Utgiven i Forum nr 1993-10

Snart bär vi med oss sjukjournalen i plånboken

av Christian Schönberg Forum 1993-10, sida 30-31, 26.08.1993

Poul Kjzerboll anser finländsk pålitlighet parad med danskt köpmannaskap vara en fenomenal kombination i kampen om marknadsandelar,

Snart bär vi med oss

Tillverkningen av det råa polycarbonatkortet håller vi givetvis kvar i Finland medan själva personaliseringen/kodifieringen av korten sker på varje lands eget område, försäkrar Tom Ahlers.

sjukjournalen i plånboken

Christian Schönberg

Sofistikerad laserteknik slussar finländska Setec Oy in på den internationella ”plastkort”-marknaden. Samföretag i Danmark möjliggör expansion inom EG.

grundat 1885, omdöpt till Setec O år 1991, expanderar i sin nya roll som aktiebolag kraftigt utanför landets gränser. Företaget satsar 6 procent av omsättningen på produktutveckling vilket lett raka spåret in i den gränslösa betal- och IDkortsbranschen. Företaget producerade fram till början av 80-talet mest sedlar, en verksamhetsgren som år 1992 hade reducerats till endast 23 procent av omsättningen. För närvarande är det kortmarknaden som dominerar. Setec har som enda auktoriserade företag på Visa-, Master och Eurocardområdet 90 procent av bank- och kreditkortsmarknaden i Finland. En ny inbrytning skedde då passystemets infrastruktur förnyades år 1987. Cirka 2 miljoner pass med ny teknik, utan fysiska pappersfotografier har sen dess passerat Setecs pressar utan att någon passförfalskning har kunnat upptäckas. Också andra identitetsprodukter ex. körkort följer i spåren. Det nya

Föne Banks gamla sedeltryckeri 3 polycarbonat-materialet som Setec använder har i tester visat sig tåla flera hundratusentals böjningar som ger PC-korten en livslängd på över 10 år vilket klart slår ut de gamla PVC alternativen. Utöver det tål korten såväl extrem köld som kemikalier, fukt och värme.

Världsbäst på laserteknik

En ny lasergraveringsteknik ligger som grund för expansionssträvandena på internationell botten. Med den nya tekniken bränner man in informationen i själva kortet som inte kan delamineras och den vägen förfalskas.

— Rena rama succéprodukten, säger marknadschef Tom Ahlers. Vi är faktiskt ensamma i hela världen att använda lasermetoden på polycarbonatkort och därför är det naturligt att vi nu söker expansionsmöjligheter utanför landets gränser.

Förutom projekt i Sydeuropa har Sete redan lyckats med inmutningar i Fjärran östern och på den afrikanska kontinenten, allt i skarp konkurrens med större branschföretag som ännu inte lyckats nyttja lasertekniken.

Vad är då hemligheten bakom den mystiska lasertekniken — Det kan jag förstås inte yppa. Det handlar om en innovation, ett produktutvecklingsresultat som vi satsat stora summor på att ta fram. Vi har funnit en nisch som kräver specialkunnande och hög säkerhet.

Setec satsar för närvarande hårt på att bygga ett möjligast starkt fotfäste på den internationella marknaden så länge man ännu är ensam med den nya tekniken. Men utvecklingsarbetet fortsätter.

— Vi utvecklar som bäst ett CLI-kort (changable laser image) som kan innehålla information av olika slag beroende på hur man vinklar kortet i förhållande till ögat. Inte heller det här kortet kan förfalskas eftersom data är inbrännt i kortmaterialet.

Smart cards breder ut sig

Följande steg blir att koppla in ett ”chip” med personalia i systemet som gör dem till s.k. intelligenta kort. Ett system som sannolikt kommer att nyttjas i nästa generations körkort, även inom den europeiska gemenskapen. Systemet möjliggör polisiär snabbavläsning av inprogrammerade fakta på platsen. Snabbt och tillförlitligt.

Under företagsnamnet Toimiraha Oy sorterar det elektroniska betalningsystemet ”Avant”, ett uppladdningsbart chipförsett kort som småningom gör småpengarna-slantarna överflödiga. Systemet kommer att bli allt vanligare i bussar, vid telefonering, vid betalning av parkeringsavgifter och kommande vägtullar etc.

Men nu handlar det mesta om att expandera på den internationella marknaden.

Varför just Danmark — Danmark är redan i egenskap av EG-land ett intressant investeringsobjekt, motiverar Tom Ahlers satsningen. Marknaden är snarlik den finländska och landet utgör utan tvekan den naturligaste porten till det centrala Europa. Därutöver har vi hittat också övriga intressanta samarbetsmöjligheter med danskarna.

Sin bopålar har man slagit ned i Danmarks “silicon valley”, i Sparekassernes Datacenter, där de djupaste länkarna till bankvärlden är nedgrävda.

Århundradets folkvandring

Poul Kjerbell, direktör för joint venture verksamheten Setec Cards A/S i Dan Joint venture-företaget Setec Card A/S har etablerat s mark, är entusiastisk inför sina nya uppgifter. Han ser att Setec har en jättechans att profilera sig inte enbart i hans land utan även i det övriga Europa.

— Det relativt rika Europa har det tjugonde århundradets stora folkvandring framför sig då det kommer att krävas enorma resurser och nya tekniska innovationer för att ens behjälpligt hållas under kontroll. Bl.a. är man från politiskt håll pressad att dämma upp illegal invandring och har därför ett enormt behov av att kreera ett lättskött ID-material med mycket hög säkerhetsfaktor. De optiska metoderna med vattenstämplar och dyligt minskar i betydelse och bör snarast ersättas av mikroprocessorkort för maskinavläsning som inte går att förfalska på optisk väg. Ett pålitligt identifikationsmaterial kan långt bromsa upp spridningen av kriminella element.

— Grundtanken är att först skapa en stabil plattform i Danmark och sedan breda ut oss i dagens, kanske även morgondagens EG-länder. Fjärran östern är heller inte utesluten. Det handlar helt enkelt om en fortsatt internationaliseringsprocess av det högtstående finländska teknologiska kunnandet.

Betalkort med hög säkerhet inom den finansiella sektorn utgör huvudprodukten i starten men Poul Kjerbgll håller det inte för otroligt att ”mannen på gatan” någongång går och bär exempelvis på sin egen sjukjournal, inmatad på eti intelligent kort i något av plånbokens kreditkortsfack.

— Naturligtvis måste kortet vara kodat så att inte varje ”big brother’s eye can watch you”, och nyttja våra data i olika register. L i det hypermoderna och inbrotts sökra Sparekassernes Datacenter i Danmarks egna Silicon Valley.

En praktisk parkeringsdosa med laddningsbart smartkort kommer inom kort att ersätta de gamla kostsamma myntautomaterna vid städernas trottoarer.

31

Utgiven i Forum nr 1993-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."