Teknologisk missionär i näringslivet

av Sören Jonsson Forum 2020-09, sida 22-26, 20.10.2020

Taggar: Personer: Carl Haglund

PROFILEN

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 9 2020

Fyra år i näringslivet har gjort sitt.

Carl Haglund slänger sig numera med svengelsk it-jargong som direktör på konsultbolaget Accenture. Jobbet går ut på att göra det finländska näringslivet konkurrenskraftigt tack vare modern teknologi. Framtidens vinnare är de som låter teknologin genomsyra hela bolaget.

SÖREN JONSSON TEXT KARL VILHJÄLMSSON FOTO

NÖDIG SYNLIGHET. Carl ”Calle” Haglund uppträder numera i offentligheten utan runda glasögonbågar. Det är ett medvetet val. Han tycker det blev lite väl mycket fokus på dem under hans tid som SFP:s partiledare.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 92020

INTERVJU

CARL HAGLUND

Yrke: Direktör på Accenture

Född: 29 mars 1979 i Esbo

Familj: Fru, 2 barn, hund

Fritid: Motionsidrott, jakt och snickerijobb

Bor: i Kronohagen och i gamla stan i Ekenäs

Utbildning: Ekonomie magister, Svenska handels högskolan

Karriär: Accenture, Kaidi, riksdagsledamot, försvarsminister, Europaparlamentariker och statssekreterare. Före det entreprenör och jobb inom journalistiken.

Motto: Det ordnar sig.

ACCENTURE Grundat: 1989 Verksamhet: Strategisk rådgivning, konsulttjäns ter, informationsteknik, digitalisering och optime ring av verksamheter.

Omsättning: Globalt 43,2 miljarder dollar 2019. I Finland cirka 459 miljoner euro.

Anställda: Globalt 506 000 varav 1100 anställda i Finland.

2”

Min grundinställning har alltid varit att politik inte ska vara en karriär. Jag tycker det är viktigt att det finns människor med olika yrkesbakgrund i riksdagen. Därför måste det finnas ett naturligt öde mellan näringslivet och politiken.”

HEK Arränsmagasnet FoRUM NR 9202 x Det har snart gått fem år sedan Carl ”Calle” Haglund, SFP:s röstmagnet och partiordförande, reste runt i Svenskfinland för att möta sina väljare. Med svartprickiga nyckelpigeballonger i sin närhet och med pins på bröstet var han ofta ute på fältet.

”Det är fysiskt och mentalt tungt att vara partiets ansikte utåt. Jag ville genuint göra det, men det sög väldigt mycket energi att ständigt vara tillgänglig och i händelsernas centrum”

Mycket av partiverksamheten bygger på frivilligt arbete. Partiaktiva har ofta andra jobb vid sidan av sina politiska engagemang och därför blir det mycket veckoslutsjobb som partiledare. Haglund hade svårt att få familjelivet och den politiska karriären att gå ihop.

”Jag har fortfarande jobb på veckosluten, men det är väldigt sällan möten. Det finns inga förväntningar på att jag ska befinna mig någonstans. Det blir i stället några timmar framför datorn, men jag är hemma med familjen. Det är en väldigt stor skillnad”

Han har inte ångrat sitt beslut att ta klivet över till näringslivet. Och han hoppas att fler politiker ska följa hans exempel.

”Min grundinställningen har alltid varit att politik inte ska vara en karriär. Jag tycker det är viktigt att det finns människor med olika yrkesbakgrund i riksdagen. Därför måste det finnas ett naturligt flöde mellan näringslivet och politiken”

Också ur ett bredare perspektiv skulle det vara skäl att förbättra dialogen mellan näringslivet och politiken, anser han. Inte minst ikristid.

”Se till exempel på de misslyckade munskyddsaffärerna i våras eller hur man har låtit bliatt använda sig av den privata hälsovården under krisen. Det har funnits ett hårdnackat politiskt motstånd till att engagera den privata sektorn till att bistå med testning, trots att Finland har ett av världens bästa arbetshälsovårdsarrangemang.”

Uppbrottet 2015 då Haglund lämnade politiken är känt för de flesta. Han hade tappat sin tilltro till politiken, var frustrerad över att saker inte gick framåt och att det inte fanns äkta samarbete över partigränserna. Ministrarna satte käppar i hjulen för varandra, sade han öppenbhjärtigt då han lämnade ifrån sig partiordförandeklubban. Den här intervjun ska därför handla om vad Haglund gör i dag.

Aloch VR. Sedan augusti2018 jobbar Haglund på konsultbolaget Accenture. Först jobbade han på bolagets nordiska enhet för bankoch försäkringsverksamhet. Tidigare i år fick han frågan att sitta i ledningsgruppen i Fin land. Hans huvudfokus i ledningsgruppen är den strategiska försäljningen. Det betyder att han ansvarar för viktiga kunder och stora projekt. Han är rätt sällan på verkstadsgolvet, men har trots det fått putsa upp sitt tekniska kunnande.

