Tillväxtledare och offensiv mittfältare

av Torsten Fagerholm Forum 2017-02, sida 07, 23.02.2017

Taggar: Personer: Martin Backman

artin Backman (47), diplomingenjör och ekonomie magister, tillträder som vd för Aktia i mars. Han har 17 års erfarenhet av kapitalmarknaden och var senast vd för Tesi (Finlands Industriinvestering).

Vilka kultur- och affärsskillnader har du noterat under dina år i Sverige och Danmark? Stockholm får fler globala impulser på finanssidan, det är en nordisk bas för många anglosaxiska aktörer. Svenska företag är väldigt duktiga på marknadsföring och internationalisering. Finland är snäppet vassare tekniskt, men vi är för produktorienterade. Det finländska SME-segmentet vågar inte tänka tillräckligt internationellt och de bästa teknologibolagen vågar inte satsa fullt ut på marknadsföring. Svenska venture capital-fonder med sin sammanlagda storlek på 4-5 miljarder euro, jämfört med totalt 1 miljardeuroi Finland, kan satsa större i de bästa teknikbolagen och erövra världen den vägen.

Handikappas Finland av en relativ brist på finansiella muskler?

För att nå internationell framgång behövs en länk mellan internationellt tänkande, ägarskap, styrelse och ledning, samt tillräckligt mycket kapital. I Finland är placerarna försiktigare i att internationalisera sig och växa. Finland har enbart 5! så kallade Mittelstand-bolag i storlek 250500 anställda, enligt Etla. Dessa företag är samhällets motor då det gäller tillväxt och jobbtillfällen.

Vad hann du med under dina två år på Tesi (där tidigare vd Juha Marjosola satt i nästan 20år)?

Vi skärpte Tesis roll och profilering. Investeringar styrs på kommersiella grunder med risk och avkastning i paritet, hand i hand med privata pengar som går in med samma villkor utan subventionselement. Tesi fokuserar på bolag med mogen teknik och vilja att växa snabbt, och/eller internationaliseras. Lyckade case är bland annat M-Files och Valmet Automotive.

Hur ser Aktias tillväxtstrategi ut?

Vi påbörjar en strategiprocess under våren. Att navigera genom banksektorns omvälvning är spännande och utmanande. Var ska man hitta lönsam tillväxt? Personalen spelar en nyckelroll. Aktia är en’liten stor’ bank med många segment samt intressant demografisk spridning. Det finns små snabba fintech-bolag med fantastisk teknik samt flera banker med större finansiel la muskler. Som en mindre spelare på marknaden bör Aktia noggrant välja vilka områden vi ska satsa på och bygga vår konkurrenskraft kring dessa.

Finns det fördelar med inte tyngas av storbankers traditionella barlast?

Generellt har vi förutsättningar att vara snabbare än större banker, samt att mata över kundimpulser mellan olika segment. Kundnärhet spelar en nyckelroll. Å andra sidan förmår man satsa mindre som medelstor. Man får jobba i samråd med andra och samtidigt vara selektiv. Dessutom drabbas mellanstora och mindre banker proportionellt hårdare av arbetsdryg reglering.

Jobbtillfällena i Finlands banksektor har halverats sedan 2008. Är kostnadsjakten över? Det gäller att hela tiden vässa erbjudandet samt kundapproachen via nyckelsatsningar och kompetensutveckling. Samtidigt kommer vissa aktiviteter och administrativa tjänster som banke Ä 3 ulväxtledare och offensiv mittfältar fortfarande idkar att digitaliseras inom 5 eller 10 år. Förändringen är kontinuerlig. Alla behöver förändras för att hänga med i de flyktiga konsumtionsmönstren samt i automatiseringen.

Utökar ni samarbetet med fintechs (med tanke på PSD2-direktivet)?

Tanken med PSD2, att öppna upp kontoinformation för tredje parter som kan sköta kundens bankärenden, öppnar möjligheter för fintechs samt förstärker kundflykten banker och tjänsteleverantörer emellan. Trenden är klar: man måste utgå från kundens behov. PSD2 sätter fart på innovationer kring betalningstjänster i första hand. Här finns redan PayPal, Klarna, Apple Pay, Tencents WeChat, Alibabas Alipay …

Överväger Aktia inbrytningar i helt nya branscher, utanför kärnområdet?

Vägvalsfrågorna är viktiga: hur mycket klarar man av och vilka är styrkorna? Vad är viktigt att behålla själv, vad bör man göra gemensamt? Alla storbolag funderar hur de kan korsbefrukta sig med mindre bolag och få innovationstänk. För att hänga med i evolutionen måste man se till kundbehovet. Ingen bank blir någonsin ‘klar’ i det digitala gränssnittet.

Hur ser du på lokala arbetsavtal samt ömsesidigt förtroende?

Att föra lokala diskussioner är ett väldigt värdefullt redskap i tider av förändring. Det är dagens melodi med flexibla lösningar samt en känsla avatt ledningen och fabriksgolvet sitter i samma båt. Det avdramatiserar styrelsebeslut. Sverige har längre arbetat med en decentraliserad modell. Det är ett moget samhälleligt agerande, mindre ryckigt och knyckigt.

Du spelar fotboll som offensiv mittfältare. Är anfall bästa försvar inom affärer?

Alla banker får värna om kärnverksamheten och samtidigt fundera på framtida satsningar. Hela laget måste springa i anfall och försvar, båda delarna är lika viktiga. Det handlar om att sköta om kunderna, också under en revolutionär omvandling. Jag råkade närvara vid den surrealistiska EM 2016-matchen där Island slog England. Med laganda, organisering och jobb mot ett gemensamt mål går det att uppnå jättemycket. =

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 22017

Utgiven i Forum nr 2017-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."