Sverige gör U-Sväng angående Nord Stream 2

31.01.2017

Karlshamns kommun i Blekinge som tidigare i praktiken tvingats säga nej till att öppna sin djuphamn för lagring av rör till rysk-tyska gasledningen Nordstream kommer idag tisdag att formellt säga ja. Detta sedan svenska regeringen nu accepterar att hamnen får teckna avtal. Samtidigt har de svenska utrikes- och försvarsministrarna beslutat att Försvarsmakten, Tullen och Kustbevakningen får utökade möjligheter till kontroll av de försvarspolitiskt känsliga farvattnen.

Det är uppenbart att svenska regeringen ändrat sig. Men socialdemokratiske försvarsministern Peter Hultqvist uttalar att det istället handlar om att regeringen nu vidtar åtgärder “för att möta upp den här verksamheten”. Däremot kvarstår nejet att också använda Slites hamn på Gotlands östkust efter begäran av Försvarsmakten med stöd från regeringen.

Endast 45 kilometer från Karlshamn ligger den största svenska flottbasen Karlskrona, dessutom med ett intilliggande varv som ska bygga de två nya ubåtar som ska levereras från år 2024. Det var för övrigt i Gåsefjärden som ryska kärnvapenbestyckade ubåten U 137 gick på grund i oktober 1981 på svenskt vatten endast 10 kilometer sydost om flottbasen. Ryssarna skyllde då på felnavigering, vilket tillbakavisades av Sverige.

För Karlshamns hamn betyder omsvängningen ett 30-tal nya jobb och drygt 10 miljoner euro i ökade intäkter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."