Utgiven i Forum nr 1998-06

Sea Launch-plattformen visar vad Vyborg kan

av Ragnhild Artimo Forum 1998-06, sida 23, 16.06.1998

Sea Launch-plattformen visar vad Vyborg kan

RAKETUPPSKJUTNINGSRIGGEN SEA LAUNCH ÄR ETT PRESTIGELADDAT VISITKORT FÖR VYBORG SHIPYARD. VARVETS STÅLKUNNANDE GER MARKNADSPOTENTIAL MEN MÅSTE PARAS MED HÖJT KOSTNADSMEDVETANDE.

verner-ägda Vyborg Ship yard i Viborg skall som pro tegé till Kverner Masa-Yards

H ett brohuvud för överför ing av varvskunnande. Lokal närvaro ger ett viktigt avstamp till den växande ryska marknaden där västinvesterare söker nya objekt inom oljebusinessen.

Varvet grundades 1948 för produktion av mindre handelsfartyg, och hade som mest 8 000 anställda. På 70-talet breddades profilen med oljeriggar, pontoner och servicefartyg för offshoreverksamheten. Varvet hade brett samarbete med Rauma-Repolas Mänty[uotovarv.

Sovjetunionens kollaps betydde timeout, och fyra riggar som var under arbete hos Viborg-varvet köptes av norska Kverner Moss Technology, som skickade över egna experter att övervaka slutarbetena.

Vid samma tid inleddes privatiseringen i Ryssland och hälften av Viborg-varvets aktier

Standby-fartyg är en buvudprodukt.

om intensivare engagemang. Saarikangas är nu styrelseordförande; MasaYards skall dessutom representeras i styrelsen av Antti Pankakoski och Mikko Niini. VD är GAA. Porjadin, som lett varvet i femton år; VVD är norske Kjell Mikaelsen från Kverner Govan i Skottland. Mikko Niini, marknadschef på MasaYards och chef för varvets Moskva-kontor, ser Vyborg-varvets möjligheter: ”Det kompletterar kapacitetsmässigt och geografiskt Kverner-varven, och lokal produktion är nyckeln till den ryska marknaden och offshoreverksamheten”, säger han. ”Vår ambition är att på två år uppgradera den tekniska beredskapen, sanera kostnadsstrukturen och höja produktiviteten. Målet är att göra Vyborg till ett ‘västerländskt’ modellvary” Kostnadsstrukturen är en central utmaning. ”Av tradition har den ryska industrin en belastning av överstor personal. En fabrik var samtidigt en “kommun” me delades ut åt personalen. Kverner Moss såg varvets potential och började köpa upp aktier. Då privatiseringen genomförts 1996 hade Kverner aktiemajoritet, idag 75 procent. 25 procent ägs av ryska lokala investerare.

Då Masa-Yards-bossen Martin Saarikangas från i år blev chef för hela Kvarner Shipbuilding - tolv varv i sex länder ville han säkra Vyborgs utveckling gen Viborg-varvet skall i Kvcerner-regi bli brohuvud för västerländskt varvskunnande, och en port till den ryska fartygsmarkHaden.

FORUM NR 6/9 brokig biproduktion som tillgodosåg lokala konsumentbehov och tillhandahöll sociala tjänster. Vyborg hade t.ex. möbelproduktion - som nu sålts ut.” Produktiviteten är det andra huvudproblemet, säger VVD Kjell Mikaelsen: ”Kvaliteten är tillfredsställande, men produktiviteten ligger efter västerländska varv. Det tar tid att kommunicera att tillverkningen måste hållas inom givna tids- och kostnadsramar. Utbildning är lösningen: dels har vi finländare här, dels skolar vi den ryska mellanoch arbetsledningen i Finland.En satsning är undervisning i engelska, språkkunskaperna även på ledarnivå är svaga och idag jobbar vi med tolk…” Viktiga plus på sikt är högklassigt stålkunnande och en (ännu) låg lönenivå. För positiva marknadsutsikter borgar västkapital som dras till rysk olja. Shell och Exxon investerar i Ryssland, och ett Kverner-varv med västerländsk standard är en social beställ e £ = < = å & Zz > e

Sea Launcb-riggen, byggd av Viborg-var vet, skall möjliggöra bärraketuppskjutningar till bavs med stora ryska bärraketer som kan ta upp stora satelliter. Upptill Sea Launch-kommandofartyget.

Mikko Niini Kjell Mikaelse ning. Vyborg förhandlar med British Petroleum om offshoremoduler till Baku. Varvets stålkunnandet kan utnyttjas för underleveranser till Masa-Yards.

”Med sikte på nya order är en viktig referens den nyligen levererade Sea Launch-riggen för amerikansk-rysk raketuppskjutning från Stilla havet. Den skall möjliggöra användning av stora ryska bärraketer för att få upp allt större satelliter. Boeing är beställaren. Riggen och flygledningsfartyget slututrustas nu i S:t Petersburg”, berättar Niini. & Ragnhild Artimo

Kverner Vyborg Shipyar & Grundat 1948 under namnet JSC Vyborg Shipyard.

Ägoförhållanden idag: Kvermer Shipyard Group 75 procent, ryska investerare 25.

& Ledning: styrelseordförande: Martin Saarikangas, VD G.A.Porjadin, vVD Kjell Mikaelsen.

e Produktion: efter 1948 handelsfartyg, från 70-talet oljeriggar och supply/standbyfartyg för offshoreverksamhet. Potential för sektioner för t.ex, kryssningsfartyg.

e Omsättning 1997: ca 15 miljoner USD.

1998: “betydligt mera”. Orderstock: 10 standby-fartyg för leverans 1999-2001 & Personalstyrkan idag: ca 2000. Specialkunnande: stålarbete.

(23

Utgiven i Forum nr 1998-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."