Utgiven i Forum nr 1988-16

SAS fortsätter jakten

av Tommy Westerlund Forum 1988-16, sida 08-09, 20.10.1988

Taggar: Bolag: SAS Teman: flygindustrin

BLIR SAS

Text: Tommy Westerlund

Braskande rubriker i tidningspressen har med jämna mellanrum berättat om SAS" affärer med andra flygbolag. Än har det gällt belgiska Sabena, än British Caledonian, än Aerolineas Argentinas och än något annat bolag. Men ingenting ville lyckas — tills avtalet med Texas Air blev ett faktum I början av månaden. Man får lätt den uppfattningen att SAS panikariat söker partner År det så? Nej, svarar Bosco Janzon, chef för SAS i Finland.

satt upp ett tufft mål: Att vara ett av Europas stora flygbolag i mitten av 1990-talet.

I dag hör SAS till de mest lön samma flygbolagen. Och bolagets anseende är högt. Men SAS står inför jätteinvesteringar, främst i form av nya flygplan. Och liberaliseringen som sker på den europeiska flygmarknaden kommer att göra konkurrensen stenhård. Man frågar sig hur SAS har tänkt sig nå sitt mål — Den skandinaviska hemmamarknaden är för liten, endast 18 miljoner invånare. Om liberaliseringen blir total är det bara att ge sig ut på den stora europeiska marknaden, men så långt går utvecklingen knappast. Då återstår ökat samarbete med andra bolag och eventuella köp, säger Bosco Janzon, sedan I våras chef för SAS i Finland.

S Candinavian Airlines System, SAS, har

Affärstrubbel

Redan för några år sedan försökte SAS göra en affär med belgiska Sabena. Det skulle ha gett det skandinaviska flygbolaget en efterlängtad bas i Centraleuropa. SAS" tre hemmabaser, Stockholm, Oslo och Köpenhamn ligger ofrånkomligt i Europas utkant.

Men Sabenaaffären torkade in, liksom också förhandlingarna med British Caledonian i fjol. Och nu råder det stor skepsis om affären med Aerolineas Argentinas någonsin skall förverkligas.

— Affären med Sabena stupade närmast på nationalistiska känslor från belgarnas sida. Och möjligheterna att köpa in sig i British Caledonian skulle ha varit betydligt större om Sverige skulle ha hört till EG. Nu gick det inte, konstaterar Janzon.

Om det blir något av handeln i Argentina avgörs senast den 15 december. Men där finns många frågetecken, så många väntar sig ingenting av det heller.

Storleken inte avgörande I dag dominerar tyska Lufthansa, brittisk | Fem hus vid en ljus gata. Det är SAS" nya huvudkontor mellan Stockholm och Arlanda. Det stod färdigt vid ärsskiftet och väntas ge de anställda inspiration för att hjälpa till att göra SAS till ett av de stora flygbolagen i Europa inom några år.

SAS’ chef i Finland, Bosco Janzon, understryker att bolaget nog klarar sig även om det inte blir stort.

British Airways och franska Air France i Europa, I följande division tävlar sedan holländska KLM, schweiziska Swissair, italienska Alitalia och SAS.

Om det skall uppstå ett stort europeiskt bolag till måste något av de här bolagen vara inblandade, eventuellt slås i hop.

— KLM eller Swissair skulle vara de naturligaste kompanjonerna för oss. Stora blir vi inte utan partner, konstaterar Janzon.

— Men det är inte så dramatiskt om vi inte blir så stora. Det är inte det avgörande. SAS löses inte upp i tomma intet om det in 16/1988 FRUN te blir några affärer. Vi får då i stället lov att satsa på det vi nu har. Finnair är ju ett bra exempel på att det kan gå bra även om man är liten. Ett intimare samarbete med Finnair skulle i så fall falla sig naturligt. Vi kunde väl tänka oss en fusion men det går nog inte Finnair med på.

Texas Air

I början av oktober lyckades det i alla fall för SAS. Bolaget fick visserligen inte ett bättre fotfäste i Centraleuropa, men ett avtal med USA:s största flygbolag, Texas Air, smäller också högt.

Avtalet mellan SAS och Texas Air omfattar bland annat terminalsamarbete, markservice, marknadsföring och försäljningsrepresentation. Parterna kommer också att ha nära förbindelser såväl ekonomiskt som på ledningsnivå, bland annat går SAScheten Jan Carlzon in i Texas Airs styrelse.

SAS skall hyra tre utgångar i Continental Airlines (Texas Air är moderbolag för Continental och £astern Airlines) nya terminal vid Newark internationella flygplats utanför New York. SAS blir det första större europeiska bolag som utnyttjar Newark.

