Utgiven i Forum nr 2012-09

Svindyrt att semestra i billigt Sverige

av Johan Hultkrantz Forum 2012-09, sida 12-13, 27.09.2012

Taggar: Orter: Sverige Teman: valutor

Hl FfORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2012

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedbackQforumA. Vi välkomnar även kortare texter.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2012

Svindyrt att semestra i billigt Sverige

X Jag kom nyligen hem från min traditionella sommarsemester i Sverige. Detta var första gången i mitt liv som jag har upplevt Sverige som riktigt dyrt. Det var först när jag fick kredit kortsräkningen som jag förstod det i praktiken.

Förklaringen är enkel eftersom det bara finns en (1) förklaring: den svenska kronan har blivit mer än 40 procent dyrare gentemot euron sedan våren 2009. Sanningen är att den svenska kronan aldrig hittills har varit så dyr gentemot euron som den var i augusti 2012. Man kan också vända på steken och säga att euron aldrig har varit så svag gentemot den svenska kronan.

Men det finns faktiskt ännu mera extrema valutaförändringar de senaste fyra åren; den japanska yenen har blivit över 70 procent dyrare mot euron, så åk inte till Japan på semester. Men det kanske förklarar varför det finns så mycket japaner som turistar i Finland. Även valutorna i Norge och Schweiz har blivit 30-35 procent dyrare gentemot vår euro de senaste 3-4 åren.

Varför är kronan så dyr? Den riskfria räntan i Sverige har den senaste tiden varit hela 6-7 gånger högre än i Finland (den 6 september sänkte Sverige räntan så skillnaden är lite mindre nu). I Sverige kan man riskfritt få knappt 2 procents ränta per år men tre månaders euriborränta ligger bara på 0,27 procent. Detta innebär att det kommer in nya pengar till Sverige som medför ett köptryck på kronan somi sin tur förstärkts. Vidare är länder som Norge, Sverige och Schweiz inte med ieurosamarbetet vilket uppfattas och uppskattas av många ränteplacerare. Det har i sommar förts en diskussion i Sverige om att man borde sänka räntan så

Johan Hultkrantz är placeringsmäklare i Helsingfors.

”Om du ska ha glädje av denna värdestegring måste du antingen sälja bostaden för att säkra vinsten eller ta ett lån och göra något med dessa pengar”

FULL HAND. Kronor och euro.

att valutan i Sverige försvagas. En dyr kronaär inte bra för svensk exportindustri och heller inte bra för svensk turism. Konstigt nog var det bra BNPsiffror som trots allt presenterades i Sverige i början av augusti.

Vad bör du och jag göra? Det jag gjordenärjag kom hem till Finland var att sälja bort lite andelar i svenska aktiefonder. På så sätt kunde jag balansera/kompensera mitt svindyra ”valutaäventyr’ under min Sverigesemester. Värt att notera är att det är mycket få finländare som har renodlade Sverigefonder, de flesta har Sverige inbakat i sina Nordenfonder.

Vidare beslöt jag mig för att genomföra mina kommande resor i euroområdet där man inte lider av att de andra valutorna har blivit dyra. Jag har också kunnat konstatera att många utlandsfonder som placerar utanför euroområdet har gått bra delvis tack vare att när euron försvagas så förstärks motpartsvalutorna. Detta visar bara än en gång att man ska sprida sina risker i fler än en valuta.

Fritidshus i södra Sverige. Jag brukar vistas i södra Sverige (Skåne) under somrarna. Jag har aldrig i mitt liv skådat så mycket skyltar från bostadsmäklare att objektet är till salu. Jag började fundera och fundera varför detta sker just nu. Jag ringde upp till ett par ekonomijournalister i Stockholm och de gjorde artiklar på detta.

I och med att många fritidshus i de södra delarna av Sverige köps av danskar och tyskar så har dessa fritidshus blivit dyra numera, bara valutaförändringen är över 40 procent på drygt tre år. Det kanske alla inte känner till är att den danska kronan och vår euro är samma sak eftersom

Roj 3 3 kaj 3 &e E den danska centralbanken för en valuta- och räntepolitik som är närapå identisk med den som förs i euroområdet. På så sätt blir det dyrt för danskar att resa och/eller köpa bostad iSverige.

I princip borde Finlands export gynnas av den svagare euron och våra myndigheter såsom Centralen för turistfrämjande borde utnyttja detta tillfälle nu och marknadsföra Finland till olika länder som inte är med i euroområdet.

För svenskar som kommer till Finlandidag jämfört med för drygt tre år sedan har det mesta blivit 30 procent billigare, men man måste kommuni cera detta utåt aktivt, de flesta reagerar inte på valutaförändringarna som läses upp på radio och TV. Inte jag själv heller, jag fick uppvaknandet av min kreditkortsräkning.

Vanligtvis är dessa lån amorteringsfria eftersom tanken är att du vill frigöra pengar för viktiga ändamål. Dessalån har funnits i över tio år i Finland men de har ännu inte blivit någon stor succé även om deras popularitet ökar från år till år.

Men de kommande tio åren kommer succén att vara ett faktum. ”Kom igen - gå ut och shoppa nu, sätt sprätt på allt, innan det är för sent”. Bedöm själv! =

SoMe-närvaro kan inverka vid rekrytering

Företag som rekryterar personal har ett ökat intresse av att följa upp om de sökande finns presenterade på till exempel LinkedIn och andra sociala medier. Det sade MARCUS HEROLD, vd och styrelseordförande för konsultföretaget MPS, vid Merkur Lectures in Business-seminariet i Åbo tidigareiseptember.

Enligt Herold håller förmågan att utnyttja sociala medier på att bli en måttstock på en sökandes professionalism och färdighet. Han noterade vidare att jobbansökningar på video ökar i dag, särskilt bland unga och framför allt när det gäller uppgifter inom kundservice och mediebranschen. =

Hur göra den nordiska välfärdsmodellen konkurrenskraftig i fftamtiden Är den nordiska välfärdsmodellen nyckeln till framgång? Fungerar den också i fortsättningen? Hur ser den europeiska industrins framtidsprognos ut? Och hur kan generation Y:s och näringslivets krav anpassas till varandra?

Det här är centrala frågeställningar på Handelsgillets och Hankens gemensamma framtidsseminarium torsdagen den 1 november kl. 14-19.30 på Hanken.

Bland föredragshållarna: Ole Johansson (Finlands Näringsliv), Teija Tillikainen (Utrikespolitiska Institutet), Li Andersson (Vänsterförbundet) och Juhana

Vartiainen (Statens ekonomiska forskningscentral).

Deltagaravgiften: 95 euro, för innehavare av KSF Medias förmånskort 75 euro, för medlemmar i Handelsgillet och för Hankenanställda 45 euro, studerand gratis. I priset ingår buffé och sushibuffé.

Anmälningar: Handelsgillets kansli, tfn 66 97 98 eller per e-post infoQhandelsgillet.fi eller erik. lundGhanken.fi senast den 25 oktober.

Mera information: tfn (09) 66 97 98 och www.handelsgillet.fi.

HANKEN

Utgiven i Forum nr 2012-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."