Utgiven i Forum nr 1998-12

Teknatur'98: Fler gymnasiedeltagare

av Fredrik Nars Forum 1998-12, sida 21, 15.12.1998

Oskar Ojala (t.v) och Niklas Kullströ vann i klassen Matematik och datore bland gymnasier med sitt projekt ‘3dimensionell datorgrafik” Resultatet är den infällda bilden.

Nytt för I år var även TekNaturstatyetten. Den gick till Svenska Samskolan i Tammerfors.

n datorstyrd robotarm. En hastigID hetsmätare. Ett vindkraftverk. Det är inte fråga om högteknologiska företags nya produkter utan tävlingsbidragen från årets TekNatur-tävling, tävlingen för naturvetenskapligt intresserade högstadie- och gymnasieelever. 22 projekt från 14 svenskspråkiga skolor presenterades i november på Institutionen för teknik vid Nyland yrkeshögskola Arcada i Esbo. I tävlingen skall varje deltagargrupp presentera sin uppfinning eller projekt vid ett stånd. I tävlingen kan eleverna delta i tre olika klasser (1) Teknik, fysik, kemi, (2) Matematik och datorer och (3) Biologi och miljökunskap. Antalet deltagare var fler i år än förra året: då deltog 18 projekt från 13 skolor. Högstadieklassen vanns i år av Godby högstadieskola, Åland, för andra året i rad. Projektet hette “Alternativ utformning av vindkraftverk”. Domarkollegiets motivering löd enligt följande: ”Ett aktuellt arbete,som har ett stort intresse och är av praktisk betydelse för vindkraftens utveckling. Deltagarna visade en stor förståelse för mekanismer och fenomen. Demonstrationen var mycket övertygande”. I projektgruppen deltog hela 14 elever.

Gymnasieklassen hade fyra pris som kan klassas som förstapris. Priset i klassen Matematik och datorer vanns av projektet ‘3-dimensionell datorgrafik" av Oskar Ojala och Niklas Kullström från Gymnasiet Lärkan. ”Vi har undersökt olika renderingstekniker, d.v.s. olika tekniker för hur man skapar realistiska scener”, berättar Oskar. De har skapat två bilder som båda ger ett

My. TekNatur, Björn Wahlström.

FORUM NR 12/98

TekNatur'98: Fler gymnasiedeltagare

I TEKNATUR 98 DELTOG HELA 14 SKOLOR. I ÅR SÄNDES TÄVLINGEN ÄVEN I TV.

tredimensionellt intryck. Deras dator har räknat ut hur de olika elementen ser ut på bilderna. Niklas berättar att tekniken är på kommande: ”T.ex.i Jurassic Park användes 5-6 minuter datoranimerat material, medan det i Starsbip Troopers var mer än en timme”.

Förstapriset inom klassen Biologi och miljökunskap gick till projektet ”Undersökning av surhetens inverkan på fiskars gälar” av Markus Dahlgård och Per-Erik Järn från Pedersöre gymnasium.

Priset inom klassen Teknik, fysik, kemi delades av projekten “Lim” av Anna Lilius och Heidi Wanamo från Svenska Samskolan i Tammerfors och projektet ”Termovanten’ från Topeliusgymnasiet i Nykarleby. “Lim” fick även Finska Kemistsamfundets specialpris, som delades ut för första gången.

Mr.TekNatur, mannen som står bakom

De deltog i TekNatur'98:

Högstadier .

Godby högstadieskola, Åland (1:a pris) Mattlidens högstadium

Sökövikens skola

Kotka Svenska Samskola

Närpes högstadieskola

Gymnasier och yrkesskolo Ålands lyceum

Gymnasiet Lärkan (1:a pris i Matematik & datorer) Brändö gymnasium

Gymnasiet Grankulla samskola

Svenska samsk. i T:fors (delat 1:a pris i Teknik, fysik, kami och Kemistsamfundets specialpris) Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Korsholms gymnasium

Pedersöre gymn. (1:a pris i Biologi & miljö) Vörå samgymnasium

Folo: Björn Wahlströ hela idén och sköter det praktiska, Björn Wahlström är nöjd: ”I år var det fler deltagare i gymnasieklassen än förra året, men däremot färre högstadieklassen. Tävlingsbidragen höll hög klass i år”.

Nytt för i år var att TekNatur även ordnade en frågesport på tv, som gått på lördagseftermiddagar i TV2. Den vanns av Sankt Olofsskolan i Åbo.

Det sägs att vi har brist på ingenjörer i Finland. Det kan hända. Men på basen avTekNatur-tävlingens bidrag verkar det åtminstone inte råda någon brist på våra framtida ingenjörerers entusiasm.

Teknaturtävlingen ordnas av Svenska Tekniska vetenskapsakademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland, Finska Kemistsamfundet, Fysikersamfundet i Finland och Arcada. Forum för ekonomi och teknik är en av 11 sponsorer. & Fredrik Nars

Godby bögstadieskola vann bögstadi klassen med sitt projekt “Alternativ utformning av vindkraftverk”

Utgiven i Forum nr 1998-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."