Rent ekonomiskt innebär affären en räkning på mellan 400 och 500 miljoner mark för SAS. Ungefär hälften betalas i reda pengar till Texas Air, medan den andra hälften ger SAS tio procent av aktierna i den amerikanska flygjätten.

”Intressant affär — Det är en intressant affär. Längre än så här kunde vi knappast ha kommit. Och det kan vara bara början till något större. Samarbetet kan kanske utvecklas till flygplanslån och gemensamt underhåll. Texas Air skulle gärna också köpa in sig i SAS men för det krävs lagändringar som knappast genomförs, tror Janzon.

— Passagerarna kommer också att få fördelar av det nya samarbetet. Från nästa sommar är de dagliga flygturerna mellan Skandinavien och New York fyra. Då vi från tidigare flyger till John F Kennedy-flygfältet innebär det att vi så småningom kommer att flyga sex dagliga flygningar mellan Skandinavien och New York — två från varje skandinavisk huvudstad.

Enligt Janzon innebär Texasaffären inte ett slut på SAS ”jakt” i Europa. SAS kommer att fortsätta att undersöka möjligheterna till samarbete med europeiska bolag.

Och antagligen ökar intresset för SAS bland andra bolag i och med USA-affären, tror han.

Inget europeiskt bolag har nämligen ett liknande samarbete med något amerikanskt bolag som SAS. Alitalia och British Airways har förhandlat med United Airlines om liknande arrangemang, men något resultat har inte nåtts.

Gropen väntar

För Finlands del ökar SAS sina turer. I november börjar man flyga mellan Helsingfors och Göteborg, sex dagar i veckan. Oc fortsättning på sid 38

FRUN, 15/1988

Planera

Text: Bo Ingve affärsresan res förmånligare

Helsingfors-London, tur och retur med reguljärflyg utan hotell — 4970 rmk. Helsingfors-London, en veckas semesterresa me hotell — 995 mk.

xemplen ovan representerar | och Ez? sig varsin ytterlighet. Vanlige är turistpriserna högre och med vissa villkor kan man resa betydligt billigare med reguljärt flyg. Men ändå låter prisskillnaden absurd och är svår att förstå.

Kartelliserad flygtrafik

Av hävd är flygtrafiken i Europa i hög grad kartelliserad. Detta innebär att de olika flygbolagen långt följer samma prissättning på gemensamma rutter.

Så länge man är turist går det ännu an att vara flygresenär. Konkurrensen researragörer mellan är hård och priserna för charterflygen hålls i styr. Också flygbolagens olika rabatter lämpar sig bäst för turister. Men om det gäller en kort affärsresa är såväl goda som dåliga råd dyra.

Det finländska statsdominerade (76 procent) flygbolaget Finnair är i likhet med andra nationella flygbolag i dubbel mån lyckligt lottat. På hemmamarknaden saknar bolaget konkurrens och i utrikestrafiken följer man normal europeisk praxis med i praktiken gemensamma taxor för olika bolag.

Travel managers för billigare resor Stora företag med omfattande utlandsverksamhet drabbas givetvis hårdast av de höga flygpriserna.

Allmän praxis är att de enskilda sekreterarna inom företagen via olika resebyråe bokar resorna skilt för varje resa. Detta innebär att fördelar som är kända från den industriella verksamheten, t ex långa serier och noggrann planering för att minimera kostnaderna, inte kan utnyttjas i reseverksamheten.

För att råda bot på detta missförhållande har bl a Kone, Neste, IVO, Jaakko Pöyry, Kemira och Finnpap därför anställt en person med uppgift att koordinera reseverksamheten och luska fram sätt att göra resandet billigare för företagen. Yrkesbeteckningen för dessa är travel manager, vilket väl beskriver vad det är fråga om.

Poängen med travel managers verksamhet är att företagen kan knippa ihop olika avdelningars resor till en helhet. Därigenom kan en större volym uppnås vilket i sin tur bl a ger bättre förhandlingsmöjligheter gällande priserna.

En yrkesgrupp som företer paralleller med travel managers är skatteplanerarna, som finns till enbart för att klara sitt företag genom skattedjungeln utan alltför svåra blessyrer.

Turismen gynnas — affärsmän betalar Ett exempel på ett företag som uppenbarligen har dragit stor nytta av att ha en travel manager är Kone, som har en omfattande utlandsverksamhet. Koncernen introducerade tjänsten år 1986 som veterligen den vänd

Utgiven i Forum nr 1988-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."