Utgiven i Forum nr 1971-08

Tekniska museet växer fram vid Vanda

Forum 1971-08, sida 16-17, 28.04.1971

Taggar: Orter: Vanda Teman: museum

Tekniska museet växer fram vi Vand en verksamhet som baserar sig p kännedom om naturen och dess lagar och med vars hjälp naturens resurser - .

utnyttjas. till Grafisk utställning öppnas i jun mänsklighetens fromma.

  • Skrota inte ner skatter. Skatter som har museivärde. Skatter vilkas plats inte är en soptipp eller ett skrotlager. Det är en vädjan som går ut från Tekniska Museet på Kungsgårdsholmen vid Vanda ås mynning. « 10000 m? utställningsareal får museet till sitt förfogande i vattenverkets gamla byggnader som tidigare inrymde filtreringsbassänger, vatten- och ångkraftverk. Här skall museet levandegöra tekniken med alternerande utställningar. Början görs i juni månad med en förhandsvisning av grafisk teknik i anslutning till den finländska pressens 20 års jubileum + Bilden överst till höger visar det gamla ångkraftverket vid damme i Vanda å.

« Därunder visar dipling. Eino Kajaste högtalartrattar från seklets början.

« Överst till vänster ses ett kraftaggregat, som i tiden fanns installerat i Tallbergs hus vid Alexandersgatan, där Forum numera har sin redaktion. e Den modärna centrifugalpumpen i förgrunden på bilden under till vänster har samma kapacitet som den stora vattenturbindrivna kolvpumpen i bakgrunden från år 1876. +« | mitten visar Birger Böök en Stirlingmotor av äldre modell. Birger Böök ingår i ett arbetsteam på tio personer bestående av pensionerade anställda på vattenverket som åtagit sig att iståndsätta museets maskiner. Tre dagar i veckan samlas de museibitna teknikerna till gemensamma arbetsstunder.

  • Underst i mitten ses »jourhavande» ombudsmannen för museet Yrjö Malmari vid »kontrollbordet» i pumpstationen.

16

Utgiven i Forum nr 1971-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."