Utgiven i Forum nr 2020-06

Stephen Elops ankoms

av Patrik Harald Forum 2020-06, sida 06-08, 28.07.2020

ISIAD HILL SV DIN ÄADIYY VIC 45

Stephen Elops ankomst ändrade allt

Hos finländarna väcker namnet Stephen Elop knappast någo större entusiasm. Kanadensarens ankomst till F nland fö tio år sedan blev startskottet för en av de mest omvälvande epokerna i landets industrihistoria. Vi har grävt i arkiven.

PATRIK HARALD TEXT

X Den 10 september har det gått tio år sedan Stephen Elop visades upp som ny vd för Noia — den första icke -finländaren på posten i företaget som grundats 1865.

Epoken Elop är sannolikt den mest turbujenta och omvälvande i finländsk industrihisoria, och resulterade i att Nokias mobilverksamhet på kort tid gick upp i rök.

”Under sina dryga tre år som operativ chef hann Elop skriva in sig i historien som en av de mest katastrofala företagsledarna genom iderna”, skriver forskaren och journalisten Carl-Gustav Lindén i boken Nokia och Fin HG Arränsnacasner Forum NR 6202 land - Rapport från de galna åren.

”Under var och en arbetsdag som Elop gjorde vid Nokia lyckades han få ner marknadsvärdet på bolaget med 18 miljoner euro?”

Domen över Elop har varit hård, men det finns all orsak att minnas att Nokias utförsbacke hade inletts långt före Elops ankomst. Företrädaren Olli-Pekka Kallasvuo hade inte lyckats anpassa bolaget till den nya världen, där mobilen inte längre var bara en apparat, utan en del i ett ekosystem med tjänster och innehåll. När Apple lanserade sin Iphone 2007, följd av en lång rad Androidmobiler, var

Nokia fortfarande en utpräglad hårdvarutillverkare som levde på gamla framgångar.

Trots idoga försök lyckades Nokia aldrig presentera något trovärdigt motdrag mot pekskärmsmobilerna från konkurrenterna. Den finländska mobiljätten satt fast i sitt gamla operativsystem Symbian, samtidigt som utvecklingen av den nya plattformen Meego (tillsammans med Intel) drog ut på tiden mer och mer.

Åtskilliga analyser har gjorts kring varför Nokia inte hängde med. En vanlig förklaring är att bolaget blivit för stort och trögrörligt, arrogant och förblindat av sin tidigare framgång.

Sommaren 2010 hade NokiaEJ styrelsen fått nog av motgångarna och inlett jakten på en er sättare till Kallasvuo. Det var då Stephen Elop kom in i bilden - dock inte som favorit, uta som ett tredjehandsval. Det skriver David J- Cord i boken The Decline and Fall of Nokia. Enligt Cord ville styrelseordförande Jorma Ollila ha Sun Microsystems-grundaren Scott McNealy, men denne ville enligt WSJ inte flytta till Finland. Andrahandsvalet hade varit den färgstarke Nokiadirektören Anssi Vanjoki, men det satte Nokias amerikanska storägare stopp för. (Vanjoki lämnade Nokia första vardagen efter Elops utnämning.)

Landar i Finland. Elop, född i Ontario nyårsaftonen 1963, hade före Nokia jobbat cirka två år på Microsoft där han bland annat ansvarat för Office-produkterna Exceloch Word. Iden rollen var han bekant för många inom Nokia. Före Microsoft hade Elop haft chefspositioner bland annat inom Juniper Networks, Adobe Systems och Macromedia.

Elop gav ett ledigt och karismatiskt intryck när han den där septemberdagen fö tio år sedan presenterades vid huvudkontoret på Kägeludden. Han charmade de närvarande genom att profilera sig som den hockeyfrälsta fembarnspappan.

Men snabbt började hans lojalitet ifrågasättas. Var han rentav en trojansk häst utsänd av den tidigare arbetsgivaren Microsoft med uppdrag att sluka Nokia?

Svårt val. Efter Elops tillträde inledde Nokialedningen en grundlig kartläggning av vilka alternativ som kunde ta bolaget ur krisen. Operativsystemet Meego var tekniskt sett lovande, men Elop bedömde att det skulle ta alltför lång tid att bygga upp ett fungerande ekosystem kring plattformen så att den kunde konkurrera med Apple och Android.

Alternativen var då att sälla sig till något av de befintliga lägren, det dominerande Android eller Microsofts relativt oprövade Windows Phone.

2

Han ville verkligen vara chef för ett stort globalt företag, men undervärderade storleken av utmaningen och övervärderade sin egen förmåga att åstadkomma en radikal och framgångsrik omvandling

Carl-Gustav Lindén i boken Nokia och Finland - Rapport från de galna åren, som utkom 2015.

BOLAGSSTÄMMAN 2012. Stephen Elop tillsammans med avgående och tillträdande styrelseordförandena Jorma Ollila och Risto Siilasmaa.

