Utgiven i Forum nr 1977-12

TV-bildröret står sig och Valco kör igång

av Rolf Ekman Forum 1977-12, sida 21-22, 31.08.1977

Taggar: Personer: Lauri Saari Teman: television

TV-bildröret står sig och Valco kör igång

Den i början omdiskuterade bildrörsfabriken Valco har sina anläggningar under tak. Driften börjar när maskinerna står på plats och personalen är skolad.

Redan nu räknar Valco med möjligheten att fördubbla kapaciteten från 400 000 bildrör till 800 000 bildrör år 1980. Valco är starkt med i bilden när kompensationsaffärerna med britterna om Hawk-jaktplanen skall avgöras.

Dessutom vill man vara med när färg-tv-näten på allvar börja växa i SEV-länderna.

Man börjar på hemmamarknaden, där färg-tv håller på att slå ut den svart-vita. I Västeuropa köper knappast någo svart-vitt längre.

y—»” Från och med årsskiftet kommer huvudparten av bildrören till finländsk-tillverkade färg-tv-apparater att tillverkas hos Valco i Imatra. Dessutom räknar man med en betydande export.

Internationellt sett är Valco ett joint venture-företag, men ser man på saken med finländska ögon är det ett statsbolag. Finska staten äger aktiemajoriteten, 60 procent, Salora Oy från Salo och japanska Hitachikoncernen har 20 procent var. Fabrikerna byggs i Imatra och Sotkamo. Beslutet om lokaliseringen tillkom efter en hetsig dragkamp för ett år sedan, som inte saknade sorglustiga drag. De stridande viljorna visste ingenting om bildrör, huvudsaken var att få en ny arbetsgivare till orten, menade kommunalpolitikerna. — Vi har lyckats hålla vår tidtabell, fastän den är synnerligen hård, säger VD Lauri Saari i den här Forum-intervjun. Fabrikerna står under tak, och maskininstalleringarna började för ett par veckor sedan. Produktionen börjar som sagt vid årsskiftet. Kapaciteten är officiellt 400 000 bildrör om året, men vi räknar med att få ut bara 250 000 rör under det första arbetsåret, medger Saari. Man får lov att ta en del inkörningssvårigheter med i beräkningarna, förklarar han realistiskt.

— Men vi ser optimistiskt på framtiden, också på marknadsföringen. Företagsledningen har faktiskt förberett sig på att under nästa års lopp fatta ett beslut om en för FORUM 12/7 dubbling av produktionen: år 1980, säger Saari.

Det är ganska optimistiskt sagt av en VD för ett företag som ännu inte har tillverkat ett enda bildrör. Men Saari står på sig. — Vi kör me — Våra tv-bildrör håller sig på toppen både tekniskt och kvalitativt, förklarar Vd Lauri Saari.

noggranna utredningar både om marknadsutvecklingen och om den tekniska forskningen inom vårt område, säger han. Valco kör med japansk Hitachiteknik, och en så stor koncern har naturligtvis också en synnerligen omfattande forskning.

Marknaderna

Av de 250 000 bildrör man räknar med att få ut från fabriken nästa år, säljs cirka 100 000 i hemlandet. Landets kanske största tillverkare av tv-apparater, Salora, är ju en av ägarna, så den saken är kanske inte så svår att förstå.

— Men vi har förhandlat också med de övriga finländska tillverkarna, säger Saari.

Var finns de mest lovande marknadsområdena för bildrör — Naturligtvis börjar vi inom områden som ligger geografiskt nära, säger Saari. Det vill säga Sverige och de övriga nordiska länderna och kanske Sovjetunionen.

VD Lauri Saari bekräftar de uppgifter som man har sett om en betydande export till England. Det är fråga om kompensationsaffärer för inköpen av Hawk-jaktplanen till Finland. Till en början kunde man förnimma en viss tvekan i England gentemot att låta japansk teknologi på det här sättet komma in i landet. — Men, säger Saari, inte är engelsmännen i själva verket rädda fö japansk teknologi, utan för japanska fabriker inom sitt eget land. — Ser man på marknaderna så att säga matematiskt, säger Saari, kommer den största tillväxten utan tvivel att ske inom SEV-länderna. Men det beror på den låga utgångsnivån, Dessutom tillverkar man i SEVländerna en hel del svart-vita tvapparater; det beror på att tv-sändningarna i de socialistiska länderna till en mycket stor del ses som ett instrument för kommunikationen mellan regeringen och de stora massorna, och då spelar masstillverkningen av billiga svart-vita apparater en viktig roll. — Valco kommer att tillverka enbart bildrör för färg-tv. Men SEVVänd 2 länderna är ändå en synnerligen intressant del av världen.

— När man granskar marknadsområdena måste man komma ihåg, att Central- och Syd-Europa är stora och köpkraftiga områden, och att man numera inte köper annat än färg-tv där.

