Utgiven i Forum nr 2014-12

Skulle det smaka med en gräshoppsburrito?

av Johan Joelsson Forum 2014-12, sida 16-17, 22.12.2014

För att föda en växande världsbefolkning behövs proteinrika och miljövänliga alternativ till kött.

FN anser att vi ska äta mer insekter. Forum åkte till Nederländerna som blivit ett europeiskt nav för den krypande matrevolutionen.

Arnold van Huis är inte bara en stor fantast av vällagade gräshoppor. Han är också professor i insektslära och expert på entomofagi (insektsätande).

När vi träffar honom på Wageningens universitet i Nederländerna verkar han dock lite sliten. Bara några dagar före vårt besök arrangerade han konferensen ”Insects to feed the world”. Fyradagarsmötet lockade hela 450 deltagare från 45 länder.

Matinsekter är alltså hett och Nederländerna är något av ett europeiskt nav för den nya rörelsen. Bara på Wageningens universitet arbetar ett 50-tal forskare med ätbara insekter och hos landets uppfödare av syrsor, gräshoppor, mjöl- och buffalolarver går produktionen på högvarv.

Enligt FN:s mat- och jordbruksorganisation FAO behöver vi öka vår globala matproduktion med 50 procent till 2050 för att kunna föda en uppskattad befolkning på nio miljarder invånare.

Men att göra det när 70 procent av jordens odlingsarealer, direkt eller indirekt, används för köttproduktion – vilket är fallet idag – är en omöjlig ekvation. Det är här de krälande minilivdjuren kommer in i bilden.

Nya källor. ”Vi måste hitta alternativa proteinkällor! Det forskas i konstgjort kött, men insekter ligger närmare till hands. De finns redan ute på marknaden”, säger Arnold van Huis.

Enligt FAO äter cirka två miljarder människor – i 80 procent av jordens länder – insekter.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Johan Joelsson  Text Jonatan Jacobson Bild

Utgiven i Forum nr 2014-12

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."