Utgiven i Forum nr 2020-07

Slipad profil ger fler klick

av Patrik Harald Forum 2020-07, sida 16-17, 25.08.2020

Slipad profil ger fler klick

En optimerad företagsprofil ger större synlighet i Google-sökningar. För ett företag är det här en klar onkurrensfördel, säger Alexander Silén och Jakob

Wikström på nystartade Mobal.

PATRIK HARALD TEXT ÖL FOTO

X Den som gör en Google-sökning på till exempel affärer, restauranger eller andra företag, möts numera ofta av en kort faktaruta om företaget och en karta som visar var det finns. Funktionen som heter Google My Business har blivit ett viktigt skyltfönster mot konsumenterna, särskilt för företag med en lokal kundkrets.

”För många sådana företag har Google My Business-profilen blivit viktigare än den egna webbplatsen”, säger Alexander Silén, som tillsammans med Jakob Wikström grundat företaget Mobal, vars verksamhet går ut på att bygga upp och upprätthålla olika företags GMB- profiler.

Enligt Wikström och Silén är det viktigt att företag optimerar sina profiler och håller dem lockande och uppdaterade. På det sättet kommer företaget högre upp bland sökresultaten, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att skilja sig ur mängden i lokal konkurrens.

Relevant information i profilen är till exempel företagets adress, telefonnummer och öppettider. I profilen finns också chans för kunderna att ge respons, verbalt och/eller i form av stjärnor.

Den här responsen sköter Mobal för sina kundföretags räkning, och går vid behov in och svarar. Enligt Silén kan också negativ kundrespons vändas till någonting positivt om man bara besvara den på rätt sätt.

Kartan används allt mer. I profilrutan finn också möjlighet till information om erbju danden, avvikande öppettider eller - som dessa tider - hur man hanterar coronahotet. ”Foton är också viktiga”

CN Arränsnaoasinet forum NR 72020

Företag med en bra profil kommer också uppi karttjänsten Google Maps när kunden gör en branschsökning, till exempel på ”restauranger”. Då syns närbelägna restauranger tillsammans med informationen i företagsprofilen.

”Konsumenten ser vad som finns i närheten, jämför och väljer”

Enligt Silén och Wikström är ökad kartanvändning en klar trend, som givetvis hänger samman med ökad smartmobilanvändning över huvud taget.

En annan trend är att allt fler interaktioner kan göras direkt i GMB-profilen, så att man redan i den kan läsa en restaurangmeny, boka bord eller hotellrum. Samma sak är i princip möjlig också när det gäller bokning av bilservice, läkare, frisör och så vidare - saker man tidigare kunde göra enbart via företagets egen webbplats.

”För en användare är det onödigt att behöva gå ett extra steg för att sköta sitt ärende?”

Affärsänglar i bakgrunden, Idén till Mobal kommer ursprungligen från Tim McDonald, som till vardags jobbar som digital marknadsföringschef hos mobiltillverkaren HMD Global. McDonald fungerar som Mobals affärsängel och coach tillsammans med Robin Bade, grundare av marknadsföringsjätten Mirum och en av landets mest framgångsrika experter på digital marknadsföring.

”Tim och Robin såg behovet av en sådan här tjänst och sökte likasinnade personer för att bygga upp verksamheten. Vi förstod genast nyttan med tjänsten och trodde stenhårt på idén. Många företag sköter sina företags profiler dåligt eller inte alls”

Wikström ser coaching från ängelinvesterare som ytterst värdefull för ett ungt uppstartsföretag.

”De bidrar med sin erfarenhet av att bygga tillväxtbolag, vilket gör att viutvecklas snabbare. Här har jag verkligen sett nyttan av duktiga affärsänglar”, säger Wikström.

Ändå är både Wikström och Silén bekanta med entreprenörskap sedan tidigare, Wikström framför allt från sitt engagemang i entreprenörskapsföreningen Start Helsinki. Och Silén från bemanningsbolaget CaterMate, som han grundade 2016 och som i dag har cirka 70 servitörer engagerade.

Vill växa internationellt. Mobals affärsidé är att bära upp en månadsavgift av de företag vars profiler de sköter. Förutom fortlöpande service gör Mobal också engångsprojekt,

SA

HANKEITER. Mobals grundare Alexander Silén och Jakob Wikström har båda Hanken-bakgrund. “Även om man brinner för sitt jobb är det viktigt att ha balans i livet” säger de.

men enligt Silén och Wikström ger en långsiktig strategi det största mervärdet. I det här skedet handlar jobbet i hög grad om att utbilda företagen när det gäller företagsprofilernasrelevans. Trots att de profilrutor som dyker uppi Google -sökningar är bekanta för de flesta, så är det inte lika många som känner till möjligheterna med dem.

I fjol gjorde teamet bakom Mobal sina första pilottest för att få referenser och kunna visa upp resultaten av en optimerad företagsprofil - i den digitala världen är allt mätbart.

I början av 2020 körde företaget i gång på allvar och i dag har Mobal sju anställda. Målet är nuatt skala upp verksamheten i Finland och därefter gå till utvalda marknader i övriga Europa. Steget över till Sverige ser de som ganska kort, inte minst tack vare språket; Alexander Silén, Jakob Wikström och Robin Bade är alla finlandssvenskar med Hankenbakgrund.

9”

De bidrar med sin erfarenhet av att bygga tillväxtbolag, vilket gö att vi utvecklas. snabbare. Här har jag verkligen sett nyttan av duktiga affärsänglar.

Finländarna bäst på mobildataanvändning

X Finländska mobilkunder ligger i världstoppen när det gäller mobildataanvändning. Det visar en rangordning av 116 operatörer som gjorts av analysföretaget Tefficient. På första plats ligger DNA, vars kunder under första halvåret 2020 använde i snitt 33,1 gigabyte per månad. (Under motsvarande periodi fjol var siffran 25,3 GB/anslutning.)

På andra och tredje plats ligger operatören Tre i Österrike (29,8 GB/anslutning) respektive Zain i Kuwait (27,7 GB/anslutning). På plats fyra placerar sig Elisa (26,2 GB) medan Telia Finland ligger på plats 14.

Att mobildataanvändningen i Finland ligger så högt uppe anses bero på att operatörerna erbjuder paket med obegränsad användning till ett fast pris, något som är mindre vanligt i resten av världen.

Under första halvåret 2020 ökade mängden mobildata per anslutning klart hos praktiskt taget alla operatörer — av allt att döma till följd av coronaepidemin. Däremot har operatörerna inte i motsvarande grad lyckats öka sina intäkter, vilket beror på lägre roamingintäkter på grund av mindre resande över landsgränserna under pandemin.

Hesburger öppnade restaurang nummer 500

X 40 år efter att Heikki Salmela öppnade sin första hamburgerrestaurang i Hansa-kvarteret i Åbo, har Hesburger-kedjan passerat gränsen 500 restauranger globalt. Restaurang nummer 500 öppnades nyligen i Kiev (bilden). Hamburgerkedjans rötter sträcker sig dock ända tillbaka till 1966 när paret Sal mela startade en grillkiosk i Nådendal.

De första Hesburger-restaurangerna utanför Finland öppnades 1996 i Estland och Tyskland. I dag finns 280 restauranger iFinland, 57 i Litauen, 50 i Lettland och 48iEstland. Dessutom finns Hesburger också i Ryssland, Bulgarien, Tyskland och Belarus. Totalt sysselsätter kedjan nästan 8 000 personer.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 72020

YIOYUNSS3H

Utgiven i Forum nr 2020-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."