Superentreprenörer bakom svenskt oljeimperium

av Stellan Björk Forum 2008-09, sida 28-31, 25.09.2008

Taggar: Bolag: The Lundin Group of Companies Personer: Ian och lukas Lundin Teman: oljeindustri

Superentreprenörer bakom svenskt oljeimperium

Bröderna IAN och LUKAS LUNDINS företagsgrupp är i dag Sveriges fjärde största familjeimperium. Familjen Lundin har skapat en förmögenhet genom att investera i olja, gas och mineraler, och drar sig inte för att samarbeta med diktaturer.

STELLAN BJÖRK TEXT

KARL VON SCHULZENHEIM RESEARCH

X THE LUNDIN GROUP OF COMPANIES är en jätte som ständigt byter skepnad. Företag och koncessioner köps och säljs, bolag går samman eller knoppas av, dotterbolag går in och ut u affärer ochländer. Hårdraget kan man säga att Lundins snarare är riskkapitalister i olja och mineraler än renodlade industrialister.

Allt är till salu, om priset är det rätta.

Själva kallar de sig ”dealmakers” Lundinimperiets grundare ADOLF LUNDIN föddes 1932 i Stockholm och dog av leukemi i sitt hem i Frankrike hösten 2006, endast 73 år gammal.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 200 ”Familjen Lundin har mycket goda relationer med Gazpromledningen, vilket har varit en förutsättning för framgångarna i Ryssland. > DE KÄNDA OCH OKÄNDA BOLAGEN

INOM LUNDINIMPERIET = Lundin Petroleu bly. Produl Vosto 1 arelationer me

Han var Sveriges störste oljebaron sedan bröderna Nobel på 1880-talet, och lämnade efter sig ett miljardimperiumi olja, gas och mineraler.

Imperiet leds nu av Adolf Lundins söner LUKAS, 50, Och IAN, 47. Lukas är bosatt i Vancouver, Kanada och styrelseordförande i de flesta Lundinbolagen. Ian, som bor i Geneve, är ordförande i flaggskeppet LUNDIN PETROLEum och administrerar familjetrusten ALUMBRERA SOM är registrerad på Guernsey i Engelska kanalen och under vilken det mesta sorterar rent administrativt.

Risknivån i koncernbolagen är hög. Lundins verkar i volatila och spekulativa sektorer där framgång snabbt kan vändas till fiasko. Till stor del arbetar Lundins med det som Wall Street kallar ”OPM; Other People’s Money. Lundins har visat sig vara fenomenala på att tainkapital från aktiemarknaden, via emissioner eller så kallade private placements, ett slags riktade nyemissioner till investerare.

De senaste åren har börsvärdet på Lundingruppen formligen exploderat, i takt med de kraftiga prisstegringarna på olja, gas och metaller. Värdet på gruppen har, trots en rejäl tillbakagång under den rådande finansoron, nästan tjugofaldigats sedan 2001, till drygt miljarder euro. Men nog är det volatilt alltid. Gruppens sammanlagda börsvärde var över 10 miljarder i våras.

Okända bolag. Lundins är verksamma över hela världen. Ibland både som delägare iprojekt och operatör, ibland endast som delägare. En del av projekten befinner sig på prospekteringsstadiet, i andra pågår produktionen för fullt.

Lundins är utan tvekan mästare på att nosa reda på intressanta fyndigheter, förhandla sig till exploateringsrättigheter och om de hittar den eftertraktade oljan, gasen eller mineralerna utvinna, producera och sälja.

Adolf Lundin var utbildad gruvingenjör och mycket kunnig på geologi, och detta har satt sin prägel. Men det Lundins verkligen har näsa för, det är affärer. Det är inte alltid man lyckas leva upp till Adolf Lundins målsättning, tre gånger pengarna på två år, men det händer. Och ibland blir resultatet än bättre.

