Utgiven i Forum nr 2019-08

Ska en hyresdirektör fylla den tomma stolen?

av Heidi Furu Forum 2019-08, sida 24-25, 24.10.2019

Hyresdirektörer på ledningsgruppsnivå är ännu inte så vanliga i finländska företag, men efterfrågan ökar stadigt. Pia Blom-Johansson på Nordic Interim Finland ser det som en fin möjlighet för erfarna personer att få en viktig position i arbetslivet, och för företag att på kort sikt hitta en direktör som genast levererar resultat.

”I resten av Europa och i USA är det mycket större business med interimchefer och Finland kommer sakta efter”, säger Pia Blom-Johansson som sedan januari 2019 är partner i Nordic Interim Finland.

Nordic Interim var först i Finland att förmedla interimchefer. Idén kom från Sverige, där Nordic Interim Sverige grundades för 15 år sedan. År 2013 tog Kari Peuhkuri konceptet till Finland, men då var marknaden fortfarande inte mogen.

En orsak till att konceptet med interimchefer än så länge inte slagit igenom bland finländska företag är enligt Blom-Johansson att organisationerna inte känner till möjligheten att ta in personer även på direktörsnivå för en kort tid.

”De organisationer som en gång använt sig av konceptet fortsätter ofta anlita interimchefer eftersom de varit nöjda.”

För tillfället har Nordic Interim Finland ungefär 15 pågående uppdrag. Under de sex åren företaget varit verksamt har det förmedlat omkring 60 uppdrag.

”Vi har omkring 900 kandidater i vår CV-bank, men alla personer är inte aktiva eller tillgängliga hela tiden”, säger Blom-Johansson.

[caption id=“attachment_59485” align=“aligncenter” width=“440”] Medspelare. Pia Blom-Johansson var tidigare vd för Vermo travbana. Nu hjälper hon företag att hitta hyresdirektörer. Foto: Susanna Malmström[/caption]

Fyller tom stol på två veckor. I drygt hälften av fallen anlitas en hyresdirektör för att det finns en tom stol att fylla.

”Nyckelpersonen kanske har stuckit eller fått sparken, eller så handlar det om sjukdom.”

Ett annat vanligt upplägg är att organisationen har genomgått eller står inför en större förändring.

”Om ledningen eller ägarna vill att det ska ske en snabb förändring kan de ta in en interim.”

Snabbheten är en av de största fördelarna med hyresdirektörer.

”Oftast har vi någon på plats inom två veckor, men det har hänt att personen börjat jobba åtta dagar efter att vi fått uppdraget. Oberoende av om det beror på att någon slutat eller om det är fråga om tillväxt, internationalisering, turnarounds eller fusioner är det ofta bråttom.”

En traditionell rekryteringsprocess tar för lång tid i en krissituation, och en hyresdirektör som kommer in för sex månader ger företaget ro att rekrytera någon permanent.

Hyresdirektören stannar i minst fyra månader hos uppdragsgivaren, men ofta skrivs avtal på mellan sex och tolv månader.

”I början är det alltid tänkt som en tillfällig lösning. Men ungefär vart tredje eller vart fjärde uppdrag slutar så att hyresdirektören fortsätter som fastanställd.”

Drar nytta av seniorers erfarenhet. Största delen av hyresdirektörerna är seniorer.

”Det är ofta fråga om personer i 50–60-årsåldern, eftersom de har mera erfarenhet. Då man kommer utifrån och har en kort period på sig att sätta sig in i verksamheten och prestera resultat är det lättare om man är kunnig och erfaren.”

Blom-Johansson lyfter fram att uppdraget som hyresdirektör är en fin möjlighet för erfarna  personer som vill jobba men kan ha svårigheter att få en fast anställning.

”Det förekommer tyvärr ofta åldersrasism då det gäller fasta anställningar, men här är det tvärtom. Dessutom har det stor betydelse för hela samhället och nationalekonomin att dessa personers erfarenhet kommer i användning.”

I vanliga fall brukar man tala om att en chef har 100 dagar på sig att sätta sig in i jobbet.

”För en interimchef är inkörningsperioden två timmar eller max två veckor. Personen ska prestera direkt.”

I Nordic Interims CV-bank finns för tillfället fler män än kvinnor, men kvinnornas andel ökar.

”En orsak till att det ännu inte finns så många tillgängliga kvinnor är att kvinnor inte har haft höga chefspositioner så länge i vårt land.”

De flesta uppdrag Nordic Interim Finland förmedlar är i Finland, men tack vare internationella samarbeten ökar uppdragen utomlands, särskilt i Sverige, Norge och Tyskland.

Heidi Furu text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2019-08

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."