Utgiven i Forum nr 2021-10

Sista numret

av Sören Jonsson Forum 2021-10, sida 03, 16.12.2021

Sista numret

Ett varmt tack i kylan.

December inleddes med en ovanligt sträng köldknäpp som fick elpriserna att sken iväg, Enligt vissa uppskattningar kunde det kosta över 100 euro per dag för en medelstor elkonsument som låtit bli att binda elavtalet. Det var en kombination av många olyckliga sammanträffanden som gav de skyhöga priserna. Brist på rysk naturgas i Centraleuropa, nordisk vattenkraft som inte producerade för fullt och vindstilla vindkraftsväder. Banala råd om att inte värma elbastun och sänka inomhustemperaturen med ett par grader hjälper föga, när det är systematiska problem som är orsaken till de höga elpriserna.

Elpriset skenade också i Finland på grund av att landet inte har tillräcklig egen produktion. Ju mer förnybara källor används i elproduktionsmixen, desto mer ökar också osäkerhetsfaktorn i elpriset. Läs mer om hur Wärtsilä jobbar för att garantera pålitlig elförsörjning i utnämningsintervjun på nästa uppslag.

När den nya reaktorn i Olkiluoto efter många om och men driftsätts kan det delvis förbättra läget. I det här numret av Forum berättar Timo Okkonen, en kärnkraftskännare av rang, vad branschen har lärt sig av det försenade jätteprojektet. I slutet av december väntas EU dessutom ge klarhet i om kärnkraften ska komma att klassas som grön eller medelgrön energi, något som kan öppna slussportarna för nyinvesteringar. Och nyinvesteringar är något som branschen behöver. Det är häpnadsväckande att kärnkraftverk som har sitt ursprung i Sovjetunionen på 1970-talet fortfarande är i drift. Och som producerar cirka 10 procent av Finlands elbehov. Förr eller senare blir det olönsamt att förlänga livslängden på de gamla kärnkraftverken.

Energifrågor är ett utmärkt exempel på där ekonomi och teknik (och politik) måste analyseras och behandlas tvärvetenskapligt. Jag återvänder ibland till ett tal som den den amerikan skaastrofysikern Carl Sagan höll inför den amerikanska kongressen 1985. I talet förklarar han i detalj hur växthuseffekten fungerar, vad människans utsläpp av växthusutsläpp har för påverkan på klimatet och vad man kan göra för att minska den globala uppvärmningen. Hans budskap är allvarligt och tydligt. Redan då visste man att det krävs en omställning. Men mycket lite har gjorts. I dag mer än någonsin behöver man föra ekonomer och teknologer samman. Det har varit Forums kärna ända sedan 1967. Det behövs ett forum för ekonomi och teknik.

Många att tacka, Du håller dessvärre det allra sista numret av Affärsmagasinet Forum i din hand. Det känns oerhört vemodigt. Det är synd att det blev så här. En läsare som hörde av sig efter förra numret fångar det hela rätt bra: ”Affärsmagasinet Forum är ett oersättligt nav och samlande forum för aktörer inom ekonomi och teknik i Svenskfinland. Den ger oss insyn i vad de andra sysslar med. Den ger oss uppslag. Den bygger gemenskap”.

Tack alla skribenter som har gjort Forum till den tidskrift den är. Tack Nicholas Anderson för 25 år av skarpa analyser. Tack Kaj Arnö för ditt starka engagemang och din skrivarglädje. Tack Henric Borgström och Leif Bergström för er otroliga sakkunskap och för att ni har gett läsarna en utblick i Norden och omvärlden. Tack alla bokrecensenter för läsglädje. Tack Karl Vilhjälmsson för dina kreativa upptåg, det har varit utomordentligt roligt att jobba tillsammans med dig. Och förstås min vapendragare Patrik Harald - tack!

Tack också till alla tidigare chefredaktörer och medarbetare: Torsten Fagerholm, Patrik Lindfors, Fredrik Nars, Ragnhild Artimo, Heidi Furu, Mikael Lönnqvist, Johan Svenlin, Bo Ingves och många fler. Utan er skulle Forum inte ha vara detsamma. Och inte minst. Tack alla läsare! loru www.forummag;.

feedback &forummag.fi

Affärsmagasinet Forum

Utkommer med tio nummer per år

Webbplats: www.forummag.fi

Adress:PB 217 (Mannerheimvägen 18),

O0101 Helsingfors

FO-nummer: 0522793-3

Prenumerationer: +358 (0) 91253 500 (mån-fre kl. 8-12 och kl. 13-16), pren&forummag.fi eller www.forummagfi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 99 euro Faktureringstillägg för pappersfaktura tillkommer. Adressändringar: Föreningsmedlemmar: kontakta ditt kansli.

Övriga: +358 (0) 9 1253 500 (mån-fre kl. 8-1 och kl.13-16), prenGforummag.fi

Redaktion:

Sören Jonsson, chefredaktör, soren.jonsson& forummagffi, +358 (0) 44783 5705

Patrik Harald, reporter, patrik haraldÖforummag fi, +358(0)50 352 3563

Ansvarig utgivare: Erja Yläjärvi, erjaylajarvioksfmedia.fi

Allmän e-post: redaktionenforummag.fi Layout: Mikael Bobacka

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Johan Svenlin (vetenskap)

Nicholas Anderson (kolumnist, privatekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, samhälle) Annonsförsäljning annonshbli.f +358 (0) 9125 3558

Andreas Rundlöf

Försäljningsdirektö +358(0) 44783 5757 andreas.rundlofeoksfmedia.fi

Material annonshblfi

Delägare:

DIFF - Ingenjörerna i Finland rf Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) KSF Media

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Nettoupplaga: 1066 exemplar (jan-dec 2016)

Lösnummerpris: 10,90 euro

Tryckeri: Grano, Vasa

ISSN 0533070X

Affärsmagasinet Foru är tryckt på

MultiArt Gloss 130g/m2 och LumiForte Bog/m2

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."