Utgiven i Forum nr 2018-02

Samhällsekonomins slussvakter har jobb så det räcker

av Jan Sten Forum 2018-02, sida 38, 01.03.2018

Affärsnätverket Forum Direktlänk: http://linkd.in/1g40uhU

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackQforummag.fi

Samhällsekonomins slussvakte nar jobb så det räcker

JAN STEN

Den gode Iivo Niskanen medgav det själv efter avslutat värviskiathlontävlingenibörjan av de olympiska vinterspelen: hans taktik var inte den rätta. Det var inget bra beslut att gå uppitäten under den klassiska delen av loppet, men Niskanen är inte ensam om att ha svårigheter medatt veta på vilken nivå man skaligga. Debattörerna i Affärsnätverket Forums diskussionsgrupp hittar också en del domäner där saker och ting inte ligger på rätt nivå, områden där det skulle finnas en del jobb för samhällsekonomins slussvakter.

AFFÄRSNÄTVERKET

Presidentens maktbefogenheter. Under årets första dag brukar vi få se presidentens tv-sända tal, men vad ska egentligen den här människan ha att säga till om i dagens Finland? I samband med presidentvalet brukar frågan dryftas, och många är av åsikten att här kunde man gott strypa på maktflödet och låta det förskjutas åt andra håll.

Å andra sidan vill vi finländare nog gärna ha en president med en klar vision om hurdant vårt land ska vara. Givet resultatet i det senaste presidentvalet är det ganska klart vem det finländska folket vill ha på Talludden, mendet förblir ändå något oklart hurdan president vårt land ska ha. Här finns det jobb för slussvakten: endera dagen ska nivån höjas för att nästa dag sänkas igen.

Passiva eller aktiva indexfonder. Ingvar Kamprad var känd för att ha en del godaidéer om hur det skulle se ut inuti varuhusen med tanke på att gynna affärerna på bästa sätt. Men vad har en indexfond för åsikt om hur ett bolag där fonden utgör en stor ägare ska styras? I många fall ingen åsikt alls, men det är juinte heller så bra ifall en eventuell storägare inte håller ett aktivt grepp om sininvestering.

Ägare är ägare och företagsledare är företagsledare, men den senare bör agera i den förras intresse. Detta om något är väl en av grundstenarna när det gäller styrning av bolag, men vad händer när ägaren är en indexfond utan en klart formulerad ägarvilja? Här

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 22018

BESLUTSÅNGEST. Det gäller att starta med små val. Eller att bara låta slussvakten sköta jobbet.

har slussvakten en delikat utmaning i att ligga rätt på hävstången mellan aktivt och passivt ägande.

Planerad tekniksvikt. Enklaste sättet att få reda på när garantitiden på en teknisk mojäng går ut är väl att vänta tills den går sönder. Senast då vet man att garantin förmodligen löpte ut redan för några dagar sedan. Det må upplevas som frustrationsframkallande, men det värsta är ändå att detta många gånger är ett direkt resultat av företagsstrategiska beslut.

Det finns en viss ekonomi i att framställa prylar som håller väldigt länge, men på kort sikt ligger det ännu mer ekonomi i att tillverka attiraljer som håller en begränsad tid, det upprätthåller ju efterfrågan. Det är uppenbart att den tekniska utvecklingen är en drivkraft även här, men det finns företag som förstår sig på hur man optimerar utvecklingscykeln på ett för dem fördelaktigt sätt, utan att dela nyttan av utfallet med konsumenten.

För en tillverkare är det inte nödvändigtvis god ekonomi att göra en tvättmaskin som håller i15 år, fastän det kanske är just det som kunden skulle önska sig. Förväntad livslängd må vara vad den är för en specifik produkt, men kanske slussvakten inom denna domä kunde se till att det sker en nivåförskjutning åt konsumentens håll?

Var snäll. Det är inte så många månader sedan den norska entreprenören Petter Stordalen uttalade sig om rika personers ansvar i SYT-programmet ”Min sanning” I all sin enkelhet går hans resonemang ut på att den som har mycket pengar och makt även bör se till att vara snäll och ta väl hand om de andra isin omgivning.

I dessa tider med överutbud på arbetssökande behövs det kanske inte fler som mistersinajobb, menifall Stordalens tankegångar omfattades i större skala så skulle det behövas färre slussvakter inom samhällsekonomin. Riksdag och regering kunde ta ett mer seriöst och ledarskapsambitiöst grepp om vårt land. Hållbarhetsargumentet skulle få starkare fotfäste inom konsumentvarubranschen, ochlivo Niskanen skulle förstå att hålla igen lite på krafterna under de 30 första kilometrarna av den olympiska femmilen.

Vad gäller indexfonder är jag däremot mer pessimistisk. Här förväntar jag mig att ägarnas anonymitetsgrad bland noterade bolag kommer att stiga, ivrigt påhejade av robotar och annan tillämpad artificiell så kallad intelligens. Det kan ingen slussvakt ändra på.

= hö El bj I 3 [= rd

Utgiven i Forum nr 2018-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."