Utgiven i Forum nr 1972-13

Samhällsplaneringen och politikerna

av Per-Håkan Slotte Forum 1972-13, sida 05, 06.09.1972

Taggar: Teman: samhälle

FORU ledaren

Forum 13/72

Samhällsplaneringen och politikerna

VID DISKUSSIONER om ‘samhällsplaneringen i Helsingforsregionen hänvisar man ofta till att problemen här är små i jämförelse med motsvarande problem i andra metropolområden. Men lika ofta glömmer man bort att också våra resurser är begränsade, Kommunerna i regionen har all anledning att beräkna det pris, dvs svårlösta trafikproblem, bostadsbrist och svåra sociala problem, man måste betala för tillväxten.

För första gången ställs huvudstadsborna vid höstens kommunalval inför denna fråga.

STADSSTYRELSEN BESLÖT redan för flera år sedan, innan 1970 års generalplan var utarbetad och utan att höra fullmäktige, att stadens befolkning skulle växa till 600.000 invånare. Därför vore det intressant att höra partiernas inställning till generalplanearbetet i allmänhet och i synnerhet till den uppgjorda befolkningsmålsättningen. Behandlingen av generalplaneförslaget i fullmäktige har ännu inte ägt rum men ändå följer man i stadsplaneringsarbetet konsekvent den uppgjorda målsättningen.

Man frågar sig om denna målsättning ä orsaken till att de stora projekten såsom Böle, Kampen, Metron osv måste förverkligas så snabbt. Har vid verkligen resurser att koordinera, leda, finansiera och-på demokratisk väg kontrollera den planerade utbyggnadstakten?

VOLYMEN av den totala bostadsproduktionen uppgår för närvarande till ca 1500 000 m? varav stadens egen andel utgör ca 1/7. Med beaktande av den rådande bostadsbristen kan man ställa sig tveksam till utformningen av tex Böle. Bostadsstyrelsen har enligt färska uppgifter ställt sig kritisk till Böle-projektet bl a med tanke på den mycket dyra kommunaltekniken. Det är inte heller helt klarlagt hur utbyggnaden av Böle och’ Kampen kommer att påverka utvecklingen i Helsingforsregionens övriga centra.

KLARA = STÄLLNINGSTAGANDEN = till dessa frågor i de olika politiska partiernas kommunalvalskampanj är rycket viktiga emedan 1970 års generalplaneförslag kommer att bli en av de första stora frågor som föreläggs nya stadsfullmäktige till behandling. Per-Håkan Slotte

Utgiven i Forum nr 1972-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."