Utgiven i Forum nr 2009-05

Stor koloni av hotadehavssköldpaddor upptäcktes

av Heidi Backas Forum 2009-05, sida 37, 26.05.2009

Taggar: Teman: biologi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2089

Stor koloni av hotade havssköldpaddor upptäcktes

HEIDI BACKAS

Världens största population av den utrotningshotade havslädersköldpaddan har upptäckt i Gabon, som ligger vid ekvatorn i västra Afri ka. Det internationella forskarteamet uppskattar att mellan 15 000 och 41 000 havslädersköldpaddshonor lägger ägg på stränderna i Gabon. Havslädersköldpaddan, som lever i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen, är allvarligt utrotningshotad. Under 80- och go-talen minskade populationen i Stilla havet med go procent.

&

I KORTHE > ‘NANOTANK’ FRIGÖR INSULIN: Kinesisk forskare vid NANKAI UNIVERSITY har ut lat en på bo partikelpolymer som kan frig den omgivande gluk ret binds till borsyran varvid nanobehållaren ulinet I. rutiblod partiklarna drar ihop sig då blods sjunker. Forska betar på att skapa e ra flera d nde länder som anda, där brännved svarar för 80 procent av energibehovet - och bidrar ngen och klim ruttnande ba blandas me är idealiskt b

Ile för mattillredning > KVINNOR HAR BÄTTRE MOTSTÄNDSKRAFT mot sj unde ukdomar, visar en en et kvinnliga könshormone “Jag hade inte fullt ut förstått att en temperaturförändring på 2 ”C, vilket låter som en behaglig sommareftermiddag, har sådana följder för ekosystemen, vattnet och stormskadorna’ säger Anthony Costello på University College London om att klimatförändringen är största hotet mot global hälsa.

3 paddorna lägger ägg (se Vetenskapliga fakta

Hittills har detaljerade studier av populationerna i Afrika saknats, men i den nya studien undersöktes hela den 600 kilometer långa kustlinjeni Gabon. Sköldpaddorna videofilmades från luften och detaljobservationer gjordes på land.

Studien visar att nästan 80 procent av äggen läggs inationalparker eller andra skyddade områden, och forskarna betonar att naturskydd ha en viktig roll för att rädda havssköldpaddorna. Sköldpaddsstudien gjordes under ledning av

UNIVERSITY OF EXETER Och publicerades i maj tidskriften BIOLOGICAL CONSERVATION.

De främsta hoten mot havssköldpaddorna är tjuvfiske och plundring av bon samt bebyggels och ljusförorening på stränderna där havssköld . En n sköldpaddsäm, unge ta " möt vatte små havssköldpaddors undergång

Människor har anlagt städer och semesterorter vid stränder där havssköldpaddor i miljontals år grävt ner sina ägg, och ljusen från dessa bostadsområden utgör en dödlig fara för nykläckta sköldpaddsungar.

(O 2

Sköldpaddsägg kläcks på natten) och ungarna följer instinktivt månljus och stjärnljus för att hitta till havet

Starka ljus från gator, parkeringsplatser och hus kan få sköldpaddorna att gå åt fel håll

Ljus &

Reglering av artficiellt ljus Vissa kuststäder Parkeringsplatser har inhar vidtagit ljus- stallerat lågt sittade ljus begränsande och ljusblockerande murar åtgärder

Buskar och träd bidrar till a ister som kö längs stranden Nya byggnader måste AA nattetid måste ha tonade fönsterglas > använda halv- på fasader vända mot OT +. ljus stranden En äggläggnings- & 2007 MCT/Bulls med rep föratt. — Spårefter havssköld- [El omnisälon, US” Nao Occan an med rep för att skyddas

Almospheric Administration, MCT Photo Servioe Graphic: Belinda Long, Sun-Sentine paddor som lagt ägg

Utgiven i Forum nr 2009-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."