I Sverige är Lundingruppen mest känd för fem bolag på Stockholmsbörsen - oljebolagen Lundin Petroleum och TANGANYIKA OIL, LUNDIN MINING med fem egna gruvor i Europa och ägarandelar i gruvutvecklingsprojekt i flera andra länder, vidare vosToK GAS, som

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 200 ” Även kallhamrade investerare tyckte nog att det verkade suspekt att göra affärer med länder som Sudan, Syrien och Kongo, att det krävde affärsmetoder som vi inte är vana vid i lilla Sverige. äger 1,5 procent i ryska gasjätten GAZPROM, och VOSTOK NAFTA som är ett investmentbolag främst inriktat på råvaru- och energisektorn i Ryssland.

I gruppen ingår även ett tiotal i Kanada börsnoterade olje-, gas- och mineralbolag.

Lundingruppens starka koppling till Kanada har sin förklaring. Staden Vancouver är centrum för olje- och råvarusektorn i Kanada/Nordamerika och det var här Adolf Lundin började. Han pendlade iflera år intensivt mellan sin bas i Genåve och Vancouver.

Tre av bolagen satsar på guld. Detta trots att Lukas Lundin säger att han egentligen inte förstår sig på guld, och på guldpriset. Varför det till exempel går upp som det gör när det blir oroliga tider och börsen backar.

Miljardärer i stigande råvarupriser. I toppen av Lundingruppens omfattande och komplexa ägarstruktur finns familjetrusten Alumbrera, registrerad på Guernesy - en populär skatteparadisö. Totalt har familjen Lundin truster, stiftelser, holdingbolag och börsbolag i åtta välkända skatteparadis - ett kontroversiellt upplägg.

Men koncernstrukturen är i ständig förvandling. Inom ett par tre år kan imperiet ha förändrats ordentligt.

”Vårt syfte med verksamheten är att bygga aktieägarvärden, inte ett företagsimperium”, säger Lukas Lundin. ”Vi försöker undvika att bli kära i projekt, vi är alltid beredda att sälja om vi får ett bra pris. Men vi kommer alltid att ha huvudfokus på olja och mineraler?”

Den makalösa värdeuppgången har gjort att många tjänat väldigt mycket pengar på aktier i Lundinbolagen.

Man kan lugnt säga att han fick rätt, sfärens grundare Adolf Lundin, den legendariske olje- och gruvmannen, vars ande fortfarande svävar över gruppen. Han hävdade på ett tidigt stadium att olja, gas och många mineraler skulle bli bristvaror och att priserna skulle skjuta i höjden.

Några projekt har blivit regelrätta misslyckanden. Under en period i slutet av 1980talet var det nästan ett pris på Adolf Lundins huvudiLondon - placerare hade förlorat stora pengar på Lundinprojekt och ansåg att han försökt driva upp värderingarna på sina investeringar på ett otillbörligt sätt.

Kontroversiell affärsidé. Lundingruppen, och familjen Lundin, är trots företagsgruppens storlek förvånansvärt anonyma. Delvis beror det på att familjen flyttade ut från Sverige redan på 1960-talet, och att de flesta av bolagen har säte i och leds från andra länder. Lundins är i Sverige mest kända för att de arbetat eller arbetar i kontroversiella länder som Sydafrika, Syrien, Sudan och Kongo. Namnet Lundin väcker starka känslor. Beundran och förtjusning hos många aktiesparare. Indignation, rentav avsky hos en del debattörer, särskilt på vänsterkanten.

Namnet Lundin förknippas också omedelbart med Sveriges utrikesminister CARL BILDT. Han satt några år i Lundin Petroleums och Vostok Naftas styrelser och när Lundins hamnade i blåsväder gjorde även Bildt det. Och vice versa, för när det blåst om Bildt för innehav av aktier och optioner i de kontroversiella Lundinbolagen har det spillt över på Lundins vars rykte solkats än mer. Samarbetet har knappast varit någon pr-succé för någondera parten.

Lundins är häpnadsväckande djärva, och ibland fräcka. De tycks beredda att ge sig in i nästan vilket land som helst, bara det finns goda chanser att hitta fyndigheter.

