Svensk byggbusiness på Solkusten — byggledning

av Bill Hancock Forum 1988-06, sida 25, 31.03.1988

Taggar: Teman: byggbranschen

på Solkusten:

TT

Svensk byggbusiness

Text: Bill Hancock (Casares)

BYGGLEDNING

Till spanska Solkusten kommer goda svenskar (och norrmän och danskar och finländare) förrän de dör Där behövs hus — av hygglig kvalitet. Två svenskar har hittat en businessnisch där. byggledning. De säljer projektkunnande från scratch till nyckelfärdig produkt - och tampas med myndigheter…

en höga spanska arbetslösheten — D svårast i EG med 24 procent elle ca 3 miljoner personer — gör att myndigheterna håller ögonen på alla utlänningar som vill jobba inom den spanska byggnadsindustrin. Enligt bestämmelserna får nämligen bara spanska byggnadsarbetare, arkitekter m fl anlitas. Andra problem för utländska byggare är den snåriga spanska bygalagstiftningen.

Och vidare: officiellt heter det att länder utanför EG inte skall särbehandlas när det gäller arbetstillstånd. I praktiken är det dock så att danskarna lättare får arbetstillstånd än svenskar och finnar! EG-medlemmar får också tillstånd för längre tid. Finska och svenska byggare på Costa del Sol är klart medvetna om sitt underläge gentemot EGfolket.

Två svenska byggare i Fuengirola — Björn Göransson, 50, och Leif Altner, 44 — har funnit ett sätt att komma runt den spanska byggproblematiken. De har skapat sig en lönsam nisch i den byggboom som råder i Spanien — främst på Solkusten —

BIGEFORUMES genom att bilda ett spanskregistrerat konsultföretag som enbart sysslar med byggledning. Företaget heter JacWid — en förkortning av det tredje delägarnamnet Jacobson & Widmark, som är Sveriges största konsultföretag med 1600 ingenjörer.

Byggherrens representan — Byggledning innebär att vi tar hand om ett projekt från scratch till nyckelfärdig produkt, säger Björn Göransson, som är VD i JacWid. — Vi är den svenske byggherrens representant och förlängda arm i Spanien. Byggledningsmetoden, som ursprungligen kommit från USA, är vi än så länge ensamma om i Spanien i större skala.

— Många svenska företag vill investera pengar och bygga i Spanien, men vet inte hur man startar en byggprocess, säger han. — De har inte någon organisation, och ser heller ingen anledning att sätta upp en sådan bara för ett enskilt projekt i Spanien. Det är då man vänder sig till oss. Vi ägnar oss inte bara åt byggnadsteknisk verksamhet, utan åt projektet i sin helhet — sköter

Björn Göransson (tv) och Leif Altner har med JacWid funnit en intressant nisch för byggkunnande på Solkusten: byggledning, som innebär att bolaget sköter projekt på konsultbasis, bl a pappersexcersis med lokala myndigheter.

bokföring, skatter, momsinbetalningar mm, och inte minst — kontakterna med spansk 4 myndigheter. Och dom är inte få!

Träning i Bahrain

Björn Göransson har stor erfarenhet av byggledning från sina 5 år som ”generaldirektör” för ”Ministry of Works, Power and Water” i Bahrain.

— Jag handlade upp för ca 1 miljard svenska kronor om året och genomförde ett 50-tal projekt. Jag byggde t ex en stor containerhamn vid ett tillfälle. Där var konsulterna engelsmän, de som byggde kajerna och kranarna var fransmän, för byggnaderna stod svenskar, radaranläggningarna byggdes av engelsmän. Jag hade alltså fyra olika nationaliteter och företag inblandade i ett och samma projekt. Det gav mig vissa unika inblickar i utländska kontraktsformer och vad man skall se upp med för att inte bränna fingrarna.

— De spanska myndigheterna har varit mycket samarbetsvilliga och positiva, säger Leif Altner. — Inte minst för att vi indirekt skapar många nya arbetstillfällen i det arbetslösa Spanien. För varje projekt får minst 200 spanska byggnadsarbetare jobb under minst 18 månader. De facto är det ofta så att en svensk investerare inte riktigt vågar lita på en spansk arkitekt utan hellre väljer svensk experthjälp — inte minst för språkets skull. Därigenom har vi nog bidragit till ett ökat byggande.

”Pålitliga svenskar — Vi har också hittills lyckats hålla budget och tidsramar. Kniper det kan vi altid snabbt få ner ingenjörer hemifrån, dvs från Jacobson & Widmark. Vi har faktiskt fått beröm av a/calden (borgmästaren) i Fuengirola, som gick ut och sa att ”det är så bra med våra svenskar, för säger dom nåt så vet man att det blir så”.

JacWid har haft byggledningen för bla svenska Fabeges 10 miljoner SEK-bygge Tres Coronas med 686 lyxlägenheter i Fuengirolas centrum, samt det nyligen avslutade svenska storprojektet La Fuente med 94 lägenheter nära Puerto Banls väster om Marbella.

Det råder en mångmiljonrullning för en plats i solen. På Costa del Sol, som är det stora ”inneområdet”, avlöser det ena storprojektet det andra. 1987 köpte svenskarna spanska ”solhus” för 440 miljoner SEK. Året innan — 1986 — var siffran 104 miljoner SEK och 1985 ”bara” 87. Orsaken till den häftiga ökningen är att svenska Riksbanken i mitten av 1986 höjde gränsen för valutautförsel från magra 250 000 SEK til! feta 800 000. L 25

Utgiven i Forum nr 1988-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."