Utgiven i Forum nr 2016-02

Spegel, spegel...

av Jan Sten Forum 2016-02, sida 29, 25.02.2016

Spegel, spegel…

JAN STEN

Det har någon gång skrivits att framgångsreceptet för ett seminarium är mycket enkelt. Det behövs egentligen bara två saker: Nalle Wahlroos som talare och rödvin efteråt. I vår debattvärld tycks det magiska ordet vara beskattning. Under den senaste månaden har det öppnats upp många diskussionstrådar i Affärsnätverket Forum. Det har handlat om innovation, Caruna, företagstalanger, universiteten i Finland, Nokia, åldersdiskriminering, men inget ämne har slagit igenom lika kraftigt som beskattning.

AFFÄRSNÄTVERKET

Skattetryck. Diskussionen om skatter följer två huvudspår. Det ena har att göra med på vilken nivå skattesatserna ska vara. Den rådande åsikten är att skattetrycket inte kan ökas, frågan är vad som kunde korrigeras.

Mycket kretsar kring företagens roll, och då finns det inte så många olika fakorer att testa. Skatten på varor och tjänser kan knappast korrigeras uppåt, det är också mycket svårt att förändra beskattningen av löner. Något måste de anställda ju ändå leva på. Vinstutdelningen vill heler ingen röra.

Kvar finns samfundsskatten, där föreagen beskattas på sin vinst, som gav staen cirka 4,4 miljarder euro 2014. Det finns önskemål om att avskaffa samfundsskat en, vilket skulle leda till att diskussionen om skatteplanering och -smitning inte ängre vore särskilt aktuell. Tyvärr är ett så här stort skattebortfall på årsnivå inte möjligt i nuläget. Därtill kvarstår problemet med statens höga kostnader.

Utgiftsproblem. Lägre skatteintäkter gör att statens ekonomi i framtiden bör ser annorlunda ut än den gör idag. Gapet mellan intäkter och kostnader är helt enkelt för stort. Det behöver jobbas på båda fronter för att få ekvationen att gå ihop, men mest krävs det insatser på kostnadssidan.

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.A

N iN VIT SOM SNÖ. Säg mig vilken den vackraste skatten är.

Denna aspekt har inte fått lika stort ut rymme i debatten på Forums Affärsnätverk på Linkedin, men några tankar om mera privatisering framförs bland inläggen. Fast tittar man på fördelningen av statens kostnader så är det uppenbart var de flesta insatserna behövs, nämligen inom socialskyddet.

Siffror från Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) visar att det år 2013 användes 63,2 miljarder till socialskyddet i Finland, eller 11 624 euro per medborgare (en ökning på 5,3 procent från året innan).

Dryga 37 procent användes inom kategorin åldringar. Det är säkerligen ingen överraskning att den här befolkningskategorin ökar i vårt land (snabbast i världen efter Japan) och därmed sväller också kostnaderna. Det kommer inga skattejusteringar att ändra på. Det här för oss in på ett av de andra huvudspåren i beskattningsdiskussionen; nämligen skattemobiliteten.

Som vatten. Med en knapptryckning flyttas kapital till andra sidan jorden eller till något ställe dit ingen annan än du själv hittar. Har du en bra utbildning och relevant erfaren het flyttar du på dig dit attraktiva jobb finns (ifall familjen ställer upp). De digitala tjänsterna ställer också till det för Finland. Vart hör egentligen skatterna från en digital försäljning? Det är inte alla gånger enkelt att avgöra.

Dock är det mindre lätt att flytta fastigheter och pensionärer utomlands. Därför finns det en rädsla för att fastigheter kommer att beskattas allt hårdare framöver. De finns i landet och förblir här. Fram tiden tycks alltså vara den att vi har högt beskattade fastigheter som åldringar bor i. Det är det enda vi har kvar när företagen och den arbetsföra befolkningen har flyt tat till attraktivare länder.

Ja, fast sedan har vi ju förstås de 32 478 asylsökandena som kom till vårt land under förra året i tron om att det här är en plats värd att leva i.

De synliggör det verkliga problemet som vi har på kostnadssidan i staten Finland. Vi har nämligen otroligt svårt att bestämma oss för vad som är en kostnad och vad som är en investering, asylsökandena om några visar på det med allt tydlighet. Häri ligger det verkliga problemet som vi har just nu.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 22018

Utgiven i Forum nr 2016-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."