Utgiven i Forum nr 1992-06

Telerevolutionen når även Finland

av Christian Schönberg Forum 1992-06, sida 18-19, 30.04.1992

Taggar: Teman: telekommunikation

Telerevolutionen når även Finland

Text: Christian Schönberg

Den globala telefonhysterin griper omkring sig. I accelerande tempo tar vi över beteendemönster, lärdomar och erfarenheter från det förlovade telelandet USA. För närvarande är telemediet den snabbast växande varianten av modern marknadsföring, även i Finland.

”Uudet Palvelut” (nya tjänster) ä på hugget. Företaget har gett ut en handbok kallad ”APJ-Opas”. APJ står för automaattinen puhelinpalvelujärjestelmä (automatiskt telefonservicesystem), som berättar om de möjligheter dagens telesystem ger företag som vill åka med i utvecklingens kölvatten. Telegurtun Robert ”Bob | nhemska Tele och dess avdelnin 18

Lorsch inkallades för att ge impulser och peka på gripbara erfarenheter av dylika system från sitt hemland USA.

— Telephone is power, säger Lorsch som själv alltid bär med sig ett par-tre handtelefoner.

I bilen har han fyra, och hemma tolv linjer till sitt förfogande. Hans visioner att i kombination med utbyggd TV-reklam utvidga telefonens möj Moms “Telephone is power”, säger Bob Lorsch. ense ligheter i affärslivets tjänst har redan gjort honom till en förmögen och inflytelserik man.

För en tid sedan lindade han japanska businessmän runt sitt lillfinger med sina idéer, och därförinnan anlitades han som konsult av republikanerna i USA som under pågående presidentvalskampanj ville nyttja telemediet för att få direkt respons från väljarna. I realtid, naturligtvis.

Flytta telefonen till vardagsrummet

Telefonivrarna anser att steget in i telefonåldern är lika stort som någonsin mikrodatorernas intrång på marknaden. Via telefonen kan du bl a redan I dag rutinmässigt sköta dina bankärenden, beställa södernresor, få avancerad information om börs- och aktiemarknaden, kolla vädret, delta i marknadsudersökningar och konsumenttävlingar samt avge din skattedeklaration (tills vidare endast i USA).

— Telefonapparaten bör alltså inte mera ligga undangömd i tamburen utan skall finnas, helst i flera exemplar. där du tillbringar större delen av din tid, säger Bob Lorsch. I TV-fotöljen. i köket, vid skrivbordet etc. Telefoner finns dessutom överallt där du rör dig, även utanför hemmet. Det gäller bara att vänja sig vid att nyttja det nya verktyget. Det finns inget system i världen som kan ge så snabb information som tele och ingen land i världen som torde ha lika många telefonanslutningar som USA. I landet fungerar i dag 140 miljoner teletonlinjer och 250 miljoner -apparater. Enbart de 1 350 telefonbolag som har teleinformation på programmet omsätter cirka 330 Mmk/år och sysselsätter 650 000 arbetstagare.

Tre valmöjligheter

Teles API-system fungerar via nummerserierna 9800, 9700 och 9600. 24 timmar i dygnet, i hela landet. Systemet erbjuder möjligheter att prissätta servicen på önskad nivå. Det är t o m tänkbart att fördela kostnaderna mellan kund och företag.

€ För samtal via 9800-serien betalar kunden endast avgiften för lokalsamtal oberoende var i landet han befinner sig. Idén går närmast ut på att sänka kontakttröskeln och via flitigare kundkontakter öka försäljningen eller uppnå andra mätbara resultat.

€ 9700-valet med sina 13 avgiftsklasser kommer i fråga om kunden erbjuds service eller information som i sig har ett direkt ekonomiskt värde.

6/19922 FRUN

T ex möjligheten att rekvirera dokument, få information om tidtabeller eller kulturevenemang.

9 Nummerserien 9600 (20 avgiftsklasser) är närmast reserverad för företag som i kombination med InfoFax-systemet snabbt och pålitligt kan överföra specialinformation mellan varandra.

Tvåspråkig produktinformation

APJ-Opas, som f ö utkommer enbart på finska, ger den intresserade vidare inblick i systemet och därutöver erbjuder Tele direkt information via telefonnumret 9800-UUPEE(88733). Där kan man lyssna till röster som på finska berättar om hur det hela fungerar. Behärskar man inte landets första språk tillräckligt bra går det alldeles utmärkt att med en enkel knapptryckning växla om till republiken Suomis andra officiella språk som numera entydigt är engelska. Herr Vennamo har åter en gång profilerat sig.

Home shopping höstens melodi Det är ingen tillfällighet att reklamte levisionsbolaget MTY gör en storsatsning på ”home shopping” i höst.

Kombinationen TV + telefon är för närvarande det effektivaste vapen marknadsförarna kan få till sitt förfogande. Runtom i Europa, för att inte tala om i USA, har TV-shoppingen ungerat redan länge. Satelliterna har dessutom breddat marknadsområdena ut över respektive lands gränser.