”Jag trivs väldigt bra med att få jobba i en dynamisk miljö med framåtlutad teknologi. Vi hjälper våra kunder att nyttja teknologier såsom artificiell intelligens, maskininlärning, molntjänster och virtuell verklighet. Det är givande att se teknologin användas i praktiken”

Medan Haglund förklarar exakt vad hans jobb går ut på, ger han en rundtur på Accenture Innovation Hub, ett innovationskontor där de tar emot externa kunder. Kontrasten är slående. Det är ett ståtligt nyrenässanshus på Alexandersgatan 46, men inredningen är inte ståtlig - snarare anspråkslös och rent av tråkig.

Men det finns också lekfulla element som visar vad Accenture står för. En modelljärnväg har använts till att förevisa hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i en stadsmiljö. Och i ett rum håller en grupp systemutvecklare på att experimentera med VR-glasögon.

VR-glasögon används till mycket mer än spel och nöje. I flera länder använder sig till exempel militären och polisen av virtuell verklighet för att simulera skarpa lägen och därmed få värdefull övning i att fatta blixtsnabba beslut. Virtuell verklighet används också av läkarkåren i ungefär samma syften. Haglund kan inte gå in på enskilda kunder och kan därför inte berätta hur man i Finland använder VR-teknologin.

I Finland har Accenture övertusen anställda - globalt har bolaget över en halv miljon anställda som betjänar kunder i över 120 länder. Det gör att det finns möjlighet att specialisera sig på sin spetskompetens. Accenture är mer än ett konsultbolag och har många ben att stå på: en designavdelning, en säkerhetsavdelning, en strategiavdelning och en teknologiavdelning.

”Accenture jobbar med kunder från industrin, finanssektorn, handeln, medier och den offentliga sektorn. En del vill implementera ett nytt it-system, andra behöver hjälp med att ändra hela sin verksamhet eller sanera någon enhet. Några har lagt ut delar av sin verksamhet på oss”

Digital språngbräda. Under coronapandemin har det varit bråda tider på kontoret och på diverse hemmakontor. Krisen har gett fart åt en viss typ av teknologiutveckling. Konsultbranschen tackar och tar emot.

”Den rådande pandemin har gjort att många företag har vågat anamma modern teknik. Det är en stark trend mot digitalisering som vi ser just nu”

Det handlar inte bara om att introducera verktyg för att jobba på distans. Den absolut starkaste trenden just nu är att använda molntjänster, säger Haglund.

”Att använda molntjänster i stället för lokal mjukvara görs dels av kostnadsskäl, dels gör molntjänsterna att bolag kan anpassa sig till en miljö som förändras snabbt”

Haglund är övertygad om att modern teknik kan användas som en språngbräda till att nå framgång. I sådana branscher som har haft både vinnare och förlorare har de företag som vågat satsa på teknik varit de som har klarat sig.

”För att lyckas med teknologitransformation måste vd:n och ledningsgruppen ta ägarskap för teknologifrågorna. Tekniken måste genomsyra hela bolaget, inte vara koncentrerat till en it-avdelning”

Hur har du själv påverkats av coronapandemin ”Det är många som tycker om flexibiliteten som teams-skype-zoom-världen för med sig, men jag är inte en av dem. Jag tycker om att fysiskt gå till kontoret.”

Den största skillnaden för Haglund är att det har blivit svårare att skapa nya kundförhållanden. Att skapa kundrelationer på distans är inte det lättaste.

Hur mår du av allt det här ”Jag är en mycket social människa, så det här med lockdown var inte alls min grej. Dessutom tycker jag om att resa. En vanlig vecka kunde jag vara flera dagar på arbetsuppdrag i Sverige och Danmark. Främst av allt saknar jag Stockholm där jag har många av mina vänner. Men paradoxalt känner jag mig mer utvilad nu när jag inte reser, så det är motstridiga känslor”

Teknologisk svansföring oroar. Innan Carl Haglund började på Accenture jobbade han i cirka två år på det det kinesiska bioenergibolaget Sunshine Kaidi New Energy Group. Kaidi planerar ett bioraffinaderi i Kemi.

Hur ser du på Kinas stora investeringar runtom i världen, är det mer hot eller möjlighet ”Kina har satsat stort inom många områden och börjar vara i framkant, som till exempel inom 5G-teknologin. Vi måste vänja oss vid att kinesisk teknologi kommer att utnyttjas allt mer”

I Sverige har Post- och telestyrelsen (PTS) nyligen portat de kinesiska teknikbolagen Huawei och ZTE från det svenska 5G-nätet, något som Huawei senare har överkla RÄTT ARBETSBÖRDA. På fritiden tycker Carl Haglund om att snickra, motionera och att vara utomhus. ”Förra veckoslutet lyssnade jag på 1990-tals klassiker i hörlurarna och krattade i flera timmar. Det var otroligt avkopplande? FOTO : NIKLAS TALLQVIS gat. Haglund fasar för att det ska eskalera till ett fullt teknologiskt handelskrig.

