Utgiven i Forum nr 2021-05

Torv – en politisk icke-fråga i Sverige

av Henric Borgström Forum 2021-05, sida 36-37, 10.06.2021

Taggar: Orter: Sverige Teman: torv

Torv är Finlands kanske mest omtvistade naturresurs, men i Sverige har torvanvändning inte blivit någon politisk stridsfråga. Torv är ett mångsidigt material, men med hög klimatpåverkan. Varför skiljer sig åsikterna mellan Finland och Sverige?

Från slutet av 1980-talet gick dagligen tåg från Härjedalen i mellersta Sverige till Uppsala strax norr om Stockholm. 33 godsvagnar fullastade med torv skickades dagligen de närmare 400 kilometrarna söderut till universitetsstaden. Fram till 1990-talet skickades cirka 250 000 ton torv årligen. Mottagare var Värmeverket som hyllades för en smart lösning på energiproblemet i en tid då oljekriserna på 1970-talet hade medfört allt högre priser på bränsle.

Uppvaknandet under 2000-talet om risken med stora utsläpp av växthusgaser – över 50 miljoner ton inom Sveriges gränser – gjorde att den ledande energiproducenten, statliga Vattenfall, började bygga en större biobränsleanläggning i Uppsala 2019. Det ska vara i full drift 2021.

Anläggningen, som fick namnet Carpe Futurum (Fånga Framtiden), ska producera fjärrvärme. Kostnad: cirka 35 miljoner euro. Där ingår konvertering av gamla pannor till nya mer miljövänliga, och att bland annat upp- höra med torv som bränsle för att i stället elda med returträ. Anläggningen är placerad på den stora uppställningsplatsen för containrar med torven från Härjedalen, som inte behövs längre.

Den femtedel av torven som fortfarande går vändning i torrklosetter. Samtidigt importerade Sverige torv från dåvarande Sovjetunionen.

[…]

I motsats till Finland med sin dubbelt så stora produktion har frågan om torv haft en undanskymd roll i svensk miljödebatt. De tre partierna till höger har motionerat om smidigare process för tillstånd att öppna nya torvtäkter. I dag är det nästan lika krångligt som att få i gång ny gruvdrift. Sveriges Geologiska Undersökning är också remissinstans innan tillstånd ges.

Många åsikter florerar om torvens klimatpåverkan. Organisationen Svensk Torv betonar att dess medlemmar med sina rigorösa krav på sig om återställning av marken och torvens användning i växtodlingen inte har en negativ påverkan på klimatet.

Miljöpartiet i regeringen är motståndare till torv trots att den har stor samhällsnytta på andra områden än bioenergi. Flera företag som sysslar med energitorv fasar ut den delen av verksamheten efter hand.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen!

Utgiven i Forum nr 2021-05

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."