Konkurrenterna — Störst är naturligtvis Philips med sina jättelika anläggningar, likaså RCA och några andra amerikanska tillverkare. Saari har tre faktorer som grund för sin optimism visavi marknaderna. — För det första har vi korta avstånd till våra blivande huvudavnämare, för det andra drar vi full fördel av såväl EEC- som EFTA-tullfriheten — det skulle jag vilja se som ett synnerligen viktigt argument — och för det tredje kommer den moderna teknologin att spela en stor roll i kampen om köparna.

Sen får man tillägga, att Salora redan har ett par tv-fabriker i Afrika, och mer lär det bli.

Teknologin

När beslutet om den statsledda bildrörsfabriken fattades, hördes mycket kritik. Man sade att det redan finns många och stora bildrörsfabriker i världen, att konkurrensen är hård, och att det snart blir onödigt med bildrör i dagens mening. TVapparaterna kommer inom kort att hänga som tavlor på väggen och då

Valco-fabriken ryms dagens bildrör inte längre med, sade man.

Nu säger experter på tv, att man har talat om tv-apparater ”som hänger som tavlor på väggen” i tjugo år ännu. Det kanske är tekniskt möjligt att tillverka en dylik ”tavla”, men den kommer att kosta minst tio gånger mer än en tvapparat kostar i dag.

— Bildröret är en komplicerad sak, säger VD Lauri Saari. Men den är en ganska långt färdig produkt. Inga stora, radikala tekniska förändringar står att se inom de närmaste åren.

— Men, fortsätter han, det här betyder naturligtvis inte att inga förändringar kommer att ske. De förändringarna som man arbetar med i låboratorierna i dag, är att öka ljusstyrkan i bildrören. Det är så, att människans öga inte kan upfatta förändringar av ljusstyrkan förrän de är större än cirka 20 procent. Men det är också sant att man allt oftare ser på tv i dagsljus eller annars i starkt Ijus, till och med utomhus. Den här tendensen ser ut att öka, inte minst för resemottagarnas del. Därför koncentrerar de stora tvtillverkarna sig numera på att öka ljusstyrkan. Tekniskt går det ungefär så att man ökar både på ljusstyrkan och kontrastverkan i ett bestämt förhållande. Här arbetar Hitachilaboratorierna fullt i takt med den främsta tekniken, och jag tror bestämt att också Valco-rören kommer att hålla sig i toppen, både tekniskt och kvalitativt, säger Lauri Saari. — Dessutom kommer vi att utöka

Imatra

Byggnadsarbetena på fabriken i Imatra har hu kommit så långt, att ma kunnat börja installera maskinerna.

2 tillverkningssortimentet, säger han. Saari vill av naturliga skäl inte gå in på frågan om med va d man skall utöka sortimentet, men han påpekar igen att en enda produkt inte kan vara tillräckligt för en fabrik ens av den här storleken.

Driften

Personalen, som än så länge har bestått av huvudkontoret och byggnadsledningen, kommer successivt att ökas nästa vinter. När driften når en betydande kapacitet, ska man i Sotkamo ha 100 anställda och kanske 400 i Imatra. Det är rätt så långt fråga om kvinnlig arbetskraft — arbetslösheten har för kvinnornas del varit synnerligen stor, så man kanske förstår kommunalpolitikernas iver i lokaliseringskampen. Blir det en fördubbling av produktionskapaciteten år 1980, innebär det dock inte en fördubbling av arbetskraften, varnar Lauri Saari — man kan ana en viss oro för en ny lokaliseringskamp bakom orden. En fördubbling av kapaciteten skulle öka behovet av arbetskraft i Imatra upp till 750 man, säger han.

Varför har ni huvudkontoret i Helsingfors, när fabrikerna är i Imatra och i Sotkamo, skulle det inte ha räckt till med ett försäljningskontor? — Nej, säger Saari. Det räcker bra till med att tillverkningsledningen finns i Imatra och i Sotkamo. Huvudkontoret finns i Helsingfors därför att man skall vara så nära som möjligt till den plats där pengarna rör sig. Dessutom är försäljningen av bildrör en så speciell försäljning, att det bara skulle bli besvärligt om försäljningsledningen vore till exempel i Imatra.

— Dessutom befinner sig medägarna dels i Japan och dels i Salo.

Omsättningen

Valcos omsättning — om man nu räknar ut den i dagens pengar — kommer att vara omkring 200 miljoner mark nästa år. Mer blir det naturligtvis när man uppnår fullt kapacitetsutnyttjande, dvs 400 000 bildrör om året. Och naturligtvis ännu mera om kapaciteten fördubblas. Hur det här matchar mot investeringarna, som kommer att stå vid 200 miljoner mark när driften börjar vid årsskiftet, får var och en bedöma själva. Det verkar i varje fall synnerligen profitabelt. | Rolf Ekman

FORUM 12/77

Utgiven i Forum nr 1977-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."