Utgiven i Forum nr 2021-06

Snabbt mobilbredband sinkar möjligheten att bygga ut fiberoptiken

av Sören Jonsson Forum 2021-06, sida 18-20, 26.08.2021

”0LS 38007

Snabbt mobilbredband sinkar möjligheten att bygga ut fiberoptiken

Nu är 5G här, men ingen tycks vilj tala om elefanten i rummet. Om 5G inte håller vad det lovar kan det stå

Finland mycket dyrt.

SÖREN JONSSON TEXT x Finland är teknikens förlovade land. Landet hör till de mest digitalt framstående och använder mest mobildata per person i hela världen. Data är billigt och obegränsat. Nästa generation av mobilt bredband är här, och är tekniskt mycket bättre än förut. Men frågan är om det räcker.

Finland tog likt många andra länder ett enormt digitalt kliv då coronapandemin slog till 2020. Många arbetsplatser gick över till distansjobb och tjänsteutbudet blev allt mer digitalt. Utan snabba bredbandsförbindelser går det helt enkelt inte längre att hålla de ekonomiska hjulen i rullning.

Risken är att Finland halkar efter i digitaliseringen på grund av otillräcklig infrastruktur. En förutsättning för att hålla hela landet bebott är att bygga ut fibernätverket, medan operatörerna i stället har valt att satsa på mobilt bredband för landsbygden. Det här oroar den utflugna finlandssvensken Fredrik Relander, affärsledningschef på IP-OnlyiSverige.

”Att få fiber till landsbygden är en absolut nödvändighet för framtiden. Man får inte se hastigheter på över 100 megabit som en bonus, det är en nödvändighet. Annars riskera | 18 | AFFÄRSMAGASINET FORUM NR & 202 man att få permanenta klyftor mellan städer och landsbygd. Det blir ett digitalt A-lag och ett digitalt B-lag. De finns de som är uppkopplade och de som är bortkopplade.”

I en färsk undersökning kommer ett snabbt och stabilt bredband högre upp på folks önskelista än en diskmaskin. 56 procent skulle inte kunna tänka sig att flytta till ett hus eller en lägenhet som saknar fiberuppkoppling. I Sverige är såväl regering, tillsynsmyndighet som lokala politiker överens om att fibertekniken är en absolut nödvändighet för framtidens samhälle.

”I Sverige anser man att fiberutbyggnaden är så viktig att man har ett mål att 98 procent ska ha fiberteknik i sin absoluta närhet 2025. Det målet hade man aldrig satt upp om inte fiber är en teknik med flera fördelar över mobila tekniker.”

Han förundrar sig över hur de finländska teleoperatörerna har valt att satsa på 5G-teknologin trots att fysikens lagar sätter gränser för hur snabbt internet man kan erbjuda massorna med mobilteknik. Mobilt bredband är bra när man är på vift, men inte för hem eller företag.

”När man etablerar trådlös teknik i områ I Fredrik Relander är affärsledningschef på IP-Onl den ute på landsbygden så blir det i princip omöjligt att etablera fiber där. Det blir inte ekonomiskt hållbart. Då låses områdena in i en gammal teknik och kommer aldrig att få fiberteknik. Det krävs en viss mängd anslutningar per område för att få det att bli ekonomiskt gångbart.”

Mobilteknologi är en färskvara. Både i Sverige och i Finland finns bredbandsstöd för att underlätta utbyggnaden av infrastrukturen till områden som annars inte skulle få tillgång till snabbt internet. Skillnaden är att det i Finland också är möjligt att få stöd för trådlös teknologi.

”Det värsta scenariot är att staten understöder trådlösa mottagare som blir oanvändbara inom några år. Att backa och göra om investeringarna ett par år senare blir dyrt och återigen en åverkan på miljön. Jag tycker att man måste satsa på en långsiktig lösning, och där är optisk fiber den enda möjligheten.”

