Utgiven i Forum nr 2021-05

Segelbåtsindustrin hamnade i blåsväder

av Fredrik Eriksson Forum 2021-05, sida 14-16, 10.06.2021

Den inhemska båtindustrins internationella framgång bygger på samarbete, säger Baltic Yachts vd Anders Kurtén. ”Vi har lyckats uppehålla en stark gemenskap av olika aktörer. Stödet har hjälpt flera inhemska båttillverkare att etablera sig utomlands”. Men ändå märks den förra finanskrisen fortfarande i branschen.

I sin ungdom drömde Baltic Yachts vd Anders Kurtén om en karriär som yrkesmusiker. I början av 1990-talet gick drömmarna i kras i och med den ekonomiska depressionen och för Kurtén blev det Handelshögskolan i stället för pianot.

När studierna var överstökade fick Kurtén jobb i försäljningsteamet på nätföretaget Interweb Design. Även om Kurténs kunskap om internet var elementär, klarade han lätt sitt nya arbete.

Efter några kortare sejourer på diverse uppstartsföretag hamnade han 1999 på Latinamerikas största internetportal Starmedia med huvudkontor i New York. Utifrån betraktat såg Kurténs läge perfekt ut. Han hade ett välbetalt jobb som projektledare i ett företag som nyligen listat sig på börsen.

”Samtidigt märkte jag emellertid att allt inte kändes rätt. Jag höll helt enkelt på att mista intresset för hela branschen som präglades av kronisk stress och övervarv.”

Han bestämde sig för att säga upp mig och återvända till Finland. Där blev båtar hans nya stora intresse. Kunskap skaffade han sig på träbåtskursen vid Kuggoms traditionscentrum och tillsammans med en kurskamrat grundade han ett träbåtsvarv i Vik i Helsingfors. Varvet var ingen ekonomisk succé men bidrog till en djupare insikt om hur båtar fungerar och gav dessutom kontakter i båtbranschen.

Tudelad tid på Finngulf. Vid årsskiftet 2004– 2005 träffade Kurtén segelbåtsvarvet Finngulf Yachts grundare och dåvarande vd Stig Nordblad, som föreslog att Kurtén skulle efterträda honom.

De första åren på Finngulf var framgångsrika. Men 2007 sprack bostadsbubblan i USA och i slutet av 2008 spred sig subprimekrisen över hela världen. Efterfrågan på segelbåtar dök, vilket ledde till bekymmer även för Finngulf.

Även om finanskrisen tillspetsade bekymren för segelbåtsvarven, anser Kurtén att de egentliga bakomliggande problemen ligger i de samhälleliga förändringarna under de senaste årtiondena.

”Jag tror inte att folk som köper en motorbåt med 500 hästkrafter i något skede ens överväger att skaffa segelbåt. Däremot har jag kommit fram till att man allt oftare väljer motor framom segel främst för att man numera tar ut semestern i kortare perioder än för 20–30 år sedan. Då ferierna är utspridda i en- eller tvåveckorsperioder är det helt förklarligt att man vill komma fram snabbt och behändigt.”

Trots att Finngulf Yachts ägare och Kurténs efterföljare gjorde sitt yttersta för att återuppliva bolaget gick det inte att rädda.

Motorbåtsbranschen drabbades inte lika svårt som segelbåtsindustrin och det var dit Kurtén sökte sig härnäst. Ur en yrkesmässig synvinkel var mindre aluminiumbåtar något helt nytt för Kurtén, då han tog anställning som chef för produktutveckling och marknadsföring på Inhan Tehtaat i Etseri. Bolaget är främst känt för sina Busterbåtar.

Kurtén stannade nio år på Inhan Tehtaat - en lång tid på ett motorbåtsvarv för en inbiten seglare.

”En dag satt vi med kollegorna i kafferummet och funderade på drömjobb. Jag konstaterade, halvt på skoj, att av alla jobb inom båtbranschen i Finland skulle jag helst se mig själv som vd på Baltic Yachts.”

Några år senare blev Kurtén uppringd av en headhunter som undrade om han ville bli Baltic Yachts följande vd. Det var ett erbjudande han inte behövde fundera särdeles länge på.

Fredrik Eriksson text

Läs hela intervjun i papperstidningen!

Utgiven i Forum nr 2021-05

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."