Modet och viljan att ge sig in i politisk ontroversiella länder, och ta den kritik det under åren gett upphov till, är samtidigt en viktig förklaring till Lundins ekonomiska ramgångar. Det har helt enkelt varit en del av affärsidén, och inget de hymlar om. Adolf Lundin såg stora affärsmöjligheter i dessa länder som större och trögrörligare bolag tvekat att ge sig in i och inte sällan lämnat när ritiken blivit för hård. Och sönerna fullföljer hans intentioner.

Dei Sverige mer okända Torontonoterade bolagen adderar namn tilllistan på kontroversiella länder som Lundins verkari, till exempel somaliska Puntland och Lesotho, ett litet land isödra Afrika, helt omgivet av Sydafrika.

Lukas Lundin skrattar när jag frågar hur Lundinfamiljen upplevt den tidvis mördande kritiken från många håll.

”Vi kan leva med det. Vi anser, precis som pappaaalltid hävdade, att vi gör nytta för dessa länder genom att arbeta där - vi ger människor arbete och våra projekt bidrar till ländernas ekonomiska utveckling ”Nuär dessutom bilden delvis en annan än tidigare. Vår affärsidé är inte så unik längre. Den som vill utveckla nya fyndigheter måste i dag vara beredd att investera i kontroversiella länder, därför att det är där de outnyttjade råvarorna finns = z = z 3 3 ud = 2 = =

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2008

Spelet med aktiemarknaden. En uttalad strategihar varit att begränsariskerna genom att ta in partners. Efter att ha förhandlat till sig en olje-, gas- eller gruvkoncession har Lundins i allmänhet lyckats intressera andra för att vara med och därefter kraftigt minskat ägarandelen.

Ofta har det gått till så att man lyckats intressera aktiemarknaden för ett projekt, borrningar har varit lyckosamma, pressreleaser har sänts ut och aktiekursen skjutit i höjden. Lundins har då sålt av en stor del av sitt innehav med en betydande vinst, sålunda minskat risken och kunnat använda kapitalet för nya satsningar. Det hela kallas outfarming och är vanligt i branschen. Olje- och gruvbranscherna är så riskfyllda att banker är ovilliga att finansiera sådana projekt. I stället har Lundins använt aktiemarknaden, som är betydligt mer riskvillig.

Auktionshus och underkläder. Den affärsintresserade familjen har även gjort en del investeringar utanför kärnverksamheten. 2007 köptes konsthandelsföretaget BUKOwsKiS för 30 miljoner euro. I dag sitter Adolf Lundins änka EvA och dotter MONA HAMILTON istyrelsen. Dessutom är familjen stora ägare i hedgefonden PORT CAPITAL i Stockholm, delägare i en planerad hälsoklinik i lyxklass i Stockholm samt ett private equitybolag i Afrika, som har investerat i både krokodilfarmer och bryggerier, i länder som Botswana och Zimbabwe.

Familjen Lundin är också delägare i musikbolaget xs Music. Dessutom är Lukas Lundin delägare i det amerikanska företaget AGENT PROVOCATEURS kanadensiska franchiserörelse —- ett bolag som säljer sexiga underkläder. Tan Lundin äger också ett exklusivt hotell några mil från Gen&ve, JIVA HILL HOTEL.

Men, allt det här är småpotatis jämfört med investeringarna i olje- och gruvindustrin runtom i världen. Lundingruppen är något av en udda fågel i det svenska näringslivslandskapet, ett fenomen. Vem hade trott att någon från det lilla landet Sverige, som saknar egna oljetillgångar, skulle kunna skapa en världsomfattande olje-, gas och mineralgrupp ” Även kallhamrade investerare tyckte nog att det verkade suspekt att göra affärer me länder som Sudan, Syrien och Kongo, att det krävde affärsmetoder som vi inte är vana vidi lilla Sverige”, säger en kapitalförvaltare.