Efter att Elop i början av 2011 PÄR utlovatenstrategiomläggning, började det genast gå rykte om en övergång till Windows Phone, inte minst efter vd:ns beryktade ”Burning platform” -memorandum. I det liknar Elop Nokia vid en brinnande oljeplattform, där alternativen var att låta sig slukas av lågorna eller hoppa ut i det okända. Tanken var att liknelsen skulle mobilisera personalen, men vd:ns dystra syn på Nokia fick omvärlden att tappa tron på bolaget.

Den strategiska alliansen mellan Nokia och Microsoft, som presenterades i London den 11 februari 2011, innebar att Windows Phone blev Nokias enda operativsystem samtidigt som Symbian skulle fasas ut och utvecklingen av Meego läggas ner. Beslutet möttes med bestörtning och utmarscher vid enheterna i Uleåborg och Tammer fors. Analytiker och investerare reagerade EEE

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 6 2020

DY ICA ISA

WOHISNNA HOT as aktiekur 10.9.2010 Stephen Elop presenteras som ny vd, 7,79 eur n.2.20n Partnerskapet med Microsof 26.10 2011

Första Windows Phone-mobilen släpps (Nokia Lumia 800 3.9.2013 Microsoft köper Nokias mobil presenteras: 18.7.2012 Aktien 7.0 euro 4:79 euro når bottennivån verksamhet 3,97 euro 1,37 euro ( Lobo jan 201 juli 201 jan 2012 juli 2012 jan 2013 juli 2013 jan 2014

Et med skepsis och Nokiaaktien föll nästan 1 procent samma dag.

Strategiomläggningen kom att innebära massuppsägningar och nedläggningar, bland annat stängde den legendariska Salofabriken som en gång varit Nokiamobilernas vagga.

Elops vision var ett ”three-horse race”, där Windows Phone skulle utgöra ett tredje ekosystem vid sidan av Android och Apples IOS. Om Nokia hade valt Android skulle man enligt Elop bara ha blivit en tillverkare i mängden, utan möjlighet att sticka ut.

Elop fick hård kritik för att öppet ha dömt ut Symbian-plattformen långt innan Nokia hade några Windows Phone-alternativ att visa upp. Bolagets mål var att fortsättningsvis sälja hundratals miljoner Symbian-mobiler, men efter att plattformen hade dödförklarats svalnade marknadens intresse.

Åttamånader efter att alliansen med Microsoft presenterats fick Nokia ut sin första Windows Phone-mobil, Lumia 800. Efterhand kom fler modeller. Men bland konsumenterna blev Windows Phone aldrig någon framgång och plattformens marknadsandel stannade på 2-3 procent globalt. Android och IOS hade hunnit få ett alltför stort försprång och någon tredje häst rymdes inte med i kapplöpningen. För Nokia ersatte intäkterna från Lumia-mobilerna inte bortfal HEN Arränsnacasnet Forum NR 6202 let från Symbian-produkterna. Bolagets kassa krympte i rask takt och kreditvärdighetsbetygen sänktes. Situationen blev allt mer prekär.

Vårvintern 2013 inleddes en | 2013 | dialog mellan Microsoft-vd:n Steve Ballmer och Nokias sty relseordförande Risto Siilasmaa, vilket efter en serie möten resulterade i att Microsoft köpte Nokias mobilverksamhet för 5,4 miljarder euro. Uppgörelsen presenterades den 3 september 2013. I samma veva återinträdde Stephen Elop i Microsofts tjänst.

Att Nokias mobiltillverkning, som varit Finlands stora stolthet, sålts till utlandet väckte förstämning i republiken. Saken blev inte bättre av nyheten om Elops avgångsvederlag på nästan 19 miljoner euro efter sitt föga framgångsrika uppdrag. Trots påtryckningar vägrade Elop att omförhandla avgångspaketet med hänvisning till en förestående dyr skilsmässa.

Köpet av mobilverksamheten stadfästs slutligen i april 2014 och senare samma år lansera de första Lumia-mobilerna där namnet Nokia är borta. Inte heller Microsoft lyckades föra Win dows Phone -mobilerna till framgång. Bara ett drygt år efter att affären godkänts gör bolaget en nedskrivning av mobilverksamheten med 6,9 miljarder euro. I början av 2016 släppte Microsoft sin sista Lumia-mobil och har numera också slopat supporten för operativsystemet.

Elop efter Nokia. I början av 2014 figurerade Stephen Elop i spekulationerna om vem som skulle efterträda Microsoft-vd:n Steve Ballmer efter dennes pensionering. Men valet föll på Satya Nadella, och i samband med en omstrukturering 2015 tvingades Elop lämna bolaget.

Följande år knöts han till Australiens största teleoperatör Telstra som group executive technology inom området Innovation and Strategy. Även därifrån fick han gå i samband med en omstrukturering sommaren 2018. Från februari 2019 fungerade han som senior advisor vid riskkapitalbolaget TPG (Texas Pacific Group).

I dag är Elop vd för Seattle-baserade Apijet, en tjänst han tillträdde i september 2019. Företaget jobbar med mjukvaruutveckling för flygbranschen, bland annat realtids-dataanalys. Mjukvaruexperten Elop är själv flygfantast och har haft flygcertifikat sedan 30 år tillbaka.

Utgiven i Forum nr 2020-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."