Utgiven i Forum nr 1995-13

Somliga löper pä räls andra pä magnetfält

av Christian Schönberg Forum 1995-13, sida 31, 19.10.1995

Taggar: Teman: järnvägstrafik

andra på magnetfält

Christian Schönber storstäderna. Utvecklingen viktigaste städer.

Järnvägstrafiken går mot en ny vår i Europa. Om 10 år skall man enligt nuvarande planer kunna åka den 284 km långa vägen mellan Hamburg och Berlin på 53 minuter.

Transrapidtågen som då trafikerar sträckan på en specialbana ett antal meter över marknivån konkurrerar helt ut den nu redan olönsamma flygtrafiken mellan de tv nland håller sig ännu på en långt mer jordnära nivå. Smärre förbättringar av existerande rälsnät skall hand i hand med moderna snabbtåg ändå småningom rätt drastiskt förkorta restiderna mellan landets

Finland valde Pendolin rankrike och Japan hör till de län der som gått i spetsen för utveck lingen i branschen. Sverige introducerade sitt första snabbtåg år 1990 på sträckan Stockholm-Göteborg medan Finland nu försiktigt enligt gammal tradition smyger in på arenan ett halvt decennium senare.

Finland beslöt som känt att satsa italienskt. Det nya Pendolino-tåget som presenterades för allmänheten 16.10.95 skall kring år 2010 köra sträckan Helsingfors-Åbo på I timme 28 minuter. De två förserietågen som börjar provtrafikera linjen dröjer 17 minuter längre på spåren.

Pendolino $220 som med sin utvecklade kurvteknik kan köras på befintlig räls kommer om allt går väl att sättas in på linjen Helsingfors-Tammerfors år 199 och kommer tio år senare all trafikera hela det 1 750 km långa bannätet mellan städerna i södra Finland. Avtalet meditaienska Fiat Ferroviari omfattar förutom de två förserielågen en option på 23 enheter värt sammanlagt 1.8 miljarder mark. Enligt leveransavtalet som löper till år 2005 skall arbetet (värdemässigt) tll 50 procent ske i Finland.

Ett Pendolino S220-set omfattande sex vagnar med sammanlagt 264 siuplatser har förarkabiner i vardera ändan, vilket gör all rangering obehövlig. Tåget är 58,9 m långt. 3.2 m brett och drivs av ett kraftpaket på 4 000 kW som ger enheten en toppfart på 220 km/h.

I aluminiumvagnarna med sin lutande kurvtagningsteknik (max. 8 grader) reser man bekvämt i den luftkonditionerade och väl ljudisolerade omgivningen. Bland specialiteterna noteras info- och videomonitorer. mötesutrymmen, telefoner, telefax samt möjlighet till individuell musik- och radioavlyssning. &

Nya Pendolino kan bli inkörsporten till en nya era för Statsjärnvägarnas persontrafik.

Forum nr 13/95

Tågsetet ”greppar körbanan” på tre hål samt styrs och hålls svävande av elektromagneter under, samt mellan karossens golvkonstruktion och det T-formade fundamentet. Tåget svävar konstant 10 mm över glidbanan.

Transrapid löper på magnetfäl et nya tyska snabbtåget Trans rapid, eller ”Den viskande pi len” som fansen kallar underverket. kan om allt går vägen revolutionera tågresandet runtom i världen. Tåget kommer att bjuda passagerarna på ett av de tystaste, mjukaste och säkraste sätten att resa. Urspårning eller olyckor av annat slag är praktiskt taget omöjliga. Därutöver behöver den nya Maglev Transportation Technology-innovationen ca 30 procent mindre energi än ett konventionelli höghastighetståg i samma hastighet. För att nå samma effekt kräver vägtrafik 3,5 gånger och flygtrafik på kortdistans 4 gånger så mycket energi som Mag|evtåget med hastigheten 400 km/h.

Tågsetet som på tre håll ”greppar körbanan” styrs och hålls svävande av elektromagneter under, samt mellan karossens golvkonstruktion och det T-formade undamentet. Tåget svävar 10 mm över glidbanan där en 100 mm frizon säkerställer fri fart över snö och mindre hinder. Enligt nuvarande planer skall tågen med 10 minuters inlervaller börja trafiera den 284 km långa sträckan mellan Hamburg och Berlin år 2005. Körtiden som inkluderar eu stopp i Schwerin är beräknad till endast 53 minuter. Men så går det ju också undan med en hastighet på i snitt 320 km/h.

Om biljettpriset positioneras rätt kommer vägtrafiken mellan de båda storstäderna att minska dramatiskt samtidigt som den konventionella järnvägen får sin efterlängtade tilläggskapacitet för de snabbt ökande godstransportmängderna.

Det 104 m långa, 3.7 m breda och 189 ton tunga Transrapidtåget omfattar 4 vagnar med sammanlagt 332 sittplatser.

Utvecklingsarbetet har pågått sedan 1971 då den första provbanan byggdes. Den 2.3.1994 beslöt regeringen att en magnetbana mellan Hamburg och Berlin skall byggas. Ar 1998 inleds banbygget som skall stå färdigt 2004/2005. 31

Utgiven i Forum nr 1995-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."