”Jag är rädd för att det bara är startskottet och då har vien stor utmaning rent världsekonomisk” säger han. Komponenter till telefoner och teknik är en global marknad. Finland och Sverige har egna 5G-aktörer, men de allra flesta länderna kommer att vara tvungna att ty sig till importerad teknologi.

Orsaken till att de kinesiska bolagen inte får delta i auktionerna av 5G-frekvenserna är säkerhetsmässiga. Den kinesiska underrättelselagen uppger att alla organisationer och medborgare ska samarbeta och ge stöd till Kinas underrättelsearbete.

”Jag är inte Huaweis försvarsadvokat. När det gäller samhällskritisk infrastruktur är det viktigt att varje land har insikt i sin in AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 92020 | 25 |

TEKNOLOGISMART. Carl Haglund har fått slipa på sina tekniska kun frastruktur och full kontroll över den. Förhoppningsvis försöker Kina överbrygga västländernas oro genom att ändralagstiftningen och ägarbasen i sina företag”

När Haglund slutade som politiker började förfrågningarna om styrelseuppdrag hagla in. Det var både noterade och onoterade bolag som försökte värva honom. Han tackade jatill Miltton Group, eQ och PAF för att nämna några.

”Jag fick en trevlig palett av styrelseuppdrag. Det viktigaste är att kunna bidra med något till bolaget”

Sedan han började på Accenture har han fått avveckla en del förtroendeuppdrag. Några centrala förtroendeuppdrag har han kvar. Han är styrelseordförande i Helsingfors börsklubb, i Näringslivets forskningsinstitut (Etla) och Näringslivets delegation (EVA).

Genom de två sistnämnda har han etablerat sig som spindeln i nätet i affärslivet och har fortsatt samhälleligt inflytande. I EVA:s och Etlas gemensamma styrelse och fullmäktige sitter direktörer från flera finländska storbolag.

Etlas uppdrag är att syssla med oberoen IE Arränsmacasnet FoRUM NR 9202 de ekonomisk forskning och EVA:s uppdrag är att fånga upp guldkornen och förädla dem. Genom dessa rapporter fångar organisationerna upp vilka utmaningar näringslivet står inför. Haglund ger ett exempel på vad tankesmedjan EVA ägnar sig åt.

”Wäringslivets konkurrenskraft är ett ex empel. Företag investerar och anställer i Finland enbart om landet är konkurrenskraftigt i jämförelse med andra länder. Regeringen har gjort enstaka punktbeslut i samband med höstens budgetförhandling, men det finns ingen övergripande politisk diskussion om hur man ska förbättra konkurrenskraften.” Finland hade ekonomiska svårigheter redan innan coronakrisen och lyckades inte balansera de offentliga finanserna under högonjunkturen. Enligt Haglund kommer sysselsättningsläget förvärras ytterligare på grund av covid-19. De industriella jobben ortsätter att minska. Nya icke-industriella jobb skapas inte i motsvarande takt. Vad borde Finland satsa på för att sysselsätta fler, få teknologiexport och stora skalbara tjänsteföretag ”Basen för Finland är att vi har en högt aper. Numera jobbar han till vardags med artificiell intelligens, maskininlärning, virtuell verklighet och andra framtidsteknologier. FOTO: NIKLAS TALLQVIS stående utbildning och forskning. Jag tycker att vår utbildningspolitik är för regionalpolitiskt driven. Det finns högskoleenheter i nästan alla kommuner. Det har drivits av regionalpolitiska intressen som förvisso är relevanta, men vi behöver också globalt konkurrenskraftiga spjutspetsenheter. Det finns några, med de skulle gärna få klara sig ännu bättre?”

Vad i din karriär har format dig som person ”Jag var chef första gången när jag var 20 år. Det kom i ett så tidigt skede. Jag lärde mig ta både ekonomiskt ansvar och förmansansvar. Det tror jag att har format mig mest” Var är du om fem år ”Förhoppningsvis inom något intressant uppdrag inom Accenture. Bolaget är såpass stort att det finns mycket intressant inom företaget. Men samtidigt har tiden utvisat att saker förändras snabbare än vad man tror. Att få nya spännande uppdrag sker sällan planerat. Jag är en rätt intuitiv person. Jag tycker inte om att låsa min gps. Att målmedvetet sträva mot ett specifikt målikarriären kan göra att du tappar bort dig själv och föra med sig stor besvikelse”

Utgiven i Forum nr 2020-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."