Det är mycket billigare att bygga ut mobilt bredband än fibernätet. Det beror helt enkelt på att man inte behöver gräva upp gator i samma utsträckning som med fibernätet. Men databehovet väntas öka markant under de kommande åren, påpekar Relander.

”5G är en teknik som inte är beprövad. Jag tror inte att tekniken på 10-20 års sikt kommer att tillfredsställa de behov som hemmen och företagen har.”

IP-Only som Fredrik Relander företräder är ett bolag som bygger ut fibernätet i Sverige. Bolaget är del av Global Connect-koncernen som verkar i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Finland. Koncernen har hittills byggt 84 000 kilometer fibernät och kopplat upp nästan 400 000 hushåll.

Sverige satsar på öppet fibernät. I Finland har Telia och kapitalinvesteringsbolaget Capman

Infra slagit ihop sina krafter för fiberbyggnation till företaget Valokuitunen. Valokuitunen ägs till 40 procent av Telia och 60 procent av Capman. Bolaget bygger öppen fiber. Anslutningen betalas till Valokuitunen, men därefter kan hushållen välja bredbandsleverantör från vilken operatör som helst bland Telia Öppen Fiber-leverantörer. Enligt Valokuitunens vd Heikki Kaunisto är det här det som gör bolagets fibersatsning unik.

2019 hade 75 procent av svenskarna tillgång till fiber, men bara 38 procent av finländarna. I de här siffrorna är höghuslägenheter medräknade. På landsbygden är skillnaderna ännu större. Enligt Valokuitunens uppskattning är 60-80 procent av de svenska par- och småhusen uppkopplade med fiber, medan samma siffra i Finland är rejält under 10 procent.

”Många lyfter fram att det beror på Finlands fantastiska mobilnät. Men Sverige har också ett helt bra mobilnät. Jag tror att det handlar om att det i Sverige kom en spelare som utmanade, som trodde på fiber och började erbjuda det till folk”, säger Kaunisto.

Valokuitunen förespråkar marknadsbaserad utbyggnad av fiber.

”Där det går att bygga fiber rent marknadsmässigt, ska man göra det. Annars förvrängs konkurrensen. Huvudsaken är att staten inte slösar skattemedel på tillväxtcentra, där kommer det oavsett att byggas fibernät. Stödet behövs enbart till landsbygden.”

Sauli Antila, placeringschef för Capman Infra, poängterar att mobilteknik och fiberoptik stöder varandra.

”Vi säger inte att 5G är dåligt. Finland är toppland inom mobilteknologi, det ska vi vara stolta över. Mobilnätet är bäst när människor rör sig. När man är hemma blir de fasta förbindelsernas styrkor tydliga. Med det sagt, det finns en viss tid då mobilnätet uppfyller de krav som man har för fasta förbindelser. Men efter ett tag blir mobiltekniken alltid omsprungen.”

Ingen explosiv datatillväxt. Antti Jokinen, vd för Suomen Yhteisverkko, håller med om att fiber och mobilteknik kompletterar varandra. Han tycker däremot att man nu går för hårt åt 5G-teknologin. Suomen Yhteisverkko är Telias och DNA:s gemensamma bolag med ansvar för att bygga ut 5G-nätet.

IP-OnlyochValokuitunenprataromattdata- gg

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR & 2021 | 19 |

IB Den största fördelen med 5G är att man inte behöver gräva upp trädgården.

=E behovet kommer att öka exponentiellt. De här anser Jokinen är en överdrift.

”Man kan räkna med att datamängderna årligen ökar med cirka 20-30 procent. När vi nu uppdaterar mobilnätet till nästa generation, kan vi lova att kapaciteten är minst 5 gånger större. Det är ett stort kliv. 5G kommer att vara tillräckligt snabbt för de flesta i åtminstone 7-10 år framöver, också som fast förbindelse.”

Jokinen frågar sig om det verkligen behövs statligt stöd för att bygga ut 5G-nätet.

