Utgiven i Forum nr 1979-12

Supraledande elmotor provkörd i Finland

av Robert Brantberg Forum 1979-12, sida 13, 29.08.1979

Taggar: Teman: elmotorer

FR

Supraledande elmotor

RR provkörd i Finland

En supraledande elmotor har med framgång provkörts på Statens tekniska forskningscentral (STF) i Esbo, Finland. Fördelarna med en supraledande motor är bl a bättre verkningsgrad, mindre storlek, lägre vikt och inbesparing av material. Bakom försöket i Finland står förutom STF Helsingfors tekniska högskola och Strömberg Ab.

ww)” Ett ämne är supraledande då resistansen, dvs egenskapen som motarbetar ett ämnes förmåga att leda ström, försvinner. Egenskapen förekommer endast vid mycket låga temperaturer, från —273,6…—250” C, alltså strax över den absoluta nollpunkten.

Spolar i termosflaska

Den nu provkörda supramotorn är en sk unipolar motor. Inne i maskinens rotor finns två supraledande magneter. Dessa alstrar ett magnetfält som går radialt genom två kopparcylindrar placerade på rotorns yta.

De supraledande magneterna snurrar inte med rotorn, De är placerade i en sk kryostat. Detta är en slags ”termosflaska” som är gjord av rostfritt stål. Flaskan har två väggar med vakuum mellan väggarna. Vakuumet isolerar utmärkt, och inne i flaskan finns förutom magneterna helium i vätskeform, De supraledande magneterna befinner sig i en temperatur på —269” C.

Själva rotorn är i rumstemperatur. När rotorn snurrar, induceras i kopparcylindrarna på rotorns yta en spänning, i provmaskinen 2,5 V. Den

FORUM 12/7 sammanlagda spänningen på 5 V leds vidare från rotorn med hjälp av metall i vätskeform, Vanliga borstar kan på grund av den kraftiga strömstyrkan ej användas i provmaskinen, 10 000 A. Maskinens nominella effekt är 45 kW vid 1200 varv i minuten.

Effekten kan ökas

Tills vidare har ett dussintal supraledande unipolarmotorer byggts i Förenta staterna, England, Sovjetunionen, Frankrike, Japan, Italien och Tjeckoslovakien.

En supraledande maskins verkningsgrad blir bättre än verkningsgraden i en konventionell maskin, även om man räknar med kylaggregatet. Storleken och vikten kan även minskas.

Supraledning är i dag den enda möjligheten att öka effekten på elmotorer. Likströmsmotorer på upp till 200 MW vid 1000 varv i minuten kan byggas, liksom synkrongeneratorer på 5000 MVA. Inbesparingen av material då det gäller supramaskiner med hög effekt är stor. Detta kommer att leda till att dessa med tiden blir billigare än konventionella maskiner,

I kommersiellt bruk torde maski Den nya supraledande motorn (th) drivs av generatorn till vänster. DI Matti Savelainen från Statens tekniska forskningscentral övervakar provdriften.

nerna komma om cirka 10 år. De första tillämpningarna kommer troligen att vara avsedda för kraftverk, fartyg och stora pumpar och fläktar.

Robert Brantber statortadare mata

I vätskafonm mdorspola. (koppareylinder supralodande magnaie & 1 Nb+50 KT: ER nn | z z ÅR sn ee (I I IA 2 LJ I | KR = Sr cv 1077 ST ÖT» aj AN | NN TN Un URIN RA -273 | -240 -220 =-200 -180 0 20 | -264"C tomporatur (t) U Överst en principskiss av den i Finland provkörda elmaskinen av unipolar typ. På bilden finns en kopparcylinder, i provmaskinen två.

På kurvan visas resistivitetens samband med temperaturen hos koppar (Cu) och niobium-titanlegering (Nb + 50 9/9 Ti). Då temperaturen är under — 264” C är niobium-titanlegeringen supraledande.

13

Utgiven i Forum nr 1979-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."