Utgiven i Forum nr 2021-10

The Times, They Are A-changin

av Nicholas Anderson Forum 2021-10, sida 09, 16.12.2021

ne Himes,

Den här sången släppte Bob Dylan 1964, kort före de första exemplare av Forum för ekonomi och teknik matades ur tryckpressarna 1968! De åren förändrades tiderna sannerligen. Internet började ta form ur en handfull forskares drömmar i USA. Fem decennier senare har vi internet, nätet, med ögonblicklig digital åtkomst till nyheter för nästan alla på planeten - och detta tar död på tryckta medier.

Jag var chockad av att höra att Forum ska läggas ner, för tidskriften är ett lysande exempel på vad man kan åstadkomma med ett litet team högmotiverade affärsjournalister och andra experter. Forum har getts ut i 53 år och är en remarkabel tidskrift genom sin valda fokusering på teknologi, vetenskap och business. En högklassig källa till nyheter som dess lilla team har lyckats publicera på ett kostnadseffektivt sätt i över 50 år.

Är detta rätt ögonblick att stävja behovet att öka befolkningens entreprenörsfärdigheter och kunskaper om business, teknologi och vetenskap? Vi vet alla att dessa faktorer är nyckeln till fortsatt konkurrenskraft på dagens globala marknader.

De två stora nuvarande dagstidningsgrupperna satsar fortfarande på sina tryckta upplagor, och de kommer inte att ändra på detta förrän konkurrenten kastar in handduken! De stapplar vidare med sina dyra tryckta medier i sina egna nationella ankdammar, medan Facebook och Google tar över ständigt växande andelar av deras reklamintäkter. De existerande tidningshusen verkar inkapabla att acceptera att digitala nyheter och digital distribution är vida överlägsna för konsumenterna.

Produktion och distribution av digitala medier kostar en bråkdel av vad tryckta medier kostar. De har också den avgörande fördelen att läsarna har direkt åtkomst till innehållet och kan reagera omedelbart med kommentarer och e-post till skribenterna och redaktörerna. Reklamintäkterna kan också återerövras från utländska inkräktare.

Bara 5 miljoner människor talar finska och 15 till 20 miljoner talar svenska, eller åtminstone förstår svenskai textform. Det är futtiga 0,35 procent av resten av världen, jämfört med 18 procent engelskspråkiga!

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans, infrastruktur och klimatförändring.

hey Are A-changin

De nordiska länderna har i snitt en levnadsstandard som hör till världens högsta, högklassig och gratis undervisning och offentlig hälsovård. Vi har en välfärdsstat som hjälper de svaga, de behövande och de arbetslösa. Arbetslösheten kunde vara lägre, men de arbetslösa får understöd och hjälp att finna nya jobb och nya möjligheter. Vi är laglydiga och lever i trygg, ren miljö. Vi vet hur vi kan hålla våra bostäder och arbetsplatser varma med god isolering, och vi har kunnande i att producera energi och tillverka varor med låg utsläppsnivå.

Vi är innovativa och hårt arbetande samhällen som står pall för jämförelse med andra. Många andra länder vill lära sig hur och varför vi är framgångsrika, men väldigt lite har skrivits på engelska om våra framgångar. Många tror felaktigt att vi är ”vänstersocialister”!

Martin Luther King mördades 1968, samma år som Forum kom ut första gången. Hans ikoniska ord var ”I have a dream…”

Ja, bästa läsare, Också jag har en dröm, och en dröm som kan bli mer än en dröm. Föreställ er att man skapar en ny tidskrift som får namnet Nordic Business & Technology Forum, med samma typ av högklassiga artiklar om business, vetenskap och teknologi, där innehållet till 60-70 procent är på engelska, och resten på svenska! Tänk er att den skulle distribueras gratis till era laptoppar och smarttelefoner som en digital tidskrift. Föreställ er samma högklassiga artiklar som Forum publicerar, av erfarna och oavhängiga journalister från alla fyra nordiska länder, med poddar, grafik, foton och bilder som förklarar komplexa och intressanta ämnen.

Du får veta vad nordiska forskare och stora och små företag gör med innovationer och nya produkter. Du skulle bli en del av en djärv, ny approach tillsammans med resten av världen, och få information om vad som verkligen händer här.

The Times They Are A-changin’- Dylans tidlösa lyrik bidrog till sångens bestående budskap om förändring. Låt oss erkänna att dessa förändringar är oundvikliga, och ta ett steg för mänskligheten och förverkliga våra drömmar om ett bättre liv med ett nytt Forum! Jag har en dröm och en plan -låt oss se vad som händer härnäst … m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."