Olja och mineraler är inget för söndagsskolegossar. Det har alltid talats om att de internationella olje- och gruvföretagen lierar sig med diktatorer, att de inte respekterar mänskliga rättigheter och att lokalbefolkningen kommer i kläm.

Det har ryktats om mutor eller andra typer av”bidrag” och ‘smörjmede" för att få exploateringsrättigheter. Medan branschföreträdare duckar och säger att de metoderna hör till en svunnen tid.

Höga berg och djupa gruvor. Lundingruppen är enekonomisk framgångssaga. I alla fall hit tills. Det kan säkert fortsätta så ett bra tag till, om råvaruboomen håller i sig och oljepriset ligger kvar på dagens höga nivå, eller fortsätter stiga. Koncernens skulder är också tämligen låga eftersom bolagen huvudsakligen använt aktiemarknaden som finansieringskälla. Får Lukas Lundin rätt när han spår att oljepri ”Den som vill utveckla nya fyndigheter måste vara beredd att investera 1 kontroversiella länder, därför att det är där de outnyttjade råvarorna finns. set kommer att ligga runt 200 dollar per fat om några år blir det bingo för de många olje relaterade Lundinbolagen.

Men gruppen verkar i riskfyllda sektorer. Borrprojekt kostar stora pengar, på oljesidan kan det handla om tiotals miljoner euro. Blir det ingen träff, ‘strike” på branschspråk, blir förlusten stor. Kostnaderna stiger också kraftigt. Dessutom råder det stor brist påutrustning och kvalificerad personalioljeindustrin.

Verksamheten kräver även ständigt nya fyndigheter. Det blir allt svårare i oljebran schen att uppehålla produktionsnivåerna, helst öka, och det kräver enormainvesteringar. Det finns naturligtvis inga garantier för att prisnivåerna går Lundins väg. Kraftiga sänkningar av mineralpriser skulle kunna äventyra flera av gruvbolagens existens. Förmågan att göra bra affärer kan komma att sättas på hårda prov.

Det finns också politiska risker. Risker för stridigheter i länder där gruppen finns som äventyrar verksamheten. Risker för statliga ingripanden och begränsningar.

Lundins har inte i någon högre grad satsat på förnyelsebara energikällor för att kompensera den dag oljeproduktionen i världen börjar backa rejält. Riskspridningen utgörs främst av engagemangen på mineralsidan inklusive intressen i två uranbolag, DENISON och WESTERN URANIUM. En sak är dock säker: Lundins är långt ifrån gifta med den nuvarande strukturen. Allt kan hända.

Men vill familjen vara med i flera generationer till måste de nog förr eller senare förnya affärsidén inom energisektorn. Lundins har investerat i ett företag som sysslar med solenergi och tittar på olika investeringar inom alternativ energi.

Internaffärer inom gruppen. Mängder av Lundinbolag har kommit och gått på Stockholmsbörsen under åren. Nuvarande Lundin Petroleum har till exempel sina rötter i LUNDIN OIL, som i sin tur bildats genom en sammanslagning av Lundinbolagen INTERNATIONÅL PETROLEUM OCh SANDS PETROLEUM 1998. Lundin Oil såldes 2001 till kanadensiska TALISMAN ENERGY, Men Lundins behöll en mindre del, gjorde nya förvärv och skapade så Lundin Petroleum.

Och så har det rullat på, den ena affären efter den andra. Extra känsligt är det givetvis när en huvudägare gör internaffärer, vilket Lundins har gjort i stor utsträckning. Det vill säga att ett Lundinkontrollerat bolag gör af’ärer med ett annat, vilket ju egentligen innebär att man förhandlar med sig själv.

”Det är extra jobbigt med den här typen av närståendetransaktioner, de tar mycket tid”, säger Lukas Lundin. ”Det krävs oberoende värderingar och det ställs speciella krav på information”

Artikeln har tidigare publicerats i Veckans Affärer 34/2008.

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."