Utgiven i Forum nr 2012-04

Tysk bilindustri trotsar krisen

av Johnny Sjöblom Forum 2012-04, sida 36, 26.04.2012

Taggar: Orter: Tyskland Teman: bilindustrin

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tysk bil

IH Tyskland. De tyska biltillverkarna klarar sig utmärkt i konkurrensen, tack vare kostnadseffektiv produktion och en global marknad. Audi planerar nyanställningar och siktar på att bli störst inom premiumbilar.

JOHNNY SJÖBLOM = BAYERN

X Det går undan för tysk bilindustri. Tillverkare som AUDI, VOLKSWAGEN, BMW OCh DAIMLER har i början av året presenterat resultat som kan sammanfattas i ett ord; rekord. Europas största biltillverkare Volkswagen presenterar en vinst på över 11 miljarder euro och dotterbolaget Audiredogör, med en vinst på 4,4 miljarder, för de bästa siffrorna ibolagets historia.

För riktigt alla tyska biltillverkare var fjolåret ändå inte en dans på rosor. oPEL dras fort farande med miljonförluster, som belastar den annars sanerade och åter framgångsrika GM-koncernen. Det är alltså framför allt de tyska tillverkarna av premiumbilar som klarar sig bra för tillfället och förklaringen går att finna utanför det krisdrabbade Europa.

”Som biltillverkare är det viktigt att vara närvarande, inte bara i Europa, utan runtom i världen där marknaderna växer snabbast. Med fräscha modeller och nya produkter kan vi själva se till att vi kommer över möjliga svackor i konjunkturen”, säger JÖRGEN DE GRAEVE som är presstalesman på Audi ityska Ingolstadt.

Enligt De Graeve märks den sydeuropeiskakrisen naturligtvis också hos Audi. Då man har de tre starka ben att stå på, nämligen Europa, Asien och Nordamerika, spelar en kris i en världsdel ändå inte en avgörande roll.

”Om vi hade en global kris, skulle situationen vara annorlunda också för oss”, konstaterar De Graeve.

Försäljningen i Asien kompenserar den bristande efterfrågan i Europa och det hjälper Audi och de andra tyska tillverkarna. Enligt De Graeve står Kina för tillfället för ungefär 20 procent av försäljningen, men sam NR 4 281 tidigt får man inte heller glömma marknader som Ryssland och Indien.

Anställer fler. Efter det stora krisåret 2009 bygger en del av framgången inom tysk bilindustri på att tillverkarna nu använder sig av inhyrd arbetskraft. Inte desto mindre har till exempel Audi långtgående planer på att anställa fler, såväl i, som utanför Tyskland. Och ny arbetskraft behövs, då man planerar att öppna nya fabriker i såväl Kina som i USA.

Största delen av Audis knappt 63 000 anställda finns fortsättningsvisi Tyskland. Ingolstadt med sina över 33 000 anställda är Au dis överlägset största fabrik. Också i Ingolstadt kommer man att bygga ut och anställa ny personal.

Tyskland har hittills inte påverkats nämnvärt av krisen i Sydeuropa. Då jag talar med några kunder, som har kommit till Ingolstadt för att hämta sina nya bilar och samtidigt få sig en titt på fabriken, spårar jag rätt så lite oro.

”Vi har det bra både privat och yrkesmässigt, så det fanns inget skälatt låta bli att köpa en ny bil”, konstaterar ett par som sitter och väntar på att få sin nya billevererad och stunden förevigad av försäljningspersonalen.

Utgiven i Forum nr 2012-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."