Utgiven i Forum nr 2017-01

Stor satsning på fiskmjöl i Kasnäs

av Heidi Furu Forum 2017-01, sida 12-14, 26.01.2017

Taggar: Orter: Kasnäs Teman: fiskmjöl

Finlands första fiskmjölsfabrik finns i Kasnäs. Familjeföretaget Salmonfarm satsar på den djärva kombinationen turism och fiskfabrik.

Gästhamnen ligger tom och ödslig i den isande kalla januarivinden i Kasnäs på Kimito­ön. Men i fiskfabriken intill hamnen sjuder aktiviteten. Finlands första fiskmjöls­fabrik inledde sin verksamhet i fjol våras. Fiskmjöl produceras i tre skift, sju dagar i veckan.

”Då det finns råvara att tillgå så att vi kan köra fullt använder vi knappt 200 ton fisk varje dygn. Det motsvarar 8 långtradare lastade med fisk, men en del av råvaran levereras med båt”, säger Salmonfarms vice vd Wilhelm Liljeqvist.

Fiskmjöl används främst till fiskfoder men även till foder för pälsdjur, gris och fjäderfä. Fiskoljan som produceras används även som  foderråvara. Fiskmjölet går i första hand till den inhemska marknaden, men överskottet exporteras till Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland.

”Just nu ligger priserna på den färdiga produkten på en fullt acceptabel nivå. Det finns möjlighet att hitta lönsamhet.”

[caption id=“attachment_8709” align=“aligncenter” width=“440”]Högteknologisk reningsprocess. Mängden miljögifter i fisk fångad i Bottenhavet är en stor utmaning i Salmonfarms nystartade fiskmjölsproduktion, säger vice vd Wilhelm Liljeqvist. Högteknologisk reningsprocess. Mängden miljögifter i fisk fångad i Bottenhavet är en stor utmaning i Salmonfarms nystartade fiskmjölsproduktion, säger vice vd Wilhelm Liljeqvist.[/caption]

Utmanande miljögifter. Familjeföretaget Salmonfarm har haft fiskfabrik i Kasnäs sedan 80-talet, med fiskodling och fiskförädling. Den nya produktionslinjen var en stor investering som väntas öka företagets omsättning med hälften. Sedan 80-talet hade Salmonfarm frusit in industrifisk, det vill säga strömming och vassbuk, som foder för pälsdjur.

”Anläggningen var sliten  och hade krävt stora investeringar, samtidigt som lönsamheten inom pälsdjursnäringen inte såg lovande ut.”

Under 2000-talet exporterades en stor del av den frysta industrifisken till Danmark. Frakten var förmånlig, eftersom den frusna fisken kunde transporteras med lastbilar som annars hade åkt tomma från Ryssland tillbaka till kontinenten. Men då det ryska handels­embargot trädde i kraft blev frakterna till Danmark utmanande.

”Vi började fundera om man i stället kunde göra något annat med industrifisken som vi frusit in. Många gånger har det räknats på fiskmjöls- och fiskoljetillverkning i Finland, men ingen hade tidigare förverkligat det.”

En  av orsakerna till att det finns så få fiskmjölsfabriker i Östersjöområdet är de höga halterna av miljögifter särskilt i fisk fångad i Bottenhavet.

”Vi hittade en dansk leverantör av produktionslinjen som kunde garantera att miljö­giftsreningen skulle fungera.”

En liknande metod används i Danmark där närmaste fiskmjölsfabrik ligger.

”Miljögifterna är bundna till oljan. Vi renar oljan genom att köra den genom aktivt kol. Sedan tvättas fiskmassan med den renade oljan och på det sättet får man ut största delen av miljögifterna”. 

Fiskmjölsproduktionen inleddes våren 2016, i startskedet med stora luktproblem.

”I början hade vi väldigt mycket utmaningar, det är ändå en relativt komplex linje. Vi hade ingen kunskap från förut och det var inte heller så lätt att hitta kunskap utifrån.”

Under sommarstoppet gjordes en hel del förbättringar, och sedan omstarten i september fungerar linjen bra.

Liljeqvist har själv varit väldigt engagerad i arbetet med fiskmjölsfabriken från början, och säger sig i dag vara den som känner maskinerna bäst.

”Är där problem är jag nog oftast med och löser dem.”

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!

Heidi Furu text & foto

Utgiven i Forum nr 2017-01

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."