”Oavsett understöd har Telia och DNA förbundit sig till att bygga ut nätet så att det täcker hela Finland fram till 2023. Om man vill försnabba utvecklingen någonstans kan man behöva stöd, annars inte.”

Operatörerna tar och ger. Men att försnabba utbyggnaden av nätet ytterligare skulle medföra fler störningar i mobilnätet. Det finns en orsak till att operatörerna bygger ut i den takt de gör det.

5G-förespråkarna har tagit en pragmatisk inställning till snabbt internet i hemmen. Operatörerna erbjuder en lösning för dem som inte vill ha sin trädgård förstörd.

”De största kostnaderna uppstår på den allra sista biten, det vill säga när man gräver upp asfalten och gräsmattan på folks fastigheter och drar kablarna genom husväggen. Därför är mobilt bredband en bra lösning på glest bebodda områden.”

All utveckling av bredband är positiv. I

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR & 202 samband med att operatörerna har byggt basstationer för 5G har också fiberstamnätet byggts ut eftersom basstationerna är kopplade till fiberstamnätet. Samma stamnät kan användas då fiber dras till hushållen.

En av dem som upprätthåller ett fiberstamnät är Cinia som till 77 procent ägs av finska staten.

Stamkabel längs järnväg. I huvudsak är fiberkablarna grävda längs vägnätet. På en och samma vägsträcka kan flera operatörer ha lagt fiberoptisk stamkabel. Men Cinias stamnät skiljer sig från de andra aktörernas eftersom den går längs järnvägen. Det är bra med tanke på försörjningsberedskapen.

Cinia bygger också fibernätet inom städer på beställning av lokala internetleverantörer. Jarno Laitinen, chef för de lokala fibernäten inom Cinia, ger som exempel Brahestad där man just nu bygger ut fibernätet. Cinia gräver fiberkabel i staden och erbjuder internet till hushåll via lokala internetoperatörer. Men själva stamnätet hyrs av en teleoperatör. På de områden som Cinia har eget stamnät kan de använda sin egen stamlinje.

Hur stora affärer är det att hyra stamnäte till varandra ”Jag kan inte ge några exakta siffror, men det är klart att det finns pengar att tjäna. Det är en växande affärsverksamhet för också inom stamnätet måste kapaciteten byggas ut och uppgraderas. Däremot är det en väldigt reglerad marknad. Speciellt om nätet har byggt med offentliga medel.”

Enligt Jarno Laitinen är det inte stamnätet som bromsar utbyggnaden av fibernätet. om en liten kommun i glesbygden vill bygga ett fibernät är stamlinjen inte långt borta. Det är den ekonomiska biten som gör att det tar tid.

”Det skulle kosta en miljard euro för att komma till samma nivå som Sverige. Vi är tio år på efterkälken.”

Totalt finns cirka 70 miljoner euro att söka till förbättrade förbindelser på landsbygden.

”I ett glest bebott land såsom Finland är det oerhört viktigt med statligt stöd. Det är en jämlikhetsfråga och en förutsättning för en livskraftig landsbygd.”

Ett utbyggt fibernätverk öppnar upp flera affärsmöjligheter, något som Laitinen vill lyfta fram. Cinia bygger internationella förbindelser mellan Finland och andra länder vilket kan skapa möjligheter.

2016 invigdes den senaste internationella förbindelsen som går mellan Tyskland och Finland. För närvarande förbereds en ny förbindelse som skulle koppla samman Finland och Europa med Japan, Asien och Nordamerika. 2022 fattar man beslut om projektet förverkligas.

”Målet är att Finland ska erbjuda den snabbaste internetförbindelsen från Europa till Asien via Arktis. Om det blir verklighet kan Finland skapa sig en central rolli det framtida datadrivna samhället. Det skulle sätta Finland på kartan och möjliggöra nya datacenter och flera affärsmöjligheter. kz ä & z z

Utgiven i Forum nr 2021-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."