Utgiven i Forum nr 1978-17

Svensk-norska Volvo avtalet på slutrakan

av Inger Ehrström Forum 1978-17, sida 29, 08.11.1978

Taggar: Bolag: Volvo Teman: företag

Svensk-norska Volvoavtalet på slutrakan

Ett tio timmar långt möte i Oslo mellan statsministrarna Oddvar Nordli och Ola Ullsten plus ett antal andra ministrar har jämnat vägen för det svensk-norska Volvo-avtalet. Om det undertecknas planenligt i december, innebär det att Volvo blir ett svensk-norskt företag och 40 procent av bolage norskägt.

WP” Det mesta är i det stora formatet när det gäller de största företagen i Sverige. Volvos planer på att gå över gränsen till Norge och koppla ihop sin biltillverkning med den norska Nordsjö-oljan väckte berättigad sensation när de offentliggjordes i slutet av maj.

Ändå är planernaségentligen bara ett första steg förverkligandet av det mer än ej år gamla samarbetsavtalet mellaffä Sverige och Norge — inte alls någonting som Volv ” har funderat ut få egen roende av de D e derna. Sedax taget från Sjunde till fjortonde plats på storvinnarlistan. Det uppvisade nu en vinstminskning med inte mindre än 47 procent, och räntabiliteten för det egna kapitalet efter skatt sjönk till bara 4 procent jämfört med genomsnittet 10 procent under åren 1973-77. Men Volvo befinner sig ju fortfarande bland ”storvinnarna”, inte bland de många storföretag som uppvisar ren förlust…

Teknologiexpor + “Det är emellertid också några and’ra.kort än Volvos bilar som är me med överskottskapital,, och: k spelet. När oljan börjaröflöda från.5, rdsjön kommer Norge “att få be och den svenska tekniska kunskapen kommer att föras västerut. (Inom parentes kan man fråga sig hur Finland skall kunna hävda sig i konkurrensen. Mot det norska oljekapitalet kan vi bara sätta upp billigare arbetskraft — men hur länge?)

Privatkapital saknas

Sedan det preliminära avtalet kom till i maj har emellertid ett och an nat hänt som komplicerat frågan. De är inte bara ringen i en Enligt den p melsen skall garantera kapitalet.

sagt ifrån att Volvos aktier inte detta skede kommer att introduceras på börsen, och det enda sättet att uppbringa de 300 miljoner norska kronor på privat väg som avtalet förutsätter har blivit, att de tre stör:sta “barikerna bildar ett konsortium. Detta garanterar halva beloppet i aktieteckning, och tecknar halva beorm av konvertibla obligaStaten och statliga företag äv för ungefär lika mycket om intet, trots att isynnerhet den norske statsministern Oddvar Nordli har engagerat sig mycket intensivt i planen.

Så illa gick det nu inte. Tvärtom. Volvo-avtalet kan föras i hamn den 8 december, berättade de färska bulletinerna från Oslo.

Det ursprungliga principavtalet måste emelHertid justeras på flera punkter. Det var sålunda bla meningen att Volvo skulle betala skatt

Kompromisslösningert : tydligen många element. Ett är ölka-. de leveranser av olj uppr till 8-— 10 miljoner ton, vilke SST ra en tredjedel av Norge å sin sida a planerade andelen i mot att en ähnan fin$ avtalet i stället ändrag att ingen avkastning 3 första åren skulle tas$ röstberättigade fyllnad skulle norska state - Här: det skall ske” n j forne i Oslo:ätt komrnåit en liten bi ill det slutliga.

Inger Ehrström C 29

Utgiven i Forum nr 1978-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."