“Telephone is power”

YD Heikki Lehmusto från kanal 3 räknar med att kamma in en tilläggsinkomst på upp emot 30 Mmk under det första året. vilket innebär en ökning på cirka 5 procent av de totala reklamintäkterna. Det är fråga om en rätt blygsam summa I jämförelse med de pengar som omsätts ute i stora världen. Exempelvis i Italien fungerar cirka 400 företag enbart som försäljningskanaler inom home shoppingbranschen och i USA finns kabeltelevisionsbolag vars enda uppgift är att sända säljreklam. Värdet av fotöljshoppandet via satellitkanalerna i Sverige rör sig kring 250 Mmk.

Enligt Lehmusto kommer målgruppen i Finland, åtminstone till en bör Börsen…

fortsättning från sid 1 mätt är det inte stora andelar som behövs satsas i Finland för att det skall vara tillräckligt för att väcka liv i vår börs. Satsar man t ex 2 4 av sin portfölj på Finland och den finska börsen ytterligare skulle gå ned med otroliga och osannolika 50 26, blir ju brakförlusten 1 20 av portföljens värde. E annan sak är sedan att procenttalen vid en ev uppgång är just lika små.

Aktielån och blanking

Som ovan nämndes. vi skall tro att slopandet av stämpelskatt och fristämplingen av aktier skall öka intresset för vår anemiska börs. Erfarenheterna från grannlandet Sverige är positiva. I Sverige startade man också 22.11.1991 handeln med aktielån eller med sk blanking. Handeln omhänderhas av Optionsmäklarna (OM) oc jan, att bestå av mänskor som av olika skäl inte kan eller inte vill besöka normala affärer. Också hängivna postorderköpare kan tänkas nyttja det nya systemet.

För att det nya shoppingsystemet skall vinna marknadens förtroende bör produkterna dels fylla myndigheternas alla krav och därutöver hålla acceptabel kvalitetsstandard.

I Italien bjuder företagen ut allt mellan porrkassetter och segelflygplan. Inhemska MTV accepterar givetvis det sistnämnda i sina reklamsändningar men torde enligt hörsägen utesluta mera vågade artiklar från visning i TV-rutan.

I praktiken går det till så att köpimpulsen utgår från TV-rutan där ett teefonnummer finns inskrivet. Rekvisitionssamtalet går till API-systemet vil<et efterlyser numret på ditt kreditkort. som du skriver in på knapptelefonen. APJ kollar automatiskt kreditvärdigheten med Kreditlagets datasystem. vilket är ett måste för att beställningen skall kunna godkännas. Får API grönt ljus går ordern vidare till postningsfirman som skickar varan till beställaren, som i sinom tid faktureras av Kreditlaget i normal ordning. Simple. Yes, of course. L tillsvidare är man optimist. I januari i år omsattes I 500 kontrakt och i februari ca 3 000. Internationellt sett räknar man med att andelen av den totala aktiestocken som är utlånad på detta sätt ligger mellan 15—26 Ko. Kanske någonting för oss att ta efter?

Om stiltjen på börsen fortsätter skall jag behandla blankingen nästa gång. Jag var optimistisk (onödigt) i januari men måste nog nu tyvärr återgå till mitt gamla jamsande: köp inte aktier ännu! LJ

Caterpillar…

fortsättning från sid 1 köpas in, och vill dessutom att företaBet garanterar ett givet antal jobb för framtiden. Caterpillar är inte villigt att delegera makt som traditionellt tillkommer arbetsgivaren. men de erbjuder dem som nu bryter strejken vad företaget hävdar är USA:s bästa anställningstrygghet: deras individuella jobb garanteras under de närmaste sex åren.

Exporttvåa

Analytiker vid Wall Street är oense i bedömningen, en del anser att me FRUN, = 8/199 ningskillnaderna borde ha kunnat sammanjämkas, medan andra har förståelse för den hårda linjen.

Caterpillar tillverkar 75 procent av sina produkter i USA och exporterar hela 59 procent av dem. Det intar därmed andraplatsen efter flygplanstillverkaren Boeing bland amerikansk industris största exportörer. Detta ställer enligt företagsledningen unika rav på företaget. Caterpillar hävdar att den internationella konkurrensen omöjliggör en uppgörelse liknande den vid Deeres.

Amerikanska löneförhandlingar har änge följt det mönster som nåtts i närmast föregående avtal inom branschen. Facken fruktar att denna tradition skulle brytas om Caterpillar vinner. Bilarbetarna. som tillhör USA:s bäst betalda arbetare, kan utmanas p nytt under kommande förhandlingar i bilstaden Detroit.

Facket försvagas

Den fackliga rörelsens inflytande har de senaste årtiondena minskat i USA. Det avläses i krympande medlemsantal. Och kandidater i politiska val är mindre ivriga att söka rörelsens stöd än tidigare. Striden vid Caterpillar ses som ännu ett steg på denna väg. Representanthuset har med stöd från det demokratiska partiet antagit ett förslag som skulle illegalisera anställning av nya arbetare i stället för strejkande. Senaten väntas anta samma förslag senare i vår. Men i inget av kongressens båda kammare finns den majoritet som är nödvändig för att ogiltigfförklara det veto som president George Bush utlovat. 19

Utgiven i Forum nr 1992-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."