Tidig investerare lanserar nytt koncept

06.05.2021

Att investera i ett uppstartsföretag betyder i regel att det satsade kapitalet är bundet i många år framåt, något som kan avskräcka potentiella investerare. Det här problemet försöker nygrundade Startmore lösa.

× Även om många uppstartsföretag lockar till sig stora investeringar, både globalt och i Finland, är behovet av pengar fortfarande större än tillgången.

”Många goda idéer förverkligas inte bara för att det saknas kapital”, säger Stefan Haglund.

Han är en av grundarna till Startmore, en ny så kallad early stage-investerare. Enligt Haglund och en av de andra medgrundarna Peter Michelsson kan en broms vara att investeringar i uppstartsföretag är så illikvida – visst går det att investera, men att ta sig ur en investering kan ibland vara nästintill omöjligt. Ofta kan man få vänta tio-femton år på en exit av något slag.

Det här problemet vill Startmore lösa. För att göra investeringarna mer likvida tar de hjälp av Funderbeam, en global plattform för handel med uppstartsföretags aktier. Ett villkor för att Startmore ska investera är att företaget noteras på plattformen.

Funderbeam fungerar i princip som en börs, men kraven på bolagen är förstås lägre. De åläggs dock bland annat en viss rapporteringsplikt.

Att Funderbeam är godkänt av finansinpektioner i flera länder ger de noterade företagen ökad trovärdighet och synlighet. Plattformen har också en fundraising-funktion.

Startmore jobbar med det som på branschspråk kallas första såddrundan, och som kom- mer före den så kallade A-rundan. En typisk investering på den här nivån ligger kring 500 000 euro.

Patrik Harald, text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."