Utgiven i Forum nr 1985-14

Turboladdad bilbransch

av Håkan Nylund Forum 1985-14, sida 14-15, 25.09.1985

Taggar: Teman: bilindustrin

Saab 900 samt 90199 är klassiker bland företagsbilarna.

Bilbranschen kör med fulla varv. Personbilarna går åt som aldrig förr, och om farten håller i blir 1985 ett rekordår för försäljningen. Bilförsäljningen förefaller dessutom under 1980-talet att trendmässigt ha stigit till en ny, högre nivå.

Bland de tio mest sålda bilarna under första hälften av 1985 återfinns tre Opel-modeller. Opel Kadett är en av dem.

Turbo adda en under detta år talar om en tota försäljning på ca 130 000 enheter. Registreringsstatistiken visar för det första halvåret en tillväxt på 8 procent från redan goda 1984, vilket skulle betyda att nyregistreringarna kunde stiga så högt som till drygt 137 000 enheter. Försäljningen brukar dock mattas av under hösten, varför totalsiffran sannolikt blir lägre.

Uppenbart är dock att siffran från det förra toppåret, 1982, på drygt 128 000 enheter överträffas med rejäl marginal, och ait försäljningen också på längre sikt stigit till en ny nivå.

PE nara för personbilsförsäljning Skattestimulans

Den positiva ekonomiska utvecklingen är en allmän orsak till den starka utvecklingen. Mer specifika är dock de lättnader som skett i bilskatten. Redan 1980 befriades viss säkerhetsutrustning i bilarna från skatt, och 1981 avskaffades den s k Uplift-metoden, där bilarnas CIF-pris justerats uppåt med vissa service- och försäljningskostnader.

1982 sänktes sedan bilskatten direkt, och åtgärden upprepades 1984. Stimulanseffekten på de skatteknotande bilisterna var märkbar, och den livligare handeln gav statskassan mer än den förlorade genom lättnaderna.

Bilhandeln har dessutom stimulerats av bredare utbud och hårdare konkurrens. De etablerade mMmarknadsledarna, japanerna och Lada, har redan länge haft så stora marknadsandelar att stora ökningar knappast varit möjliga. Under de senaste åre 14/1985 FRUN har europeerna gjort come back med nya attraktiva modeller, och med ökat utbud gett fart åt efterfrågan.

Tyskarna kommer

Märkesstatistiken toppades i fjol av Nissan, trots att märket tappade både andelar och volym. Toyota följde som god tvåa, men har enligt årets siffror per juli månad knappt gått förbi Nissan. Fjolårets trea var Lada, följd av Ford och Opel. De fem följande var Mazda, Fiat, Saab, Volkswagen och Volvo. VW:s frammarsch var speciellt markant under 1984.

1 år har Opel gått starkt uppåt. I registreringarna hade märket fram till juli redan stigit till tredje plats, och har hela tre modeller på topp-tio-listan. Ford håller fjärdeplatsen, medan Lada sjunkit till femte. Volkswagen fortsätter sin klättring och är nu sjätte, följd av Mazda, Volvo, Fiat och Saab.

Sett som landskamp leder Japan fortfarande överlägset. Av fjolårets ca 127 000 registrerade personbilar kom 38 procent, drygt 48 000 enheter från Japan. Förbundsrepubliken Tyskland var såsom tidigare det näst största importlandet med inte fullt 28 000 enheter. Finland låg som tidigare på tredjeplats följt av Sovjetunionen, bägge med drygt 11 000 bilar.

Nya importländer

Intressant är de nya länder som kommit in i statistiken. Brasilien kom i fjol in som ett helt nytt land som sjunde efter Frankrike men före Sverige. Förklaringen är att Ford börjat ta in största delen av Escort från Bra FRUN 14/1985

Brasilien är ett nytt billand hos oss. Ford importerar en stor del av Escort-modetlerna från Brasilien.

Mazda och Toyota har båda en stark ställning på marknaden för företagsbilar. Bilden visar en Mazda 626.

bilbransc silien. Spanien har i sin tur kommit tillbaka som leverantör efter att ha varit borta under början av 1980-talet då samarbetet mellan Seat och Fiat upphörde. Nu har Seat kommit tillbaka med sin egen modell Ibiza, som kompletterar Saab:s sortiment i de lägre segmenten. Den andra spanjoren är Opels Corsa, som tillverkas i Zaragoza.

Storbritanniens tillbakagång som leverantör har redan under flere år varit ett faktum, och nedgången accelereras ytterligare av Sisu:s beslut att dra sig ur personbilsmarknaden efter att försöket med Metron slog fel.

Efterfrågan på företagsbilar växte i fjol något mindre än totalmarknaden. Registreringarna ökade med 5,9 procent, jämfört med totaltillväxten på 6,3 procent. Sammanlagt registrerades knappt 40 000 personbilar för företagen. Toyota toppade listan med drygt 4 000 enheter, följd av Mazda som gick starkt framåt, Saab, Opel och Ford.

Större och starkare

Den populäraste bilmodellen för företagen var, trots japanernas ledning som märken, ändå den i allmänhetens ögon ”klassiska” företagsvagnen Saab 900. Lillebror 90/99 låg på nionde plats, och Horizon, vars plats i sortimentet, men inte I tillverkningen tas av Ibiza, var sexa. När leveranserna kommer igång stärks ställningarna ännu av Saab 9000.

Toyota Corolla var i fjol den nästpopuläraste företagsmodellen, den enda modell som har ungefär samma ställning både p total- och företagsmarknaden. I övrigt är ju företagsbilarna överlag något större än “vanliga” bilar.

Men också på hela marknaden går trenden mot litet större och starkare bilar. Bilar i klassen 1300—1 599 cc gick i fjol förbi gruppen 1000—1 299 cc, och har ca 35 procent av marknaden, Följande klass, 1600—1999 cc, har också vuxit stadigt, medan den största och den ailra minsta gått tillbaka.

Paketbilsförsäljningen rullar också för fullt. Marknaden domineras av japanerna, vilkas massiva front i topp-tio-tabellen endast bryts av Ford och Volkswagen. Däremot säljs lastbilar och bussar fortfarande trögt p gr a branschernas överkapacitetsoch lönsamhetsproblem

Håkan Nylund &

Utgiven i Forum nr 1985-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."