Utgiven i Forum nr 1980-02

Sverige röstar om energi

av Mats Kockberg Forum 1980-02, sida 05, 06.02.1980

Taggar: Teman: kärnkraft

FORUM m2

I detta nummer:

DENHÄR BÅTEN LITEN?

JAVISST. DEN ÄR Aon Alla båtföretag i samma båt… Ökat samarbete mellan båtindustriföretagen efterlyser Henri Syvänen, båtexportombudsman vid Finlands Utrikeshandelsförbund. Han koordinerar de finländska båtvarvens exportansträngningar &

Skandinavien och Förbundsrepubliken Tyskland. (Mats Kockberg) Surfbrädet får vind i seglen ] I sommar kommer kontinentens stora sjösportfluga, windsurfing, 2 att drabba även Finland. Med kraft, tror VD Joni Hertell, som | själv importerar ett av de populäraste märkena, och i marknads- | föringen inriktar sig på de stora hotellen, 10

Nio man i en båt för ära och PR

Scab står som huvudsponsor för den finländska satsningen i världsomseglingen Whitbred Round the World 1981—82. — En marknadsföringsåtgärd, säger avdelningschef Timo Silaste. Scab satsar målmedvetet på att utveckla utlandstjänsten. (Ragnhild Artimo) 13

Småbåtsexporten är i medvind, men bredare IOR och 80-tale samarbete mellan företagen efterlyses.

Nya material och ny know-how på hydro- och aerodynamikens område i kombination med nya tillämpningar och ändringar av International Offshore Rule kommer att göra det tekniskt allt svårare att kombinera cruisingbåten med en havskappseglingsracer. , (Eivind Still) 15

Industriell reklam — säljarens stöd

I motsats till konsumentreklamen leder den industriella — producentreklamen — sällan till kortsiktiga förändringar i köpbeteendet. Dess främsta funktion är att underlätta försäljarens arbete, betonar VD Lars Christiansson, Oy AC-mainos Ab. (Maria Planting) ’ 16

Masugnsslagg som ballast i beton är Raseborgs Tegel Ab den första — eventuellt i hela världen — att använda i förspända betongelement. — Den nya betongen är lättare och brandsäkrare än konventionella blandningar, berättar VD Kaj Bergman. (Ragnhild Artimo) 18

Kvalitetskontroll på japanska ”Made in Japan” står idag för hög kvalitet. Bakom den japanska in dustrins drastiska utveckling står som en viktig faktor kvalitetskontrolldistrikten, som frivilligt utför kvalitetskontrollarbete på | arbetsplatserna. (Ari Valjakka) 20

Låt översättaren översätta — En miserabelt översatt broschyr gör mera skada än nytta för företagets image i utlandet, säger VD Christer Eklund på Oy Wortexport Ltd. -— Endast ”infödda” översättare kan ge texten den form som bäst motsvarar språkbruket i respektive länder. (Maria Planting) —24

Ledaren 7 Telegram 3 Bokspalten 25 Kalendern 32 Arbetsmarknaden 27 Mellan raderna 34

Aktuellt

FORUM 2/80 5

Utgiven i Forum nr 1980-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."