheter med färgåtergivning. Det italienska företaget är Europas näststörsta leverantör av persondatorer, och för Salora blir Olivetti företagets största kund genom affären, samt dessutom en sk OEM-kund (Original Equipment Manufacturer), Benämningen innebär att Olivetti säljer monitorerna under sitt eget varumärke.

FÖRUN, 9/1988

Språngbräda till USA?

Som bekant leds Olivetti av den färgstarke och dynamiske finansmannen Carlo De Benedetti, och har tentakler utspridda litet varstans inom den västliga industrivärlden och Fjärran Östern. Bland annat är företaget redan starkt engagerat på den amerikanska marknaden via telejätten AT&T (American Telephone & Telegraph Co) — en motsvarighet till vårt televerk.

I år skall Olivetti bla leverera 140 000 persondatorer till AT&F som nyligen har hävdat att det vill uppta kampen om de amerikanska marknaderna för datorer och kontorsautomation med The Big Blue dvs IBM. Olivetti ägs till omkring 25 procent av AT&T.

AT8&T:s nya strategi har att göra med en förändrad inriktning inom telejätten, som nu börjat få ordning på leden efter en räcka år av storförluster. Avsikten är att gradvis över föra tyngdpunkten inom verksamheten från den mättade telemarknaden till kontorsautomation, som ju ter sig naturlig att försna med nätverkstekniken inom den moderna telefonin.

Trots egna förtjänster kan Salora nu till råga på allt också tacka sin goda tur för möjligheten att via Olivetti kunna slinka in genom bakdörren på den ofantliga amerikanska marknaden. Saloras verkställande direktör Reijo Lantto, nyligen utsedd efter Antti Lagerroos, som blivit företagets styrelseordförande, medger att den italienska industrimagnatens besök i Finland förra året också kan ha haft något med storaffären att göra. Som känt är Carlo De Benedetti och bergsrådet Kari Kaliramo båda medlemmar av det exklusiva europeiska Rundabordsrådet.

Finland har tydligen fått en förkänning av vad den kommande integrationen inom Europa kan innebära då allting klaffar. LJ

MBO…

fortsättning från s 2 hastos investeringsbeslut. Institutionella placerare kan komma med i Riskirahasto som tysta bolagsmän. Placeringarna bör vara i storleksklassen 0,5—5 miljoner mark. Riskirahastos startkapital är 30 miljoner mark men kapitalet förväntas stiga till 300 miljoner mark under loppet av tre år. De tysta bolagsmännen skall få 85 procent av de realisationsvinster som Riskirahasto genererar.

— Tiden är gynnsam för Riskirahasto. MBO-projekten kommer att öka kraftigt, det finns likviditet på marknaden och OTC-listan blir allt längre. För Industrialiseringsfonden är detta ett sätt att konkurrera på finansmarknaden, som nu kräver kunnande och specialisering av finansieringsbolagen. I början av decenniet var läget sådant att vi kunde godkänna hälften av våra kunders finansieringsansökningar. Nu accepterar våra kunder endast 10 procent av våra finansieringsofferter. Specialisering ger konkurrensfördelar, säger Puhakka. LJ

R 200 9 För industri, garage, lage 9 Sandwich-konstruktion, K-värde 0,38 e Tät — Snabb — Lättanvän e Levereras hand: eller elmanövrerad Oy Helamestarit Ab, PB 22, 02231 Esbo, tel. (90) 803613 29

Utgiven i Forum nr 1988-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."