Utgiven i Forum nr 2015-05

Smidigare offentlig sektor

av Carl Haglund Forum 2015-05, sida 15, 21.05.2015

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magister och Svenska folkpartiets ordförande.

SmMmidigare offentlig sektor

CARL HAGLUND X Nudå valet över står den nya regeringen inför många utmaningar. En av dem är att den offentliga sektorn måste anpassa sin kostym till rådande ekonomiska omständigheter.

Statens och kommunernas sammanlagda skuld är redan idag nästan 120 miljarder euro. Finland befinner sig i en strukturell kris, inte endast i en konjunktursvacka. Skuldspiralen bör brytas. Det måste befrias mer resurser till själva servicen. Det här gör vi bäst genom att det i första hand uppstår fler jobb och den vägen mer intäkter för staten. Här är statens uppgift att skapa förutsättningarna, Realiteten är dock att vi inte kan räknamedatt fler jobb och tillväxten löser ekvationen. Vi kommer inte undan faktumet att vi måste spara.

Slank, En del av sparåtgärderna bör handla om att göra statsapparaten smärtare. Statens nuvarande produktivitetsprogram baserar sig på utgångspunkten att anslagen kontinuerligt skärs ned, men relativt lite åt gången. Med denna osthyvelmetod består strukturerna medan resurserna minskar. Det leder till att verksamhetens kvalitet sjunker samtidigt arbetstagarnas välmående äventyras.

Jag hade för egen del försvarsmaktsreformen på mitt bord under den gångna valperioden. Lärdomen av denna mycket lyckade förvaltningsreform är att man måste våga förny strukturerna fördomsfritt. Exempelvis beslöt vi att avskaffa ett helt förvaltningsskikt då militärlänen gick till historien. Slutresultatet är att verksamheten kan drivas med 130 miljoner euro mindre per år utan att kärnuppgiften äventyrats. Försvaret lider i och för sig av resursbrist men det handlar om pengar för investeringar i materiel som föråldras.

Rent bord. Då vi tar oss an att förnya den offentliga sektorn är den förestående pensioneringsvågen en stor möjlighet. De närmaste tio åren kommer cirka 13 000 statligt anställda att gå i pension. Tack vare detta kan vi för ändra utan att säga upp folk. Detta lyckas om man kan ställa tydliga mål där kärnverk samheten definieras samtidigt som man vågar börja från tomt bord då man ser på hur den framtida verksamheten ska byggas upp.

Det krävs mod att riva ner hierarkier och byråkrati. En annan nyckelfråga är att engagera personalen. Det här lyckades vi med i försvarsmaktsreformen. Frågan om fungerande kommunikation, så väl internt som externt, är AochO.

I sista hand handlar dock allt om ledarskap i reformer som sällan är populära, åtminstone i det skede som de obekväma försäkringsbesluten ska fattas. Faktum kvarstår: dessa frågor och hela den offentliga sektorns skuldbörda blir bara obekvämare att hantera om man skjuter fram på besluten, Den offentliga sektorn måste bli smidigare. Lättare strukturer frigör resurser för själva verksamheten, det vill säga vår allas välfärdsservice. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 52015

Utgiven i Forum nr 2015-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."