Utgiven i Forum nr 1992-03

Time Based Management

av Christian Schönberg Forum 1992-03, sida 14, 12.03.1992

Time Based Management

Text: Christian Schönberg

Det var Benjamin Franklin som i ”Advice to a young tradesman” år 1748 myntade uttrycket ”Time is money” (Tid är pengar). Går man ännu längre tillbaka i historien finner man en grekisk filosof vid namn Theofrastos som enligt Diogenes Laörtios redan trehundra år före Kristus konstaterade at ”tid är en dyr utgift”.

itatet är vid det här laget rät gammalt och slitet men ha trots det fortfarande ett högt aktualitetsvärde. Sen tiden då talesättet präglades har farten och livsrytmen påtagligtvis accelererat och eftektivitetskraven ytterligare skruvats upp några steg.

Den internationellt kända franska professorn Maurice Saias har i någon mån modulerat uttrycket och använder sig av begreppet ”Time Based Management” TBM för att betona vikten av att tidsbegreppet grundläggs möjligast tidigt i ett företags planerings- och produktionskedja.

Maurice Saias fungerar vid sidan av sina universitetsåtaganden som resande strategikonsult, färdig att rycka in där hans läror kan behövas. Hans breda kunskapsregister och fräscha grepp om utvecklingstrenderna i världshandeln har anammats av ett antal multinationella företag runtom i världen. Dataföretaget Hewlett Packard erbjöd nyligen drygt hundratalet finländska företagsledare att ta del av professorns lärdomar vid en ”Executive Breakfast” i sitt huvudkontor i Esbo.

Strategi är A och O

Det är förvisso viktigt att ha långtidsplaner, men man skall aldrig räkna med att de utstakade linjerna skall hålla för evigt, anser Saias.

Vi skall inte heller tro att vi är p väg att nå målet när vi får syn på ljuset i bortre ändan av den mörka tunneln. Plötsligt kan vi vara överkörda av ett snabbtåg som kommer i motsatt riktning. — Vad jag vill ha sagt är att vi alltid måste ha någonting nytt i bakfickan. minst ett alternativ att ta till när motgångarna i form av konkurrenter eller förbättrade produkter dyker upp i vår väg.

Det existerar i dag inte längre ”rules”. dvs färdiga och allmänt accepterade system, inom vilka näringslive 1 — Se upp för alltför breda produktsortiment, varnar Maurice Saias, som Hewlett Packard nyligen inbjöd till Finland.

skulle fumgera. Numera gör det flesta strateger och företag sitt yttersta för att kringgå vedertagna principer och hitta på användbara metoder som så långt det är möjligt avviker från konkurrenternas linjedragningar.

Nischtänkandet kan vara farligt

I små länder med begränsade resurser talar man ofta om att företagets enda

Honda är ett exempel på framgång via extrem specialisering: på motorer och transmission.

möjlighet att klara sig på världsmarknaden är att finna en nisch för sin produkt eller sin idé.

— Innovationer är förvisso helt i sin ordning, säger Saias men man bör akta sig för att alltför blint lita på att nischen finns där enbart för ens egen skull. Efter en oroväckande kort tid är konkurrenterna med i leken och din ställning försvagas. Har du då satsat allt just på denna nisch finns det stor risk att du mister hela stycket.

Konglomerattanken är också passé. Numera gäller det enligt Saias att inte heller binda sig vid alltför breda marknader eller produktsortiment. Trots att du har en produkt av toppkvalitet med en attraktiv prisstruktur kan du inte anse dig vara segrare på marknaden. I det skedet har du endast försäkrat dig om samma utgångsläge som många andra konkurrenter.

Japanerna körde i tiden in sig på världsmarknaden genom sina prisvänliga produkter. Numera får landet acceptera konkurrens från allt fler håll. Det handlar inte mera enbart om Sydkorea och Taiwan. Indonesien och Malaysia är på kommande och Mexico ligger och lurar i vassen.

Medicinen heter tid

En kort sammanfattning av Maurice Saias budskap för företag som vill göra sig gällande inom överskådlig framtid 0 — du når aldrig ”break even” om du är för långsam i utvecklingsarbete 9 — du måste kunna producera små mängder till låga prise & — du måste snabbt kunna ändra produktionssysteme Ö — vill du nå framgångar på sikt bör du ha en eller högst två specialiteter kring vilka din verksamhet funge”ar.

Saias tar som exempel japanska Honda som blivit ett framgångsrikt företag enbart i kraft av sin specialicering på motorer och transmission. Kring dessa begrepp har man sedan skapat ett flertal produkter och blivit bra på de flesta.

€ — klargör för dig själv vad du är bra på. Satsa på det och bli bra inom just den sektorn. Men gör det nu, lyder professorns råd till alla företagare som vill vara med och leka på världsmarknaden.

3/19922 FRUN

Utgiven i Forum nr 1992-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."