Utgiven i Forum nr 1970-10

Studenterna och industrin

Forum 1970-10, sida 05, 27.05.1970

Taggar: Bolag: Kymmene Ab Teman: ekonomi

Forum 10/70

Misshandel i Helsingfors polisen i underläge?

Med knytnävsslag och sparkar tog sex ungdomar livet av en 19-årig yngling från Karhula. Intermezzot inträffade utanför Borgbacken i Helsingfors under pingsthelgen. Några dagar tidigare hade andra vandaler härjat på gamla begravningsplatsen.

Man frågar sig hur detta är möjligt och var fanns polisen? Man kan också fråga sig hur många var i själva verket vittne till denna tragedi utan att reagera? Det är inte förvånansvärt att vi ibland får inregistrera dylika fall av misshandel som leder till döden. Men det är också vår skyldighet att reagera. Det är vår skyldighet att kräva att polisen nu klart säger ifrån hur pass underbemannad den är. Det är sedan stadens och statens sak att se till att anslag beviljas för en förstärkning av denna kår.

Idag får stora ligor och huligangrupper verka ostörda i stadens centrum. Samma förhållanden råder dessutom i våra större förorter. Försöker vi finna en orsak till detta, så är det nog tyvärr mellanölet som i viss mån bidrager till denna oordning. Man frågar sig har Alko och polisen i tillräcklig grad följt med utskänkningen av mellanöl i barerna. Vi kräver ingalunda ett stopp för mellanölet, men vi kräver ordning i vår stad. Vi får inte vara för blåögda i denna fråga. Vill ni uppleva detta huliganskåde Studenterna och industrin

Finlands Industriförbund har offentliggjort undersökningen »Studenterna och industrin». Positivt är att största delen av studenterna godkänner det nuvarande ekonomiska systemet. Negativare inställda är samhällsvetarna, humanisterna och naturvetarna.

Det är anmärkningsvärt att de flesta stu spel så finner ni det på järnvägsstationen eller i dess närhet. Tyvärr är det lika dåligt ställt i våra förorter.

Det är inte vår skyldighet att säga hur stor förstärkning polisen behöver eller vad som bör göras, men vi kräver att polisen nu säger sin mening i denna fråga. Vi anser fortfarande att polisen har andra uppgifter än enbart att dirigera trafiken eller delta i olika PR-jippon.

Det gäller alltså att nu stoppa denna utveckling av Helsingfors till »huliganernas» och »puligubbarnas» stad.

Många utlänningar har observerat denna »nerbusning». Man har förvånat sig över att ordningsmakten inte syns till. Man har också påtalat att antalet alkoholister nu är större än tidigare.

Det är väl självklart att om de turister som besöker vår huvudstad får denna bild av vår stad, kan ingen begära att de gör ett nytt besök här. Det är alltså inte enbart i polisens intresse att vi har ordning här. Vi har inte råd att förlora vår image som turistland på grund av att polisen är underbemannad. Polisen får inte vara i underläge.

Det är vår skyldighet att med alla medel försöka förhindra misshandel. Vi måste lära oss att snabbt reagera och tillkalla hjälp. Det finns för många vittnen som enbart passivt ser på. O denterna tror att Kymmene Ab och Wärtsilä Ab är statliga företag. Ett dåligt vitsord får trivseln på arbetsplatserna. Undersökningen visar var industrin står idag. Det lönar sig säkert att satsa p information — kanske man redan på folkskolestadiet bör få den första grundkursen. D oo måte Henke.

Utgiven i Forum nr 1970-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."