Utgiven i Forum nr 2007-11

Stort tryck på nättidningar

av Leif Bergström Forum 2007-11, sida 32, 22.11.2007

Taggar: Teman: tidningar

ISTOCKPHOTO

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2087

VARLDEN: USA

Stort tryck på nättidningar

LEIF BERGSTRÖM KALIFORNIEN

När internet var nytt skulmm le allt som bjöds ut var gratis, eller i varje fall billigt. Så kom kraschen för vad som kallats ”den nya ekonomin; och när samma ekonomiska lagar gällde som för ekonomin i övrigt började även medieföretagen ta betalt. Men denna höst ser pendeln ut att svänga tillbaka.

USA:s mest besökta tidningssajt är NEw YORK TIMES Dätversion NYTIMES.COM, Som iseptember åter blev helt gratis. I två år har krönikor och arkiv varit avgiftsbelagda, men beslutet att öppna allt har fattats ihopp om att sajten kan öka reklamintäkterna.

Amerikanska tidningar brottas med minskande läsarsiffror och krympande reklamintäkter. Deras internetsajter fortsätter att växa i både antal besökare ochi reklamvolym, men den positiva trenden bromsar in. Regionala tidningsägare som MCCLATCHY Och HEARST har till och med sett trafiken till sina sajter minska.

Medan den amerikanska tidningsbranschens reklamintäkter på internet ökade med 33 procent andra kvartalet 2006, var ökningen ett år senare bara 19 procent. Detta samtidigt som minskningen i reklamintäkter från de tryckta tidningarna accelererar. Tryckta medier i alla format kämpar med avgörande framtidsfrågor som gäl ler såväl papperstidningen som dess internetdotter.

I november kom nya siffror som visar att försäljningen av papperstidningar i USA föll 3 procent under det andra och tredje kvartalet jämfört med föregående år. Men för första gången ingick också statistik över besökarna till tidningarnas webbsidor. Slutsatserna inom branschen är att det totala antalet läsare, av den tryckta tidningen och dess internetsajt, inte minskat under senare år, och i flera fall rent av ökat.

Annonsörer har i ökande utsträckning flytt de tryckta tidningarna, som lyckats bäst med att behålla äldre abonnenter. Men observatörer säger nu att webbsajterna attraherar en yngre, köpstark publik. Tidningarnas annonssäljare väntas omedelbart börja använda de nya siffrorna för att öka reklamintäkterna ”Den här statistiken hjälper annonsörer att göra klarare prisjämförelser”, sade JOHN STUM, som leder branschorganisationen Newspaper Association of America.

Flaggskeppet ut på nätet. Branschen följde under sommaren med nyfikenhet den australiske mediemagnaten RUPERT MURDOCHS 5,6 miljarder dollars bud på en av USA:s mest ansedda tidningar, WALL STREET JOURNAL. Många kommentatorer förfasade sig när budet på tidningen och nyhetsbyrå “Jag tror att i stället för en miljon besökare kunde man få 10 eller 15 miljoner träffar per dag från hela världen, och de skulle vara de rikaste, mäktigaste människorna i världen”

DOW JONES accepterades. Med 983 000 betalande abonnenter (årsavgift: 99 dollar) har affärstidningen setts som det lysande exemplet på en framgångsrik betald nättidning. Men nu väntar branschexperter på att Murdoch ska göra också dess sajt, wsJ.COM, gratis.

Den nye ägaren har vid flera framträdanden gjort klart att det ingår i hans planer. Vid en investerarkonferens i New York arrangerad av GOLDMAN SACHS hävdade han ”Skulle det innebära en förlust av 50 miljoner dollar i intäkter? Jag tror inte det. Jag tror att i stället för en miljon besökare kunde man få 10 eller 15 miljoner träffar per dag från hela världen, och de skulle vara de rikaste, mäktigaste människorna i världen”

LEHMAN BROTHERS beräknar att Wall Street Journal kan ta fyra gånger mer betalt för webbreklam på sin sajt än vad New York Times kan göra. Ännu utgör webbreklamen bara 7 procent av den amerikanska tidningsmarknadens totalt 11,3 miljarder dollar i reklamintäkter. Tiden kommer att utvisa hur profetisk Murdoch visade sig vara, när han i en intervju med tidskriften TimME diskuterade köpet av Wall Street Journal ”Hur vore det om jag satsade 100 miljoner dollar per år och anställde de bästa ekonomijournalisterna i världen, säg 200 av dem. Och om vi sedan satsade på varumärket i global skala, en fantastisk tidning, med oöverträffade skribenter, reportrar, experter. Och om man sedan gör den gratis, endast online. Inget tryckeri, inget papper, inga lastbilar ..7 m

Utgiven i Forum nr 2007-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."